Zwakke weggebruikers in 1 geval op 2 betrokken bij ongeval met vluchtmisdrijf

 Zwakke weggebruikers in 1 geval op 2 betrokken bij ongeval met vluchtmisdrijf

Hoe vaak worden zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers slachtoffer van vluchtmisdrijf? IntoLaw ging het voor u na.

  • Hoe gedraag ik mij als bestuurder tegenover een zwakke weggebruiker?
  • Wat als ik een zwakke weggebruiker aanrijd en niet in fout ben?
  • Welke factoren beïnvloeden vluchtmisdrijf?

Elk jaar doen een duizendtal scholen mee aan Strapdag, een initiatief dat tijdens de Week van de Mobiliteit kinderen moet aanzetten om vaker te voet of met de fiets op pad te gaan. Net als in het geval van autodelen, draagt u als zwakke weggebruiker bij aan duurzame mobiliteit, maar u bent ook erg kwetsbaar. In 2017 werd in Vlaanderen bij 4200 ongevallen met doden of gewonden vluchtmisdrijf gepleegd. 1 op 2 slachtoffers was een zwakke weggebruiker.

Hoe gedraag ik mij als bestuurder tegenover een zwakke weggebruiker?

Als bestuurder moet u steeds minimum één meter zijdelingse afstand houden bij het voorbijsteken van een voetganger. Ook heeft een voetganger altijd voorrang bij een zebrapad, tenzij verkeerslichten hier anders over beslissen. Wanneer nodig dient u als chauffeur te stoppen om voetgangers door te laten en in een file moet u de oversteekplaatsen voor voetgangers steeds vrijlaten.

Ook bij fietsers houdt u steeds minimum één meter zijdelingse afstand. Oversteekplaatsen voor fietsers dient u met matige snelheid te naderen, zodat u hen niet in gevaar brengt of hindert bij het oversteken. Net zoals bij voetgangers moet u indien nodig stoppen om fietsers door te laten en in een file laat u eveneens de oversteekplaats voor fietsers altijd vrij.

Wist u trouwens dat een tram wél voorrang heeft op zwakke weggebruikers? Ook fietsers en voetgangers mogen de tram op geen enkele manier hinderen.

Wat als ik een zwakke weggebruiker aanrijd en niet in fout ben?

Hoewel zwakke weggebruikers zoals fietsers zich eveneens aan een aantal regels moeten houden, worden ze bij een ongeval extra in bescherming genomen door de wet. Wie een zwakke weggebruiker aanrijdt draait altijd op voor de lichamelijke schade, ongeacht wie schuld treft. Materiële schade aan kledij en de fiets zelf krijgt de zwakke weggebruiker echter alleen terugbetaald als is aangetoond dat de bestuurder van de wagen aansprakelijk is.

Er bestaat één uitzondering op voorgaande regel. Wanneer een zwakke weggebruiker, ouder dan 14 jaar, zelf het ongeval en zijn gevolgen heeft gewild, hoeft u geen schadevergoeding te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zelfmoordpoging.

Welke factoren beïnvloeden vluchtmisdrijf?

Vias deed onderzoek naar de factoren die vluchtmisdrijf beïnvloeden. Hoewel de meeste mensen genoeg zelfcontrole hebben om de situatie op te lossen door het slachtoffer te helpen en op die manier de schade te beperken of herstellen, kwamen een aantal terugkerende factoren naar voor bij zij die toch op de vlucht gingen:

  • Alcohol of drugs
  • Geen geldige papieren
  • Angst voor imagoschade
  • Afwezigheid van moreel besef
  • Omstandigheden van het ongeval

Heeft u nog vragen in verband met de gevolgen van vluchtmisdrijf? Of reed u onlangs een zwakke weggebruiker aan? Neem contact op met de advocaten van IntoLaw.


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u