Wat na een ongeval?

Wanneer u betrokken bent in een ongeval, bent u vaak overstuur en weet u niet direct wat u in zo’n situatie moet doen. Moet de politie onmiddellijk verwittigd worden? De ambulancier? Uw verzekeraar? Is doorrijden strafbaar? Welke stappen onmiddellijk na een verkeersongeval genomen worden, zijn van essentieel belang om aan te kunnen tonen wie aansprakelijk is voor de stoffelijke en/of lichamelijke schade.

“Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” Art 1382 BW

Dit bondig wetsartikel vat drie elementen samen:

  1. het bewijzen van een fout,
  2. het bewijzen van een schade en
  3. het bewijzen van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Om vergoed te worden voor de geleden schade bij een ongeval, moet u immers aan kunnen tonen welke schade u leed, welke fout de veroorzaker heeft begaan, en hoe die fout de oorzaak is van het ongeval. Zorg dus steeds voor bewijzen, zet de juiste stappen om alle vergoedingen te bekomen en ken en verdedig uw rechten. Deze vuistregels lijken evident, maar er tijdig aan denken na een ongeval is dat veel minder.

 

Hoe kan ik bij een ongeval vluchtmisdrijf vermijden?

 

Acties op de plaats van de aanrijding/het ongeval

Stop onmiddellijk en verzamel bewijzen

Het is in ieders belang om na de aanrijding ter plaatse te blijven om alle nodige vaststellingen te doen. Deze vaststellingen hebben een cruciale bewijskracht. Wanneer er gewonden zijn, belt u onmiddellijk de politie. Bij een ongeval met enkel stoffelijke schade moet de rijbaan zo snel mogelijk ontruimd worden. Vergeet daarbij vooraf niet de omstandigheden van het ongeval en de schade zo goed mogelijk te registreren. Alle elementen en bewijzen die u kan verzamelen, moeten nu verzameld worden. Neem foto’s van de schade, de positie van de voertuigen en de remsporen, en maak een duidelijke schets. Pas dan ontruimt u de weg. Wanneer u het voertuig niet kan verplaatsen, zet u de knipperlichten aan en plaatst u de gevarendriehoek op de juiste afstand.

Vul het aanrijdingsformulier in

Vul altijd uw aanrijdingsformulier in om het ongeval aan te geven. Het Europese aanrijdingsformulier bevindt zich meestal in uw wagen, en dient door u en de andere partij correct en zorgvuldig ter plaatse ingevuld te worden. Het belang van dit formulier kan niet overschat worden. Zowel de betrokken verzekeraar van uw wagen als die van de tegenpartij  gebruiken onder meer dit formulier om de aansprakelijkheid te beoordelen. Waren er getuigen aanwezig tijdens het ongeval, noteer dan hun contactgegevens.

Verwittig de politie

Bij een ongeluk met enkel stoffelijke schade bent u niet verplicht de politie op te roepen. De betrokken partijen mogen beslissen om de zaak zonder de politie af te handelen. Bij gewonden bent u verplicht de politie te contacteren.

Wanneer u en de tegenpartij niet overeenkomen, en ook geen gemeenschappelijk aanrijdingsformulier kan worden opgesteld, raadpleegt u best ook de politiediensten. Zij komen dan zo snel mogelijk ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en het proces verbaal op te maken.

Vaststellingen door de politie hebben een bijzondere bewijswaarde. Het proces verbaal bevat situatieschetsen, verklaringen en omstandigheden, staat van de voertuigen en het inlichtingenblad (identiteit en BA-verzekeraars van beide partijen), en wordt bij het strafdossier gevoegd. Dat strafdossier komt in het bezit van de procureur des Konings en dient als belangrijkste basis voor bewijsvoering tijdens de eventuele gerechtelijke procedure voor de politierechtbank. Vraag dus steeds een kopij van uw verklaringen en van het inlichtingenblad aan de politie.

Verwittig uw BA-verzekeraar

Breng na een ongeval zo snel mogelijk, en liefst nog diezelfde dag uw verzekeringsmaatschappij of makelaar op de hoogte. In vele gevallen wordt de schade immers in der minne of bij overeenkomst geregeld.  Ook de politiediensten doen zelf nooit aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij. U dient alle gegevens dus zelf door te geven. Naast een gewone autoverzekering kan u over verschillende andere polissen beschikken, die u best verwittigt bij een verkeersongeval:

  • een hospitalisatieverzekering
  • een reisverzekering
  • een ongevallenverzekering
  • een rechtsbijstandsverzekering
  • een familiale verzekering

De hoofdtaak van de verzekeringsmaatschappij is het vergoeden van de geleden schade. Een ongeval wordt vaak veroorzaakt door onoplettendheid, of een fout van de betrokken bestuurders of andere weggebruikers. Wie aansprakelijk is voor het ongeval, zal de schade uiteindelijk moeten vergoeden.

Op initiatief en kosten van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden, wordt een eenzijdige expertise door deskundigen uitgevoerd. Zo zal een autodeskundige de materiële schade van de betrokken voertuigen begroten, en analyseert de geneesheer de lichamelijke schade.

Deze vaststelling moet op tegenspraak gebeuren, wat betekent dat u de besluiten van de deskundigen moet aanvaarden. Na uw akkoord ontvangt u of de tegenpartij daarop het overeengekomen bedrag. Wanneer u niet akkoord bent, kan u de schaderegeling evenwel ook betwisten. Dan kan u om een tegensprekelijke expertise vragen, die minnelijk of gerechtelijk doorgaat. Een ongeval met schade mondt vaak uit in een rechtszaak voor de politierechtbank. Op dat moment is het heel nuttig om te weten of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Vaak is de rechtsbijstand in uw autoverzekering inbegrepen, en geniet u kosteloze bijstand door een advocaat. (voor meer informatie zie rechtsbijstand). Uw advocaat kan er immers ook op toezien of uw daadwerkelijk vergoed wordt voor alle geleden schade.

Contacteer ons en ontvang vandaag nog een gratis advies

Document

Laat u gratis adviseren
Eugenie Van Der Meersch

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

Donderdag 18 November 2021

Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

De Belgische wet is heel duidelijk: niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. Onder openbare weg wordt alles verstaan dat voor iedereen toegankelijk is, dus ook een parkeerterrein. Maar hoe zit het eigenlijk met de straffen voor rijden zonder rijbewijs?

Lees meer
 De nieuwe indicatieve tabel

Donderdag 04 November 2021

De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Lees meer
 Het belang van de autokeuring

Donderdag 28 Oktober 2021

Het belang van de autokeuring

De regelmatige autokeuring draagt bij tot een veiliger verkeer, gezonder leefmilieu en een betere bescherming voor de consument. Daarom legt de wet de verplichting op om uw wagen te voorzien van een geldig autokeuringsbewijs. Er moet steeds een geldig keuringsbewijs in het voertuig aanwezig zijn wanneer het voertuig zich op de openbare weg bevindt. Dit geldt tevens voor het parkeren van het voertuig op de openbare weg. Enkel wanneer u zich verplaatst naar de autokeuring of naar de garage om het voertuig te laten herstellen geldt deze verplichting niet.

Lees meer
close menu 1u