Beroep aantekenen

1. Wat is beroep aantekenen?

Indien u niet akkoord gaat met het door de Politierechter uitgesproken vonnis, kan u hiertegen in beroep gaan. Uw zaak zal dan volledig opnieuw worden behandeld door de correctionele rechtbank. Uw zaak wordt voor de correctionele rechtbank door drie rechters behandeld, dit zal nooit dezelfde rechter zijn die het dossier in eerste aanleg behandelde.

Ook het openbaar ministerie of de burgerlijke partij kan beroep aantekenen tegen het vonnis van de Politierechtbank.

2. Wat is de beroepstermijn?

De termijn voor het aantekenen van beroep loopt 30 dagen na de uitspraak van het vonnis door de Politierechtbank indien het vonnis op tegenspraak werd gewezen.

Bij een verstekvonnis loopt de beroepstermijn van 30 dagen vanaf de betekening van het verstekvonnis.

3. Wat is het risico van het aantekenen van beroep?

Het aantekenen van beroep houdt wel degelijk een risico in. De correctionele rechtbank is niet gebonden door de uitspraak van de Politierechter en kan ook een zwaardere straf opleggen indien zij van oordeel is dat dit nodig is.

Wel zijn er enkele beschermingsmechanismen die dit risico beperken. Zo kan er enkel een zwaardere straf worden opgelegd wanneer het openbaar ministerie ook in beroep gaat. Bovendien moeten de drie rechters unaniem akkoord zijn om een zwaardere straf op te leggen dan deze die door de Politierechter werd uitgesproken. 

De burgerlijke partij kan geen hoger beroep aantekenen wat betreft de strafmaat.

4. Hoe wordt beroep aangetekend?

Beroep wordt aangetekend op de griffie van de politierechtbank die het vonnis uitsprak. Op de griffie moet een grievenformulier worden ingevuld, dit is een document waarop u kort maar nauwkeurig de redenen weergeeft waarom u hoger beroep wenst aan te tekenen.

Het is belangrijk dat dit formulier nauwkeurig wordt ingevuld omdat het grievenformulier de beoordelingsbevoegdheid van de correctionele rechtbank kan beperken.

Na het invullen van de grievenformulier zal de griffier van de politierechtbank de akte van beroep opstellen die moet worden ondertekend.

5. Wanneer komt de zaak opnieuw voor en voor welke rechtbank?

Wanneer hoger beroep wordt aangetekend zal uw dossier opnieuw worden behandeld voor de correctionele rechtbank. Wanneer uw dossier opnieuw zal worden behandeld is moeilijk te voorspellen, maar u moet toch op enkele maanden rekenen. Bij sommige rechtbanken waar de achterstand groter is kan dit zelfs een jaar of langer zijn.

In afwachting van de behandeling in graad van beroep zal de uitvoering van de straf worden opgeschort. Dit houdt in dat de straf nog niet wordt uitgevoerd. Opgelegde veiligheidsmaatregelen daarentegen worden wel uitgevoerd in afwachting van het vonnis in beroep.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Arezo Jamal

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u