Zware straffen voor zware verkeersovertredingen lonen?

 Zware straffen voor zware verkeersovertredingen lonen?

Welke positieve tendens toont de verkeersveiligheidsbarometer? IntoLaw duidt de cijfers en de aanpak tegen zware verkeersovertredingen. Lees hier meer.

  • Wat zeggen de cijfers over het aantal verkeersdoden?
  • Wat betekent dit voor de doelstelling van 2020?
  • Hoe verklaart VIAS Institute deze positieve evolutie?

Om de doelstellingen van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 te behalen, kondigde de regering tal van maatregelen aan. Begin dit jaar werden bijvoorbeeld al strengere straffen ingevoerd voor zware verkeersovertredingen als rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs en recidivisme. En die inspanningen lonen! Het aantal verkeersdoden was in de eerste helft van dit jaar dan ook historisch laag.

 

Wat zeggen de cijfers over het aantal verkeersdoden?

Het aantal weggebruikers dat in de eerste 6 maanden van 2018 ter plaatse stierf bij een verkeersongeval op onze Belgische wegen daalde met 14% in vergelijking met de eerste helft van 2017, zo concludeerde VIAS Institute. Concreet betekent dit 30 minder verkeersdoden, wat het totaal van het eerste semester op 191 brengt. Ook het aantal gewonden daalde lichtjes. Het aantal letselongevallen bleef nagenoeg gelijk.

Opvallend is wel dat het aantal dodelijke slachtoffers bij 65-plussers steeg van 46 naar 53. Vooral bij ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn, is er een jammerlijke stijging van 3 naar 19 doden. Ook het aantal letselongevallen met fietsers steeg met 2%.   

Wat betekent dit voor de doelstelling van 2020?

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts reageerde begin deze week uiterst positief “We hebben bij de start van de Vlaamse regering gezegd: tegen 2020 gaan we het aantal verkeersdoden halveren. Wel, als het zo blijft evolueren, gaan we dat cijfer ook echt halen.”. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot deelt zijn enthousiasme: “Door deze daling komt de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden per jaar tegen 2020 weer in zicht.

“Onder andere de verstrengde maatregelen tegen de recidivisten werpen hopelijk in de komende tijd nog verder hun vruchten af om de cijfers verder te laten dalen.”, vervolgt Bellot in een officiële mededeling. Kunnen we dan stellen dat het zwaarder aanpakken van zware verkeersovertredingen loont of zijn er andere verklaringen?

Hoe verklaart VIAS Institute deze positieve evolutie?

Volgens VIAS Institute, het kenniscentrum voor verkeersveiligheid, zijn er een vijftal duidelijke redenen voor de dalende cijfers:

  • Verlaging van de maximumsnelheid aan scholen en op gewestwegen.
  • Verbetering van de infrastructuur op tal van plaatsen.
  • Meer snelheidscontroles.
  • Strengere aanpak recidivisten.
  • Veiligere voertuigen

De verenigde inspanningen blijken dus te lonen. Al moeten de bemoedigende resultaten wel met enige voorzichtigheid bekeken worden daar deze slechts over een periode van amper 6 maanden gaan.

Beging u zelf een zware verkeersovertreding? Vul onderstaand formulier in om eventuele verkeersboetes te laten berekenen of vraag advies aan de advocaten van IntoLaw.


Bereken je boete

Actueel

 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
 Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

Donderdag 18 November 2021

Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

De Belgische wet is heel duidelijk: niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. Onder openbare weg wordt alles verstaan dat voor iedereen toegankelijk is, dus ook een parkeerterrein. Maar hoe zit het eigenlijk met de straffen voor rijden zonder rijbewijs?

Lees meer
 De nieuwe indicatieve tabel

Donderdag 04 November 2021

De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Lees meer
close menu 1u