Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Vrijspraak ondanks verschillende tenlasteleggingen

Onze cliënt werd vervolgd voor maar liefst 6 verkeersinbreuken, waaronder onaangepaste snelheid, intoxicatie, dronkenschap en het negeren van een bevel van de agenten. Toch werd de vrijspraak bekomen, op basis van twijfel aangezien het proces-verbaal geen speciale bewijswaarde meer had en alle betwistingen werden dus gevolgd.

Geen 15 minuten

  • Twee vrijspraken, de snelheidsovertreding en de positieve ademtest, moeten nog even verder toegelicht worden. Aangezien de cliënt al een minnelijke schikking had ontvangen voor de snelheidsovertreding, kon hij hiervoor geen tweede keer veroordeeld worden voor dezelfde feiten en werd hiervoor dus vrijgesproken.
     
  • De vrijspraak voor de alcoholintoxicatie werd bekomen doordat de gevoerde alcoholprocedure werd betwist.  Zo werd de mogelijkheid om 15 minuten wachttijd te wachten niet medegedeeld en zat er slechts 3 minuten tussen de 2 ademanalyses. Het Koninklijk Besluit ademanalysetoestellen bepaalt dat er tussen deze ademanalyses minstens 15 minuten moet zijn, weliswaar niet op straffe van nietigheid. Toch kan de rechtbank besluiten om de controle nietig te laten verklaren als de betrouwbaarheid van de bewijslast werd aangetast.

En dat bleek effectief de mening van de rechtbank te zijn. Zo werd onze redenering gevolgd dat, wanneer er wel degelijk 15 minuten werd gewacht, onze cliënt niet positief zou geblazen hebben, gezien het verschil met de wettelijk toegestane limiet zeer beperkt was.

Laattijdig PV = Geen straf?

Een te laat opgestuurd Proces-verbaal wil uiteraard niet meteen zeggen dat de vrijspraak zal volgen. Wel verliest, zoals reeds aangehaald, het Proces-verbaal zijn speciale bewijswaarde waardoor er, met een goede verdediging, wat meer mogelijkheden zijn om een gunstigere strafmaat te bekomen.

Contacteer ons daarom vrijblijvend voor meer informatie of een antwoord op al jouw vragen.


Neem contact met ons op

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u