Zwakke weggebruikers in 1 geval op 2 betrokken bij ongeval met vluchtmisdrijf

 Zwakke weggebruikers in 1 geval op 2 betrokken bij ongeval met vluchtmisdrijf

Hoe vaak worden zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers slachtoffer van vluchtmisdrijf? IntoLaw ging het voor u na.

  • Hoe gedraag ik mij als bestuurder tegenover een zwakke weggebruiker?
  • Wat als ik een zwakke weggebruiker aanrijd en niet in fout ben?
  • Welke factoren beïnvloeden vluchtmisdrijf?

Elk jaar doen een duizendtal scholen mee aan Strapdag, een initiatief dat tijdens de Week van de Mobiliteit kinderen moet aanzetten om vaker te voet of met de fiets op pad te gaan. Net als in het geval van autodelen, draagt u als zwakke weggebruiker bij aan duurzame mobiliteit, maar u bent ook erg kwetsbaar. In 2017 werd in Vlaanderen bij 4200 ongevallen met doden of gewonden vluchtmisdrijf gepleegd. 1 op 2 slachtoffers was een zwakke weggebruiker.

Hoe gedraag ik mij als bestuurder tegenover een zwakke weggebruiker?

Als bestuurder moet u steeds minimum één meter zijdelingse afstand houden bij het voorbijsteken van een voetganger. Ook heeft een voetganger altijd voorrang bij een zebrapad, tenzij verkeerslichten hier anders over beslissen. Wanneer nodig dient u als chauffeur te stoppen om voetgangers door te laten en in een file moet u de oversteekplaatsen voor voetgangers steeds vrijlaten.

Ook bij fietsers houdt u steeds minimum één meter zijdelingse afstand. Oversteekplaatsen voor fietsers dient u met matige snelheid te naderen, zodat u hen niet in gevaar brengt of hindert bij het oversteken. Net zoals bij voetgangers moet u indien nodig stoppen om fietsers door te laten en in een file laat u eveneens de oversteekplaats voor fietsers altijd vrij.

Wist u trouwens dat een tram wél voorrang heeft op zwakke weggebruikers? Ook fietsers en voetgangers mogen de tram op geen enkele manier hinderen.

Wat als ik een zwakke weggebruiker aanrijd en niet in fout ben?

Hoewel zwakke weggebruikers zoals fietsers zich eveneens aan een aantal regels moeten houden, worden ze bij een ongeval extra in bescherming genomen door de wet. Wie een zwakke weggebruiker aanrijdt draait altijd op voor de lichamelijke schade, ongeacht wie schuld treft. Materiële schade aan kledij en de fiets zelf krijgt de zwakke weggebruiker echter alleen terugbetaald als is aangetoond dat de bestuurder van de wagen aansprakelijk is.

Er bestaat één uitzondering op voorgaande regel. Wanneer een zwakke weggebruiker, ouder dan 14 jaar, zelf het ongeval en zijn gevolgen heeft gewild, hoeft u geen schadevergoeding te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zelfmoordpoging.

Welke factoren beïnvloeden vluchtmisdrijf?

Vias deed onderzoek naar de factoren die vluchtmisdrijf beïnvloeden. Hoewel de meeste mensen genoeg zelfcontrole hebben om de situatie op te lossen door het slachtoffer te helpen en op die manier de schade te beperken of herstellen, kwamen een aantal terugkerende factoren naar voor bij zij die toch op de vlucht gingen:

  • Alcohol of drugs
  • Geen geldige papieren
  • Angst voor imagoschade
  • Afwezigheid van moreel besef
  • Omstandigheden van het ongeval

Heeft u nog vragen in verband met de gevolgen van vluchtmisdrijf? Of reed u onlangs een zwakke weggebruiker aan? Neem contact op met de advocaten van IntoLaw.


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u