Wat is mijn boete voor door het rood licht rijden?

 Wat is mijn boete voor door het rood licht rijden?

Hoeveel bedraagt de onmiddellijke inning? Wanneer krijg ik een minnelijke schikking? Wanneer word ik gedagvaard? 

Dat u een boete riskeert als u door het rood licht rijdt, wist u al, maar wist u ook dat afhankelijk van waar u de overtreding beging, wel of niet (een grote) kans maakt op een rijverbod? Roodlichtcamera’s controleren wie door het rood licht rijdt en wie niet. Bovendien meten ze ook uw snelheid als u door het rood rijdt. Wie aan een te hoge snelheid door het rood rijdt, mag zich verwachten aan een boete voor beide overtredingen. Hoeveel bedraagt de boete voor door het rood licht rijden? Verneem het van de specialisten van IntoLaw. 

 

Hoeveel bedraagt de onmiddellijke inning? 

Het vervolgingsbeleid voor door het rood licht rijden verschilt sterk van regio tot regio. In sommige arrondissementen werkt men met een onmiddellijke inning, in sommige niet. De boete voor door het rood rijden volgt vrij snel. Binnen de 14 dagen vindt u normaal gezien een pv in uw brievenbus. Aangezien door het rood rijden een overtreding van de derde graad is, zal het bedrag van de onmiddellijke inning 174 euro bedragen. 

 

Wanneer krijg ik een minnelijke schikking? 

Als u de kans krijgt de boete voor door het rood licht rijden te betalen in de vorm van een onmiddellijke inning, raden wij aan dit te doen. Het dossier wordt dan namelijk gesloten. Bij niet-betaling, zal het parket u een minnelijke schikking sturen. Het bedrag daarvan ligt in de regel hoger dan bij een onmiddellijke inning. In sommige arrondissementen gaat men meteen over tot een minnelijke schikking.  

Als u weigert de minnelijke schikking te betalen, volgt nog een bevel tot betaling voordat men overgaat tot dagvaarding. In het geval dat u weigert de boete voor door het rood rijden te betalen omdat u vindt dat het onterecht is, wendt u zich zelf tot het parket. In uitzonderlijke gevallen kan u verzachtende omstandigheden inroepen voor door het rood rijden.  

 

Wanneer word ik gedagvaard? 

Weigert u ook de minnelijke schikking te betalen, dan zal u gedagvaard worden. In sommige arrondissementen wordt u al meteen gedagvaard, mede afhankelijk van hoeveel seconden het licht al op rood stond. Zoals gezegd is het afhankelijk van waar u de overtreding beging.  

 

Kreeg u een boete voor door het rood licht rijden in de vorm van onmiddellijke inning, of werd u meteen gedagvaard? In beide gevallen kan u een beroep doen op de verkeersadvocaten van IntoLaw voor bijstand. Aarzel niet om ons te bellen of mailen bij verdere vragen. 

 


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u