Wat na een ongeval?

Wanneer u betrokken bent in een ongeval, bent u vaak overstuur en weet u niet direct wat u in zo’n situatie moet doen. Moet de politie onmiddellijk verwittigd worden? De ambulancier? Uw verzekeraar? Is doorrijden strafbaar? Welke stappen onmiddellijk na een verkeersongeval genomen worden, zijn van essentieel belang om aan te kunnen tonen wie aansprakelijk is voor de stoffelijke en/of lichamelijke schade.

“Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” Art 1382 BW

Dit bondig wetsartikel vat drie elementen samen:

  1. het bewijzen van een fout,
  2. het bewijzen van een schade en
  3. het bewijzen van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Om vergoed te worden voor de geleden schade bij een ongeval, moet u immers aan kunnen tonen welke schade u leed, welke fout de veroorzaker heeft begaan, en hoe die fout de oorzaak is van het ongeval. Zorg dus steeds voor bewijzen, zet de juiste stappen om alle vergoedingen te bekomen en ken en verdedig uw rechten. Deze vuistregels lijken evident, maar er tijdig aan denken na een ongeval is dat veel minder.

 

Hoe kan ik bij een ongeval vluchtmisdrijf vermijden?

 

Acties op de plaats van de aanrijding/het ongeval

Stop onmiddellijk en verzamel bewijzen

Het is in ieders belang om na de aanrijding ter plaatse te blijven om alle nodige vaststellingen te doen. Deze vaststellingen hebben een cruciale bewijskracht. Wanneer er gewonden zijn, belt u onmiddellijk de politie. Bij een ongeval met enkel stoffelijke schade moet de rijbaan zo snel mogelijk ontruimd worden. Vergeet daarbij vooraf niet de omstandigheden van het ongeval en de schade zo goed mogelijk te registreren. Alle elementen en bewijzen die u kan verzamelen, moeten nu verzameld worden. Neem foto’s van de schade, de positie van de voertuigen en de remsporen, en maak een duidelijke schets. Pas dan ontruimt u de weg. Wanneer u het voertuig niet kan verplaatsen, zet u de knipperlichten aan en plaatst u de gevarendriehoek op de juiste afstand.

Vul het aanrijdingsformulier in

Vul altijd uw aanrijdingsformulier in om het ongeval aan te geven. Het Europese aanrijdingsformulier bevindt zich meestal in uw wagen, en dient door u en de andere partij correct en zorgvuldig ter plaatse ingevuld te worden. Het belang van dit formulier kan niet overschat worden. Zowel de betrokken verzekeraar van uw wagen als die van de tegenpartij  gebruiken onder meer dit formulier om de aansprakelijkheid te beoordelen. Waren er getuigen aanwezig tijdens het ongeval, noteer dan hun contactgegevens.

Verwittig de politie

Bij een ongeluk met enkel stoffelijke schade bent u niet verplicht de politie op te roepen. De betrokken partijen mogen beslissen om de zaak zonder de politie af te handelen. Bij gewonden bent u verplicht de politie te contacteren.

Wanneer u en de tegenpartij niet overeenkomen, en ook geen gemeenschappelijk aanrijdingsformulier kan worden opgesteld, raadpleegt u best ook de politiediensten. Zij komen dan zo snel mogelijk ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en het proces verbaal op te maken.

Vaststellingen door de politie hebben een bijzondere bewijswaarde. Het proces verbaal bevat situatieschetsen, verklaringen en omstandigheden, staat van de voertuigen en het inlichtingenblad (identiteit en BA-verzekeraars van beide partijen), en wordt bij het strafdossier gevoegd. Dat strafdossier komt in het bezit van de procureur des Konings en dient als belangrijkste basis voor bewijsvoering tijdens de eventuele gerechtelijke procedure voor de politierechtbank. Vraag dus steeds een kopij van uw verklaringen en van het inlichtingenblad aan de politie.

Verwittig uw BA-verzekeraar

Breng na een ongeval zo snel mogelijk, en liefst nog diezelfde dag uw verzekeringsmaatschappij of makelaar op de hoogte. In vele gevallen wordt de schade immers in der minne of bij overeenkomst geregeld.  Ook de politiediensten doen zelf nooit aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij. U dient alle gegevens dus zelf door te geven. Naast een gewone autoverzekering kan u over verschillende andere polissen beschikken, die u best verwittigt bij een verkeersongeval:

  • een hospitalisatieverzekering
  • een reisverzekering
  • een ongevallenverzekering
  • een rechtsbijstandsverzekering
  • een familiale verzekering

De hoofdtaak van de verzekeringsmaatschappij is het vergoeden van de geleden schade. Een ongeval wordt vaak veroorzaakt door onoplettendheid, of een fout van de betrokken bestuurders of andere weggebruikers. Wie aansprakelijk is voor het ongeval, zal de schade uiteindelijk moeten vergoeden.

Op initiatief en kosten van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden, wordt een eenzijdige expertise door deskundigen uitgevoerd. Zo zal een autodeskundige de materiële schade van de betrokken voertuigen begroten, en analyseert de geneesheer de lichamelijke schade.

Deze vaststelling moet op tegenspraak gebeuren, wat betekent dat u de besluiten van de deskundigen moet aanvaarden. Na uw akkoord ontvangt u of de tegenpartij daarop het overeengekomen bedrag. Wanneer u niet akkoord bent, kan u de schaderegeling evenwel ook betwisten. Dan kan u om een tegensprekelijke expertise vragen, die minnelijk of gerechtelijk doorgaat. Een ongeval met schade mondt vaak uit in een rechtszaak voor de politierechtbank. Op dat moment is het heel nuttig om te weten of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Vaak is de rechtsbijstand in uw autoverzekering inbegrepen, en geniet u kosteloze bijstand door een advocaat. (voor meer informatie zie rechtsbijstand). Uw advocaat kan er immers ook op toezien of uw daadwerkelijk vergoed wordt voor alle geleden schade.

Contacteer ons voor een gratis advies

Document

Laat u gratis adviseren

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in Belgiƫ!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu