Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

 Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

De Belgische wet is heel duidelijk: niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. Onder openbare weg wordt alles verstaan dat voor iedereen toegankelijk is, dus ook een parkeerterrein. Maar hoe zit het eigenlijk met de straffen voor rijden zonder rijbewijs?

Wat is er strafbaar?

De wetgever tilt bijzonder zwaar aan het rijden zonder rijbewijs. Zo riskeert iemand zonder rijbewijs die toch achter het stuur kruipt een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van €200,00 tot €2.000,00 euro dat vermenigvuldigt wordt met 8. Daarbij is er nog de mogelijkheid dat er een rijverbod wordt opgelegd voor een periode van 8 dagen tot maximum 5 jaar.

Hardleers? Harde(re) straf

Loop je voor deze overtreding binnen de 3 jaar een tweede keer tegen de lamp wordt de gevangenisstraf en geldboete verdubbeld. We spreken dan dus over 16 dagen gevangenisstraf en een geldboete van minimaal €400,00 dat opnieuw verdubbeld wordt met 8.

Niet enkel het rijden is strafbaar

Niet alleen de chauffeur zonder geldig rijbewijs is schuldig. Het meegeven of lenen van een voertuig aan iemand waarvan men weet dat hij of zij geen rijbewijs heeft, is ook strafbaar. Voor deze overtreding mag men zich verwachten aan een minimale geldboete van €100,00 euro (opnieuw te vermenigvuldigen met 8). Het is verplicht om na te gaan of de persoon aan wie u uw voertuig toevertrouwd wel effectief over een geldig rijbewijs beschikt.

Wat met rijden tijdens een rijverbod?

Rijden zonder te beschikken over een rijbewijs is niet hetzelfde als rijden tijdens een rijverbod. Wanneer u uw rijbewijs afgeeft als gevolg van een rijverbod, maar toch achter het stuur kruipt, riskeert u een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van €500,00 tot €2.000,00 én een rijverbod van minstens 3 maanden. Ook deze straffen worden verdubbeld bij herhaling en de geldboetes zijn ook hier te vermenigvuldigen met factor 8.

Meer informatie daarover vind je op https://www.intolaw.be/nl/expertise/verkeersrecht/verkeersinbreuken/rijden-tijdens-rijverbod.

Heb je vragen over een verkeersovertreding die te maken heeft met het rijden zonder geldig rijbewijs of een andere verkeersovertreding? Contacteer onze specialisten voor een gratis antwoord op maat.


Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u