Wat na een ongeval?

Wanneer u betrokken bent in een ongeval, bent u vaak overstuur en weet u niet direct wat u in zo’n situatie moet doen. Moet de politie onmiddellijk verwittigd worden? De ambulancier? Uw verzekeraar? Is doorrijden strafbaar? Welke stappen onmiddellijk na een verkeersongeval genomen worden, zijn van essentieel belang om aan te kunnen tonen wie aansprakelijk is voor de stoffelijke en/of lichamelijke schade.

“Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” Art 1382 BW

Dit bondig wetsartikel vat drie elementen samen:

  1. het bewijzen van een fout,
  2. het bewijzen van een schade en
  3. het bewijzen van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Om vergoed te worden voor de geleden schade bij een ongeval, moet u immers aan kunnen tonen welke schade u leed, welke fout de veroorzaker heeft begaan, en hoe die fout de oorzaak is van het ongeval. Zorg dus steeds voor bewijzen, zet de juiste stappen om alle vergoedingen te bekomen en ken en verdedig uw rechten. Deze vuistregels lijken evident, maar er tijdig aan denken na een ongeval is dat veel minder.

 

Hoe kan ik bij een ongeval vluchtmisdrijf vermijden?

 

Acties op de plaats van de aanrijding/het ongeval

Stop onmiddellijk en verzamel bewijzen

Het is in ieders belang om na de aanrijding ter plaatse te blijven om alle nodige vaststellingen te doen. Deze vaststellingen hebben een cruciale bewijskracht. Wanneer er gewonden zijn, belt u onmiddellijk de politie. Bij een ongeval met enkel stoffelijke schade moet de rijbaan zo snel mogelijk ontruimd worden. Vergeet daarbij vooraf niet de omstandigheden van het ongeval en de schade zo goed mogelijk te registreren. Alle elementen en bewijzen die u kan verzamelen, moeten nu verzameld worden. Neem foto’s van de schade, de positie van de voertuigen en de remsporen, en maak een duidelijke schets. Pas dan ontruimt u de weg. Wanneer u het voertuig niet kan verplaatsen, zet u de knipperlichten aan en plaatst u de gevarendriehoek op de juiste afstand.

Vul het aanrijdingsformulier in

Vul altijd uw aanrijdingsformulier in om het ongeval aan te geven. Het Europese aanrijdingsformulier bevindt zich meestal in uw wagen, en dient door u en de andere partij correct en zorgvuldig ter plaatse ingevuld te worden. Het belang van dit formulier kan niet overschat worden. Zowel de betrokken verzekeraar van uw wagen als die van de tegenpartij  gebruiken onder meer dit formulier om de aansprakelijkheid te beoordelen. Waren er getuigen aanwezig tijdens het ongeval, noteer dan hun contactgegevens.

Verwittig de politie

Bij een ongeluk met enkel stoffelijke schade bent u niet verplicht de politie op te roepen. De betrokken partijen mogen beslissen om de zaak zonder de politie af te handelen. Bij gewonden bent u verplicht de politie te contacteren.

Wanneer u en de tegenpartij niet overeenkomen, en ook geen gemeenschappelijk aanrijdingsformulier kan worden opgesteld, raadpleegt u best ook de politiediensten. Zij komen dan zo snel mogelijk ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en het proces verbaal op te maken.

Vaststellingen door de politie hebben een bijzondere bewijswaarde. Het proces verbaal bevat situatieschetsen, verklaringen en omstandigheden, staat van de voertuigen en het inlichtingenblad (identiteit en BA-verzekeraars van beide partijen), en wordt bij het strafdossier gevoegd. Dat strafdossier komt in het bezit van de procureur des Konings en dient als belangrijkste basis voor bewijsvoering tijdens de eventuele gerechtelijke procedure voor de politierechtbank. Vraag dus steeds een kopij van uw verklaringen en van het inlichtingenblad aan de politie.

Verwittig uw BA-verzekeraar

Breng na een ongeval zo snel mogelijk, en liefst nog diezelfde dag uw verzekeringsmaatschappij of makelaar op de hoogte. In vele gevallen wordt de schade immers in der minne of bij overeenkomst geregeld.  Ook de politiediensten doen zelf nooit aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij. U dient alle gegevens dus zelf door te geven. Naast een gewone autoverzekering kan u over verschillende andere polissen beschikken, die u best verwittigt bij een verkeersongeval:

  • een hospitalisatieverzekering
  • een reisverzekering
  • een ongevallenverzekering
  • een rechtsbijstandsverzekering
  • een familiale verzekering

De hoofdtaak van de verzekeringsmaatschappij is het vergoeden van de geleden schade. Een ongeval wordt vaak veroorzaakt door onoplettendheid, of een fout van de betrokken bestuurders of andere weggebruikers. Wie aansprakelijk is voor het ongeval, zal de schade uiteindelijk moeten vergoeden.

Op initiatief en kosten van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden, wordt een eenzijdige expertise door deskundigen uitgevoerd. Zo zal een autodeskundige de materiële schade van de betrokken voertuigen begroten, en analyseert de geneesheer de lichamelijke schade.

Deze vaststelling moet op tegenspraak gebeuren, wat betekent dat u de besluiten van de deskundigen moet aanvaarden. Na uw akkoord ontvangt u of de tegenpartij daarop het overeengekomen bedrag. Wanneer u niet akkoord bent, kan u de schaderegeling evenwel ook betwisten. Dan kan u om een tegensprekelijke expertise vragen, die minnelijk of gerechtelijk doorgaat. Een ongeval met schade mondt vaak uit in een rechtszaak voor de politierechtbank. Op dat moment is het heel nuttig om te weten of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Vaak is de rechtsbijstand in uw autoverzekering inbegrepen, en geniet u kosteloze bijstand door een advocaat. (voor meer informatie zie rechtsbijstand). Uw advocaat kan er immers ook op toezien of uw daadwerkelijk vergoed wordt voor alle geleden schade.

Contacteer ons en ontvang vandaag nog een gratis advies

Document

Laat u gratis adviseren

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Donderdag 19 Augustus 2021

Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is uiteraard een strafbaar feit. Maar wat zijn de verschillende gevolgen van rijden onder invloed in België? In dit artikel legt Intolaw de belangrijkste begrippen uit, de mogelijke tests en analyses in België, alsook de belangrijkste gevolgen en mogelijke sancties in geval van een bewezen hoog alcoholgehalte.

Lees meer
 Hoe flitst een flitspaal?

Dinsdag 17 Augustus 2021

Hoe flitst een flitspaal?

Rijd je sneller dan toegelaten of door het rood licht, dan heb je mogelijks al kennisgemaakt met de werking van een flitspaal. Maar weet je hoe een flitspaal eigenlijk werkt? Met andere woorden: hoe flitst een flitspaal? Daarnaast bekijken we ook de verschillende soorten flitspalen en hoeveel flitspalen er in België staan.

Lees meer
 Hoe betaal ik een verkeersboete?

Maandag 16 Augustus 2021

Hoe betaal ik een verkeersboete?

Onlangs een verkeersboete in de bus ontvangen? In dit document overlopen we de verschillende mogelijkheden om deze verkeersboete te betalen, de boete te betwisten of een ongeldige betaling te corrigeren. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Contacteer dan gerust de experten van Intolaw om gratis advies te vragen en een antwoord op uw vragen te krijgen.

Lees meer
close menu 1u