Hoe wordt een schadevergoeding berekend?

De aansprakelijkheid van de tegenpartij staat vast

Bewijs van de schade.

Ongevallen worden veroorzaakt door onoplettendheid of een fout van een of beide betrokken bestuurders of weggebruikers... Om zijn of haar geleden schade te recupereren moet de benadeelde partij het bewijs kunnen leveren van het bestaan en de omvang van de schade. Ook zal de fout van de veroorzaker moeten worden aangetoond, samen met het verband tussen de begane fout en de geleden schade aan (bvb.) de voertuigen.

Wat met lichamelijke schade?

Wanneer een verkeersongeval het gevolg is van een overtreding van de verkeerswet, al dan niet gepaard gaande met onopzettelijke doding of verwondingen kunnen verschillende straffen opgelegd worden. Deze gaan van geldboetes tot gevangenisstraf en/of een rijverbod.
 

Opgelet : Al de verschillende bovenvermelde straffen staan los van de vergoeding van de schade die het slachtoffer heeft geleden. Net daarvoor dien je je burgerlijke partij te stellen.

Hoe wordt schade vastgesteld?

Om de schade vast te stellen, doe je best beroep op deskundigen.

  • Voor de evaluatie van lichamelijke schade zijn dit geneesheren, voor materiële schade aan het voertuig zijn dit autodeskundigen.
  • Ook hier wordt het steeds aangeraden je juridisch te laten bijstaan.

Wat als er geen akkoord kan bereikt worden over de omvang van de schade?

Wanneer er geen akkoord kan bereikt worden tussen de verschillende partijen zal het oordeel door de rechter uitgesproken worden. U hebt middels uw rechtbijstandverzekeraar recht op een onafhankelijk en kosteloos advies van een advocaat naar vrije keuze. Wij adviseren dan ook om hier geen advocaat van de verzekeraar te nemen maar te gaan voor een advocaat naar uw keuze en met bijzonder expertise in het verkeersrecht. U kan volledig vrijblijvend met ons contact opnemen voor verdere informatie. Wij zorgen dat een advocaat verkeersrecht u kosteloos contacteert.

Schadevergoeding

Om een schadevergoeding te kunnen krijgen moet je de opgelopen schade kunnen aantonen en berekenen. Een rechter kan zelf geen schadevergoeding toekennen als daar niet specifiek naar gevraagd wordt.

Verzekeringsmaatschappijen

De meeste verzekeraars hebben een conventie ‘onschuldige slachtoffers’ ondertekend.

  • Via deze organisatie kunnen bestuurders van een betrokken voertuig die geen schuld hebben aan het ongeval worden vergoed, ook al kan de aansprakelijkheid van de andere partijen nog niet vastgesteld worden.
  • Er wordt dus een vergoeding uitgereikt nog voor de schuldvraag is opgelost. Men duidt een van de betrokken verzekeraars aan om de vergoeding te betalen.
  • Later zal de schuldig bevonden partij dit bedrag moeten terug betalen aan de verzekeringsmaatschappij die dit bedrag voorgeschoten heeft om de benadeelde partij te vergoeden.

Deze regeling is niet geldig in het geval van een arbeidsongeval. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten heeft u recht op onafhankelijk en kosteloos advies van een advocaat naar uw keuze met specialisatie in het verkeersrecht. U kan hiervoor volledig vrijblijvend met ons contact opnemen. 

Vergoeding als zwakke weggebruikers

In het geval van zwakke weggebruikers :

  • voetgangers,
  • fietsers en
  • inzittenden van een voertuig (behalve bestuurder)

Automatische vergoeding

Zwakke weggebruikers worden automatisch vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van een van de betrokken motorvoertuigen, zonder dat men de fout van de bestuurder hoeft te bewijzen. Je wordt als ‘zwakke weggebruiker’ in principe zelfs vergoed wanneer je zelf onvoorzichtig bent of zelf een fout begaat. De automatische vergoeding geldt voor alle morele en financiële schade die het gevolg is van het lichamelijke letsel of het overlijden. Ook medische kosten zullen steeds terugbetaald worden.

Opgelet :  wanneer de zwakke weggebruiker boven de 14 j is en het gaat om een (poging tot )zelfdoding valt deze automatische vergoeding weg.

Wat de kosten van stoffelijke of zuiver materiële schade betreft, worden enkel de kosten van kleding en/ functionele prothesen (vb. : Een bril of hoorapparaat dat de persoon in kwestie droeg tijdens het ongeval) vergoed. Om een schadevergoeding te verkrijgen voor andere materiële schade (vb. : Schade aan gsm of fiets), moet men eerst een vordering instellen op basis van de gewone regeling voor burgerlijke aansprakelijkheid. Ook hier zal je steeds de aansprakelijkheid van de andere partijen moeten kunnen aantonen.

Waar ben je als zwakke weggebruiker wel verantwoordelijk voor?

Als zwakke weggebruiker moet je wel zelf de schade van de autobestuurder of van de andere betrokken personen vergoeden. Wanneer het ongeval veroorzaakt is door onvoorzichtigheid kan je beroep doen op je familiale verzekering en kan u tevens naar vrije keuze een advocaat nemen. Neem volledig vrijblijvend contact met ons op indien u hierover verdere informatie wenst.

Contacteer ons en ontvang vandaag nog een gratis advies

Document

Laat u gratis adviseren

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u