Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Wat zijn de straffen voor 4e graadsovertredingen?

Categorie 4: Ernstig risico

Bij dergelijke overtredingen gaat het om acties die de veiligheid van mensen direct in gevaar brengen. Dit wil zeggen dat een ongeval bijna onvermijdelijk tot lichamelijke schade zal leiden.

Sancties: Een boete tussen € 40 en € 500 en rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Voorbeelden: Het aanmoedigen om met een te hoge snelheid te rijden, een spoorwegovergang oversteken terwijl een van de seinen is ingeschakeld, een U-bocht maken op de snelweg, achteruitrijden op de snelweg, parkeren op spoorwegovergangen.

Wat zijn de straffen voor 4de graadsovertredingen?

Categorie 3: Gevaar voor de veiligheid

Verkeersovertredingen binnen deze categorie brengt de veiligheid van mensen in gevaar. Deze overtredingen worden gesanctioneerd met een geldboete tussen de € 30 en € 500 en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Een gsm-toestel gebruiken tijdens het rijden, rijden op de vluchtstrook, lichten niet aanzetten of geen voorrang verlenen zijn enkele voorbeelden van een derdegraadsovertreding.

Wat zijn de straffen voor 2de graadsovertredingen?

Categorie 2: indirect risico

Zoals de naam aangeeft, brengen overtredingen van deze gradatie de veiligheid van mensen indirect in gevaar. De geldboete varieert tussen de € 20 en € 250 en daarnaast is er de mogelijkheid dat er een rijverbod wordt uitgesproken.

Met een indirect risico worden overtredingen aangeduid zoals het niet aanpassen van de snelheid aan de omstandigheden, een gebrek aan voorzichtigheid bij het naderen van een kruispunt, geen voorrang verlenen voor een manoeuvre, rechts inhalen,...

Wat zijn de straffen voor 1ste graadsovertredingen?

Categorie 1: Lichte overtredingen

Hier is er geen sprake van indirect gevaar, maar zijn het wel inbreuken op de wegverkeerswet en worden enkel bestraft met een geldboete. Deze boete ligt tussen de €10 en €250.

We spreken dan van het niet respecteren van een veilige afstand, richtingaanwijzers niet gebruiken, parkeren op een fietspad of op minder dan 15 meter van een bushalte...

Verkeersovertredingen 4de graa, 3de graad, 2de graad en 1ste graad. Welke straf riskeer je voor een verkeersovertreding?

Neem contact met ons op

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u