1 op 20 autoritten uitgevoerd door slaperige bestuurders

 1 op 20 autoritten uitgevoerd door slaperige bestuurders

Volgens een studie van het BIVV bij 2.500 chauffeurs zit bij 1 op 20 autoritten een slaperige automobilist achter het stuur, en bij 1 op 200 ritten heeft de bestuurder ook moeite om wakker te blijven. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid wou hiermee een inschatting maken van het aantal Belgische autobestuurders dat slaperig achter het stuur kruipt, en tegelijk een beeld krijgen van welke factoren een negatieve invloed hebben op het rijden. Internationaal onderzoek wees uit dat vermoeidheid de oorzaak is bij 20 procent van de ernstige ongevallen.

Het BIVV-onderzoek toont onder meer aan dat wie meer dan 4 uur per dag rijdt, 8 keer meer risico loopt om slaperig achter het stuur te zitten. Wie tussen de 0 en 4 uren geslapen heeft, loopt tot 5 keer meer dat risico. Onregelmatige werktijden, chronische slapeloosheid en/of vroeg moeten opstaan, verdubbelen dan weer dat risico.

Het BIVV noemt slaperigheid "een zeer hoge risicofactor in vergelijking met de 3 belangrijkste ongevalfactoren (snelheid, alcohol en de veiligheidsgordel niet dragen)". Om ongevallen door slaperige chauffeurs te vermijden, geeft het BIVV enkele aanbevelingen voor zowel infrastructuur als sensibilisering. Dit betreft het gebruik van ribbelstroken en het aanleggen van rustplaatsen enerzijds en informatiecampagnes rond de risico's van slaperig rijden en de gezondheidsrisico's die een goede slaaphygiëne in de weg staan anderzijds.

In plaats van een vraag gebaseerd op een tijdsinterval, werd voor dit onderzoek voor het eerst gevraagd naar een concrete rit. Volgens de onderzoekers is dat "te vergelijken met de manier waarop bestuurders door de politie op alcohol worden getest".

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u