Hoe kan ik mijn verkeersboete voor door het rood rijden betwisten?

 Hoe kan ik mijn verkeersboete voor door het rood rijden betwisten?

Wanneer heeft mijn verkeersboete voor het rood licht negeren kans op slagen? Hoe kan ik de verkeersboete aanvechten? Wat kan het parket beslissen? Intolaw licht toe.

Vraag snel raad aan de verkeersspecialisten van IntoLaw om uw verkeersboete aan te vechten

 

Een verkeersboete voor door het rood licht rijden is maar moeilijk te betwisten. De feiten zijn dan ook vrij eenduidig: ofwel stond het licht op rood en reed u toch door, ofwel niet. De roodlichtcamera is ook enkel actief als het licht op oranje of rood staat. Toch zijn er omstandigheden waarbij uw verkeersboete aanvechten opportuun is. De verkeersadvocaten van IntoLaw doen deze situaties uit de doeken en vertellen u hoe het betwistingsproces verloopt. 

 

Wanneer heeft mijn verkeersboete voor het rood licht negeren kans op slagen? 

Dagelijks rijden ongeveer 270 bestuurders door het rood, maar niet iedereen doet dit om tijd te winnen. Het kan immers voorvallen dat u vooraan staat voor het rode licht en er langs achter een prioritair voertuig met sirene en zwaailichten aan nadert. Door het rood rijden is dan uiteraard niet zomaar toegestaan. Indien mogelijk gaat u opzij zonder het rode licht voorbij te gaan, maar soms is er geen andere mogelijkheid. De roodlichtcamera zal u dan wel registreren, maar u kan de verkeersboete betwisten omdat u plaats maakte voor een prioritair voertuig. 

 Ook als een agent het verkeer regelt en u gebiedt verder te rijden als het licht op rood staat, moet u verder rijden. De bevelen van een bevoegd persoon gaan immers boven de betekenis van verkeerslichten.  

 

Hoe kan ik de verkeersboete aanvechten?  

Als u een verkeersovertreding beging en niet werd staande gehouden door een politiepatrouille, krijgt u binnen de twee weken een pv in de bus. Als bijlage vindt u een betwistingsformulier. Dat kunt u invullen als u het niet eens met de overtreding en het terugsturen.  

Het is niet noodzakelijk het met een aangetekend schrijven terug te sturen, maar zo bewijst u wel dat u het document tijdig invulde. Weet ook dat u de verkeersboete niet meer kunt betwisten als u ze al betaalde. De zaak is dan afgehandeld. 

 

Wat kan het parket beslissen? 

Nadat u het formulier invulde, wordt het overgedragen aan de parketmagistraat die verantwoordelijk is voor uw dossier. Hij bekijkt uw betwisting en kan drie zaken beslissen. Ten eerste kan hij de vervolging stopzetten als hij uw redenering volgt. Daarnaast kan hij een minnelijke schikking voorstellen als hij u niet volgt. Een laatste mogelijkheid is u dagvaarden als hij verzwarende omstandigheden afleidt uit uw betwisting. Wees u er dus goed van bewust dat het uiteindelijke resultaat van een verkeersboete betwisten voor u zwaarder kan uitvallen dan het oorspronkelijk was. 

 

Werd u gedagvaard voor door het rood licht rijden? Bel of mail ons en laat u bijstaan door de gespecialiseerde verkeersadvocaten van IntoLaw.


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u