Hoe kan ik mijn verkeersboete voor door het rood rijden betwisten?

 Hoe kan ik mijn verkeersboete voor door het rood rijden betwisten?

Wanneer heeft mijn verkeersboete voor het rood licht negeren kans op slagen? Hoe kan ik de verkeersboete aanvechten? Wat kan het parket beslissen? Intolaw licht toe.

Vraag snel raad aan de verkeersspecialisten van IntoLaw om uw verkeersboete aan te vechten

 

Een verkeersboete voor door het rood licht rijden is maar moeilijk te betwisten. De feiten zijn dan ook vrij eenduidig: ofwel stond het licht op rood en reed u toch door, ofwel niet. De roodlichtcamera is ook enkel actief als het licht op oranje of rood staat. Toch zijn er omstandigheden waarbij uw verkeersboete aanvechten opportuun is. De verkeersadvocaten van IntoLaw doen deze situaties uit de doeken en vertellen u hoe het betwistingsproces verloopt. 

 

Wanneer heeft mijn verkeersboete voor het rood licht negeren kans op slagen? 

Dagelijks rijden ongeveer 270 bestuurders door het rood, maar niet iedereen doet dit om tijd te winnen. Het kan immers voorvallen dat u vooraan staat voor het rode licht en er langs achter een prioritair voertuig met sirene en zwaailichten aan nadert. Door het rood rijden is dan uiteraard niet zomaar toegestaan. Indien mogelijk gaat u opzij zonder het rode licht voorbij te gaan, maar soms is er geen andere mogelijkheid. De roodlichtcamera zal u dan wel registreren, maar u kan de verkeersboete betwisten omdat u plaats maakte voor een prioritair voertuig. 

 Ook als een agent het verkeer regelt en u gebiedt verder te rijden als het licht op rood staat, moet u verder rijden. De bevelen van een bevoegd persoon gaan immers boven de betekenis van verkeerslichten.  

 

Hoe kan ik de verkeersboete aanvechten?  

Als u een verkeersovertreding beging en niet werd staande gehouden door een politiepatrouille, krijgt u binnen de twee weken een pv in de bus. Als bijlage vindt u een betwistingsformulier. Dat kunt u invullen als u het niet eens met de overtreding en het terugsturen.  

Het is niet noodzakelijk het met een aangetekend schrijven terug te sturen, maar zo bewijst u wel dat u het document tijdig invulde. Weet ook dat u de verkeersboete niet meer kunt betwisten als u ze al betaalde. De zaak is dan afgehandeld. 

 

Wat kan het parket beslissen? 

Nadat u het formulier invulde, wordt het overgedragen aan de parketmagistraat die verantwoordelijk is voor uw dossier. Hij bekijkt uw betwisting en kan drie zaken beslissen. Ten eerste kan hij de vervolging stopzetten als hij uw redenering volgt. Daarnaast kan hij een minnelijke schikking voorstellen als hij u niet volgt. Een laatste mogelijkheid is u dagvaarden als hij verzwarende omstandigheden afleidt uit uw betwisting. Wees u er dus goed van bewust dat het uiteindelijke resultaat van een verkeersboete betwisten voor u zwaarder kan uitvallen dan het oorspronkelijk was. 

 

Werd u gedagvaard voor door het rood licht rijden? Bel of mail ons en laat u bijstaan door de gespecialiseerde verkeersadvocaten van IntoLaw.


Bereken je boete

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u