Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Vrijspraak ondanks verschillende tenlasteleggingen

Onze cliënt werd vervolgd voor maar liefst 6 verkeersinbreuken, waaronder onaangepaste snelheid, intoxicatie, dronkenschap en het negeren van een bevel van de agenten. Toch werd de vrijspraak bekomen, op basis van twijfel aangezien het proces-verbaal geen speciale bewijswaarde meer had en alle betwistingen werden dus gevolgd.

Geen 15 minuten

  • Twee vrijspraken, de snelheidsovertreding en de positieve ademtest, moeten nog even verder toegelicht worden. Aangezien de cliënt al een minnelijke schikking had ontvangen voor de snelheidsovertreding, kon hij hiervoor geen tweede keer veroordeeld worden voor dezelfde feiten en werd hiervoor dus vrijgesproken.
     
  • De vrijspraak voor de alcoholintoxicatie werd bekomen doordat de gevoerde alcoholprocedure werd betwist.  Zo werd de mogelijkheid om 15 minuten wachttijd te wachten niet medegedeeld en zat er slechts 3 minuten tussen de 2 ademanalyses. Het Koninklijk Besluit ademanalysetoestellen bepaalt dat er tussen deze ademanalyses minstens 15 minuten moet zijn, weliswaar niet op straffe van nietigheid. Toch kan de rechtbank besluiten om de controle nietig te laten verklaren als de betrouwbaarheid van de bewijslast werd aangetast.

En dat bleek effectief de mening van de rechtbank te zijn. Zo werd onze redenering gevolgd dat, wanneer er wel degelijk 15 minuten werd gewacht, onze cliënt niet positief zou geblazen hebben, gezien het verschil met de wettelijk toegestane limiet zeer beperkt was.

Laattijdig PV = Geen straf?

Een te laat opgestuurd Proces-verbaal wil uiteraard niet meteen zeggen dat de vrijspraak zal volgen. Wel verliest, zoals reeds aangehaald, het Proces-verbaal zijn speciale bewijswaarde waardoor er, met een goede verdediging, wat meer mogelijkheden zijn om een gunstigere strafmaat te bekomen.

Contacteer ons daarom vrijblijvend voor meer informatie of een antwoord op al jouw vragen.


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u