Veroordeeld voor een rijverbod - wat nu? | Intolaw

1. Hoe verloopt een rijverbod (uitnodiging politie - betekening rijverbod - inleveren rijbewijs griffie - afhaal rijbewijs)?

Het is een verkeerde opvatting dat de uitvoering van het rijverbod onmiddellijk ingaat de dag van de zitting. De uitvoering van het rijverbod laat namelijk enkele maanden op zich wachten.

U zal door de politiediensten worden uitgenodigd om de kennisgevingsdocumenten te ondertekenen. Eens deze documenten zijn ondertekend, heeft u 4 werkdagen de tijd om uw rijbewijs af te geven op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken. De 5de werkdag na de ondertekening gaat het rijverbod in.

Zolang u de documenten niet heeft ondertekend mag u dus nog blijven rijden.

Op de griffie zal u een document meekrijgen waarop de datum zal staan waarop u uw rijbewijs opnieuw kan gaan afhalen.

Bent u niet in de mogelijkheid om u naar de griffie van de politierechtbank die het vonnis heeft uitgesproken te verplaatsen dan kan u het rijbewijs ook per aangetekend schrijven opsturen naar de griffie. Toch zouden wij willen aanraden het rijbewijs persoonlijk af te geven, nu het opsturen per post steeds een risico inhoudt dat het rijbewijs verloren kan gaan.

2. Kan ik kiezen wanneer mijn rijverbod doorgaat?

Het rijverbod gaat in de 5de werkdag na het ondertekenen van de kennisgevingsdocumenten. Helaas kan de periode (vakantieperiode etc.) dus niet zelf worden bepaald.

U weet dus ook maar 4 werkdagen op voorhand wanneer het rijverbod juist zal ingaan

3. Ik ben veroordeeld tot een weekendrijverbod. Hoe werkt dit praktisch?

Indien u werd veroordeeld tot een weekendrijverbod moet u uw rijbewijs eveneens afgeven op de griffie de 4de werkdag na het tekenen van de documenten. U zal dan op de griffie een document meekrijgen waarmee u bij de gemeente een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen.

Op dit rijbewijs wordt dan vermeld dat u in de week mag rijden, doch in het weekend niet. Dit betekent dat u niet mag rijden van vrijdagavond 20u tot zondagavond 20u. Ook op wettelijke feestdagen mag u niet rijden.  

4. Mag ik in het buitenland rijden met een rijverbod?

De Belgische rechter is enkel bevoegd voor het Belgische grondgebied. Dit betekent dat een rijverbod opgelegd door een Belgische rechter niet in het buitenland geldt en u in principe dus wel mag rijden in het buitenland.

Wel kan u in de problemen komen omdat u uw rijbewijs fysiek op de griffie moet afgeven en het dus niet kan voorleggen bij een controle in het buitenland.

Indien u geen Belgisch maar een buitenlands rijbewijs heeft en in het buitenland woont, zal u zich eveneens op de griffie moeten aanbieden. Dan zal uw rijbewijs evenwel niet fysiek worden ingehouden. U mag dan niet meer in België rijden tijdens de periode van het rijverbod. Rijden in het buitenland is dus wel mogelijk.  Indien u een buitenlands rijbewijs heeft maar u woont in België dan zal het rijbewijs daarentegen wel fysiek worden ingehouden.

5. Mag ik iemand leren rijden tijdens mijn rijverbod?

Tijdens uw rijverbod mag u evident ook niet iemand leren rijden, maar ook wanneer u de voorbije drie jaar een rijverbod werd opgelegd mag u niet als begeleider optreden

6. Mag ik nog met een elektrische fiets of step rijden?

Zowel het rijverbod uitgesproken als straf (art. 38 Wegverkeerswet) als het rijverbod uitgesproken als veiligheidsmaatregel (art. 42 Wegverkeerswet) viseren ‘motorvoertuigen’. Een elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot maximaal 25 km/uur wordt niet gezien als een motorvoertuig, hetzelfde geldt voor een elektrische step. U kan dus wel degelijk een elektrische fiets of step besturen ondanks een rijverbod. 

Anders is het voor bijvoorbeeld voor een speedpedelec, die een hogere ondersteuning biedt en waarbij hogere snelheden dan 25 km/u worden gehaald. Een speedpedelec wordt wel als motorvoertuig beschouwd en is dus eveneens in het verval inbegrepen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Lies Steenberghs

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u