Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Wat is het verschil tussen het strafregister en het attest van goed gedrag ven zeden?

Het strafregister – beter gekend als het strafblad – vormt eigenlijk het geheel van alle strafbare feiten die je gepleegd hebt en waarvoor je veroordeeld bent geweest. De beslissing zoals opschorting van uitspraak of minnelijke schikking wordt hier ook gepubliceerd. Enkel de overtredingen die beboet werden met een onmiddellijke inning worden niet vermeld.

Het attest van goed gedrag en zeden, ook bekend onder de naam “uittreksel uit het strafregister” – vandaar de verwarring – vermeldt al jouw eerdere strafrechtelijke veroordelingen. Een verschil met het strafregister: minnelijke schikkingen die je hebt betaald door een verkeersinbreuk, worden hier niet opgenomen.

Waarom heb ik een attest van goed gedrag en zegen nodig?

Bij heel wat sollicitaties wordt het attest van goed gedrag en zeden opgevraagd. In sommige beroepen is een blanco strafblad zelfs een must. Je kan dit document eenvoudig aanvragen op de dienst bevolking of burgerzaken van jouw gemeente.

Blijven alle straffen altijd zichtbaar op mijn strafregister?

Niet alle straffen blijven voor altijd zichtbaar in uw strafregister. Indien u veroordeeld werd tot een politiestraf, zal deze automatisch gewist worden na een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de definitieve beslissing waarbij zij zijn uitgesproken. Een politiestraf is een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf 20 tot 45 uur of een geldboete van 1 tot 25 euro. Deze uitwissing is kosteloos en is niet aan bepaalde voorwaarden verbonden.

Neen, politiestraffen worden automatisch na 3 jaar gewist op jouw strafregister, maar niet op het attest van goed gedrag en zeden. Om politiestraffen ook op het attest van goed gedrag en zeden te verwijderen, kan je eerherstel aanvragen. Meer informatie vind je op de pagina “hoe eerherstel aan te vragen”.

Correctionele en criminele straffen worden niet na 3 jaar gewist op jouw strafregister, maar ook hier kan je via eerherstel ervoor zorgen dat ze niet meer op jouw attest van goed gedrag en zeden zichtbaar zijn.

Wat is het verschil tussen een strafregister en het attest van goed gedrag en zeden?

Niet iedereen kan zomaar eerherstel aanvragen. Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden om eerherstel aan te kunnen vragen en hoe wij jou hierbij kunnen helpen.


Neem contact met ons op

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u