Bijstand

Rechtsbijstand van een verkeersadvocaat van IntoLaw


Het is steeds een goed idee advies in te winnen bij de specialisten verkeersrecht van Intolaw of u door hen te laten verdedigen. Afhankelijk van enkele factoren kan dat zelfs kosteloos. De topadvocaten van Intolaw verlenen u rechtsbijstand in alle verkeerszaken. 

Gratis een beroep doen op rechtsbijstand van een advocaat


Uiteraard kunt altijd een beroep op rechtsbijstand en het gespecialiseerd advies van een advocaat van Intolaw. Of het voor u gratis is, hangt af van de combinatie van een aantal factoren:

- Situatie (overtreding, ongeval met gewonden…) 
- (Gedeeltelijke) verantwoordelijkheid
- Soort van verzekering

Het verloop van de procedure

Eerst en vooral moeten we nagaan in welke situatie u zich bevindt:

Bent u voetganger, fietser, passagier…?
Bent u de bestuurder van een voertuig?  

Daarna gaan we na of u al dan niet in fout bent:

Wordt u ervan beschuldigd een verkeersovertreding te hebben begaan? 
Kan u aansprakelijk worden gesteld voor de schade aangericht aan een andere partij?
Betwist u de overtreding en/of de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het ongeval? 
De antwoorden op al deze vragen beïnvloeden de strategie die we het best hanteren, maar bepalen ook of u al dan niet recht hebt op kosteloze rechtsbijstand en advies van een advocaat volgens uw verzekeringspolis. 


Als u schade heeft geleden en u die wil verhalen op de tegenpartij, zijn er verschillende procedures mogelijk:

Burgerlijke partijstelling
Rechtstreekse dagvaarding van de tegenpartij 
Burgerlijke procedure

Deze procedures komen telkens voor de politierechtbank. 

Aarzel niet om raad te vragen aan uw advocaat over wat in uw specifieke geval de beste optie is. 

Over volgende onderwerpen leest u meer via de doorverwijsblokken hierboven: 

Conflict met uw rechtsbijstandsverzekeraar

 • U gaat niet akkoord met het standpunt van uw verzekeringsmaatschappij over de aansprakelijkheid.
 • De schadevergoeding is niet voldoende of werd niet correct berekend.
 • De stappen die de verzekeraar ondernam zijn niet voldoende
   

Tussenkomst via uw rechtsbijstandsverzekering

 • Heeft u bijstand op het moment dat u voor de rechter moet verschijnen?
 • Heeft u recht op rechtsbijstand door een advocaat om uw schade te verhalen op de aansprakelijke?
 • Heeft u recht op bijstand wanneer beide partijen niet tot een onderling akkoord komen?
   

Bijstand door een advocaat bij een eerste verhoor

 • Wanneer kan u een beroep doen op de rechtsbijstand van een advocaat?
 • Wat zijn uw rechten en plichten?
   

Vias Driver Improvement Cursussen 

 • Wanneer kan u aan een Vias-cursus deelnemen?
 • Wat leert u in zo’n cursus?

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval en wenst u rechtsbijstand en het professioneel advies van een advocaat? Aarzel niet om ons te bellen of mailen of maak gebruik van onze handige chatfunctie. 

Bereken je boete

Bereken uw boete
Jeroen Vande Sijpe

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u