Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Vrijspraak ondanks verschillende tenlasteleggingen

Onze cliënt werd vervolgd voor maar liefst 6 verkeersinbreuken, waaronder onaangepaste snelheid, intoxicatie, dronkenschap en het negeren van een bevel van de agenten. Toch werd de vrijspraak bekomen, op basis van twijfel aangezien het proces-verbaal geen speciale bewijswaarde meer had en alle betwistingen werden dus gevolgd.

Geen 15 minuten

  • Twee vrijspraken, de snelheidsovertreding en de positieve ademtest, moeten nog even verder toegelicht worden. Aangezien de cliënt al een minnelijke schikking had ontvangen voor de snelheidsovertreding, kon hij hiervoor geen tweede keer veroordeeld worden voor dezelfde feiten en werd hiervoor dus vrijgesproken.
     
  • De vrijspraak voor de alcoholintoxicatie werd bekomen doordat de gevoerde alcoholprocedure werd betwist.  Zo werd de mogelijkheid om 15 minuten wachttijd te wachten niet medegedeeld en zat er slechts 3 minuten tussen de 2 ademanalyses. Het Koninklijk Besluit ademanalysetoestellen bepaalt dat er tussen deze ademanalyses minstens 15 minuten moet zijn, weliswaar niet op straffe van nietigheid. Toch kan de rechtbank besluiten om de controle nietig te laten verklaren als de betrouwbaarheid van de bewijslast werd aangetast.

En dat bleek effectief de mening van de rechtbank te zijn. Zo werd onze redenering gevolgd dat, wanneer er wel degelijk 15 minuten werd gewacht, onze cliënt niet positief zou geblazen hebben, gezien het verschil met de wettelijk toegestane limiet zeer beperkt was.

Laattijdig PV = Geen straf?

Een te laat opgestuurd Proces-verbaal wil uiteraard niet meteen zeggen dat de vrijspraak zal volgen. Wel verliest, zoals reeds aangehaald, het Proces-verbaal zijn speciale bewijswaarde waardoor er, met een goede verdediging, wat meer mogelijkheden zijn om een gunstigere strafmaat te bekomen.

Contacteer ons daarom vrijblijvend voor meer informatie of een antwoord op al jouw vragen.


Neem contact met ons op

Actueel

 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
close menu 1u