Herstelexamens

1. Hoe verlopen deze examens (tijdig uitgenodigd - examencentrum kiezen - afleggen voorwaarde ophaal rijbewijs)?

Indien u werd veroordeeld tot een of meerdere herstelexamens moet u op het einde van het rijverbod een attest kunnen voorleggen dat u voor deze examens bent geslaagd alvorens u uw rijbewijs op de griffie terug kan krijgen.

U zal per post de nodige informatie ontvangen. U zal een examencentrum moeten kiezen waarna u met de nodige referenties een afspraak kan maken voor het afleggen van de examens. Normaal kan u deze examens al afleggen nog voor het rijverbod effectief zal ingaan.

Wij kunnen enkel aanraden zo snel mogelijk de afspraken vast te leggen want zonder de nodige attesten zal u uw rijbewijs niet terugkrijgen. Indien u te lang wacht met het vastleggen van een afspraak loopt u dus het risico dat u uw rijbewijs langer kwijt bent.

2. Hoeveel kosten deze examens?

Het afleggen van een herstelexamen is niet gratis:

  • Praktijk en theoretisch examen: de kostprijs van deze examens is afhankelijk van de categorie waarvoor je het examen moet afleggen.
  • Medisch onderzoek: 108 euro
  • Psychologisch onderzoek: 366 euro

De rechter kan beslissen dat u de kostprijs van deze examens in mindering kan brengen van de geldboete, zonder dat de geldboete minder dan 1 euro mag bedragen. In de praktijk betekent dit dat je eerst de geldboete en de kosten van de examens zal moeten betalen. Met het betaalbewijs van de herstelexamens kan je dan nadien een deel van de geldboete terug krijgen..

3. Wat indien u geen rijbewijs heeft?

Ook een persoon die geen rijbewijs heeft kan vervallen worden verklaard van het recht tot sturen en kan worden veroordeeld tot het afleggen van een of meerdere herstelexamens.

Wat betreft het theoretisch en praktijk examen zal u in dit geval eerst een opleiding moeten volgen alvorens u het examen kan afleggen. Deze opleiding bedraagt 12 uur voor het theoretisch examen cat. A, A1, A 2 en B en 6 uur voor de categorie AM. Voor het praktijkexamen is er een minimale opleidingsduur van 8 uur voor de categorieën A, A1 en A2, 10 uur voor de categorie B en 2 uur voor de categorie AM. 

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Jeroen Vande Sijpe

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u