Zwakke weggebruikers in 1 geval op 2 betrokken bij ongeval met vluchtmisdrijf

 Zwakke weggebruikers in 1 geval op 2 betrokken bij ongeval met vluchtmisdrijf

Hoe vaak worden zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers slachtoffer van vluchtmisdrijf? IntoLaw ging het voor u na.

  • Hoe gedraag ik mij als bestuurder tegenover een zwakke weggebruiker?
  • Wat als ik een zwakke weggebruiker aanrijd en niet in fout ben?
  • Welke factoren beïnvloeden vluchtmisdrijf?

Elk jaar doen een duizendtal scholen mee aan Strapdag, een initiatief dat tijdens de Week van de Mobiliteit kinderen moet aanzetten om vaker te voet of met de fiets op pad te gaan. Net als in het geval van autodelen, draagt u als zwakke weggebruiker bij aan duurzame mobiliteit, maar u bent ook erg kwetsbaar. In 2017 werd in Vlaanderen bij 4200 ongevallen met doden of gewonden vluchtmisdrijf gepleegd. 1 op 2 slachtoffers was een zwakke weggebruiker.

Hoe gedraag ik mij als bestuurder tegenover een zwakke weggebruiker?

Als bestuurder moet u steeds minimum één meter zijdelingse afstand houden bij het voorbijsteken van een voetganger. Ook heeft een voetganger altijd voorrang bij een zebrapad, tenzij verkeerslichten hier anders over beslissen. Wanneer nodig dient u als chauffeur te stoppen om voetgangers door te laten en in een file moet u de oversteekplaatsen voor voetgangers steeds vrijlaten.

Ook bij fietsers houdt u steeds minimum één meter zijdelingse afstand. Oversteekplaatsen voor fietsers dient u met matige snelheid te naderen, zodat u hen niet in gevaar brengt of hindert bij het oversteken. Net zoals bij voetgangers moet u indien nodig stoppen om fietsers door te laten en in een file laat u eveneens de oversteekplaats voor fietsers altijd vrij.

Wist u trouwens dat een tram wél voorrang heeft op zwakke weggebruikers? Ook fietsers en voetgangers mogen de tram op geen enkele manier hinderen.

Wat als ik een zwakke weggebruiker aanrijd en niet in fout ben?

Hoewel zwakke weggebruikers zoals fietsers zich eveneens aan een aantal regels moeten houden, worden ze bij een ongeval extra in bescherming genomen door de wet. Wie een zwakke weggebruiker aanrijdt draait altijd op voor de lichamelijke schade, ongeacht wie schuld treft. Materiële schade aan kledij en de fiets zelf krijgt de zwakke weggebruiker echter alleen terugbetaald als is aangetoond dat de bestuurder van de wagen aansprakelijk is.

Er bestaat één uitzondering op voorgaande regel. Wanneer een zwakke weggebruiker, ouder dan 14 jaar, zelf het ongeval en zijn gevolgen heeft gewild, hoeft u geen schadevergoeding te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zelfmoordpoging.

Welke factoren beïnvloeden vluchtmisdrijf?

Vias deed onderzoek naar de factoren die vluchtmisdrijf beïnvloeden. Hoewel de meeste mensen genoeg zelfcontrole hebben om de situatie op te lossen door het slachtoffer te helpen en op die manier de schade te beperken of herstellen, kwamen een aantal terugkerende factoren naar voor bij zij die toch op de vlucht gingen:

  • Alcohol of drugs
  • Geen geldige papieren
  • Angst voor imagoschade
  • Afwezigheid van moreel besef
  • Omstandigheden van het ongeval

Heeft u nog vragen in verband met de gevolgen van vluchtmisdrijf? Of reed u onlangs een zwakke weggebruiker aan? Neem contact op met de advocaten van IntoLaw.


Bereken je boete

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u