Recht op bijstand door een advocaat bij een eerste verhoor

Het arrest van 14 februari 2013 van het Grondwettelijk Hof verbetert de positie van de verhoorde verdachte die niet is aangehouden. 

Het Hof heeft aangenomen dat de Salduz-wet de rechten van de verdachte onvoldoende waarborgt en vernietigt drie bepalingen van deze wet.

Informatieplicht

 • Iemand die verhoord wordt maar niet is aangehouden dient hierover te worden geïnformeerd.

Niet aangehouden?

 • Indien u verhoord zal worden maar niet bent aangehouden dan mag u gerust het lokaal verlaten. Dit eventueel om (opnieuw) overleg te plegen met uw advocaat.
 • Bovendien dient u er ook op te worden gewezen dat u het recht heeft om te zwijgen.
 • U heeft ook het recht eraan te worden herinnerd dat u zichzelf niet hoeft te beschuldigen(verbod zelfincriminatie).
 • Indien u eerst de kans niet had om met uw advocaat te overleggen, kan u dit alsnog doen.
 • U heeft altijd recht op bijstand door een advocaat.

Enige wetswijzigingen dienen zich dan ook aan te bieden voor 31 augustus 2013. Voorlopig handhaaft de wetgever de vernietigde bepalingen totdat de wetgever wetswijzigingen heeft ingevoerd.

Wel aangehouden?

 • Indien u wel aangehouden bent kan u in principe altijd bijstand door een advocaat krijgen.
 • Het Grondwettelijk Hof geeft in haar arrest d.d. 14 februari 2013 aan dat om bepaalde dwingende redenen het niet altijd mogelijk kan zijn.
 • De onderzoeksrechter moet deze dwingende redenen altijd motiveren.
 • Ook bij volgende verhoren kan de verdachte bijstand van een advocaat krijgen.

Uitbreiding van recht op bijstand door een advocaat voor (zware) verkeersmisdrijven

 • Het gaat hier om verkeersmisdrijven die terug te vinden zijn in artikel 138, 6°, 6°bis en 6°ter van het Wetboek van Strafvordering.
 • Deze verkeersmisdrijven waren voordien uitgesloten van de regel dat de verdachte voor het verhoor recht had op vertrouwelijk overleg met zijn advocaat.
 • Men heeft het hier over bijvoorbeeld over herhaaldelijke dronkenschap achter het stuur of over vluchtmisdrijf met gewonden
 • Aangezien u evenzeer kwetsbaar bent tegenover de overheid als bij andere wanbedrijven dient u ook de mogelijkheid te hebben om vooraf bijgestaan te worden door een advocaat.

Veroordeling op grond van verklaringen afgelegd bij verhoor?

 • Geen enkele veroordeling kan worden uitgesproken enkel op grond van verklaringen die werden afgelegd bij het verhoor(eventueel aangevuld door bewijsmateriaal) met schending van het recht op voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met een advocaat of van bijstand door een advocaat bij.
 • De bestreden bepaling art. 47 bis, §6 van het Wetboek van Strafvordering is niet verenigbaar met het recht op een eerlijk proces.
 • Het Hof wil hiermee bereiken dat de verdachte niet beschuldigt wordt op grond van verklaringen die zijn afgelegd met schending van zijn rechten.
 • De feitenrechter mag de veroordeling steunen op de verklaringen in combinatie met bewijsmateriaal als er geen sprake is van schending van de rechten tijdens het verhoor.

Inlichtingen verstrekken aan de advocaat

 • Opdat de advocaat van de verdachte zijn opdracht op een goede manier kan vervullen is het noodzakelijk dat hij op de hoogte is van de feiten en de context van de verdachte of wanneer hij niet of onvoldoende is ingelicht door zijn cliënt.
 • Om tegemoet te komen aan de informatieverstrekking is er een verplichting dat de politieambtenaren, de procureur des Konings en de onderzoeksrechter de advocaat inlichten over de feiten waarop het verhoor betrekking heeft.
 • Het is immers zo dat de advocaat geen toegang heeft tot het strafdossier voor het voorafgaandelijk overleg met zijn cliënt.
 • Het vertrouwelijk overleg met de advocaat mag maximaal dertig minuten duren, tenzij langer vereist is in het licht van het onderzoek.

Nog vragen?

Heeft u na het surfen door onze website nog vragen of wenst u concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen en we zullen u binnen 24h contacteren (weekdagen). U kan ons contact center tijdens de kantooruren ook bereiken op het nummer 09/265.00.65.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u