Strafblad

1. Komt mijn veroordeling op mijn strafblad terecht?

Indien u wordt veroordeeld voor de politierechtbank dan komt deze veroordeling op uw strafblad te staan. Dit zal dus ook zichtbaar zijn op het uittreksel uit het strafregister, het oude attest van goed gedrag en zede dat u bijvoorbeeld moet opvragen voor een nieuwe tewerkstelling;

Politionele straffen (een geldboete van 25 euro of minder, een gevangenisstraf van minder dan 8 dagen of een werkstraf van 45uur of minder) worden na 3 jaar automatisch uit het centraal strafregister gewist en zullen dus ook niet meer op het uittreksel worden vermeld (tenzij een vervallenverklaring werd uitgesproken van langer dan 3 jaar). Laat u evenwel niet vangen aan de terminologie, de meeste veroordelingen door de politierechtbank betreffen correctionele straffen (geldboete van 26 euro of meer, gevangenisstraf van 8 dagen of meer en een werkstraf van 45uur of meer) en worden dus niet automatisch van het strafregister gewist. 

Wel worden veroordelingen wegens verkeersinbreuken niet langer op het uittreksel, het oude ‘attest van goed gedrag en zede’, vermeld na 3 jaar (Tenzij u in het vonnis werd veroordeeld tot een rijverbod van 3 jaar of langer). Als u opnieuw voor de Rechtbank zou moeten komen zal de rechter deze veroordelingen echter wel nog kunnen zien op het centraal strafregister.

2. Wat is eerherstel en hoe verloopt de procedure?

Een eerherstel is een rechterlijke beslissing die inhoudt dat de veroordelingen op uw strafregister worden gewist. Er kan in de toekomst dan ook geen rekening meer mee worden gehouden.

Om eerherstel te kunnen aanvragen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • U mag de voorbije 10 jaar geen eerherstel hebben gekregen.
  • De opgelegde straffen moeten uitgevoerd zijn, tenzij ze voorwaardelijk werden opgelegd of werden kwijtgescholden. Concreet betekent dit dat de geldboetes moeten betaald zijn en dat de gevangenisstraf moet zijn uitgezeten. Bovendien moeten ook de kosten van het geding betaald zijn en de slachtoffers vergoed zijn.
  • U moet een vaste verblijfplaats hebben. Dit betekent niet dat je niet mag verhuizen, doch wel steeds een vast adres moet hebben gehad.
  • U moet een bepaalde proeftermijn doorlopen waarbij u geen nieuwe feiten mag plegen. Afhankelijk van de veroordeling bedraagt deze proeftermijn 3 tot 10 jaar. Tijdens deze proefperiode moet u ook een vast adres hebben.

Een verzoek tot een herstel in eer en rechte wordt gericht aan de procureur des konings van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats, dit kan per brief. De procureur des konings zal een advies geven omtrent de aanvraag, maar het is de kamer van inbeschuldigingstelling die uiteindelijk over het verzoek zal oordelen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Amy Fidlers

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u