1 op 20 autoritten uitgevoerd door slaperige bestuurders

 1 op 20 autoritten uitgevoerd door slaperige bestuurders

Volgens een studie van het BIVV bij 2.500 chauffeurs zit bij 1 op 20 autoritten een slaperige automobilist achter het stuur, en bij 1 op 200 ritten heeft de bestuurder ook moeite om wakker te blijven. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid wou hiermee een inschatting maken van het aantal Belgische autobestuurders dat slaperig achter het stuur kruipt, en tegelijk een beeld krijgen van welke factoren een negatieve invloed hebben op het rijden. Internationaal onderzoek wees uit dat vermoeidheid de oorzaak is bij 20 procent van de ernstige ongevallen.

Het BIVV-onderzoek toont onder meer aan dat wie meer dan 4 uur per dag rijdt, 8 keer meer risico loopt om slaperig achter het stuur te zitten. Wie tussen de 0 en 4 uren geslapen heeft, loopt tot 5 keer meer dat risico. Onregelmatige werktijden, chronische slapeloosheid en/of vroeg moeten opstaan, verdubbelen dan weer dat risico.

Het BIVV noemt slaperigheid "een zeer hoge risicofactor in vergelijking met de 3 belangrijkste ongevalfactoren (snelheid, alcohol en de veiligheidsgordel niet dragen)". Om ongevallen door slaperige chauffeurs te vermijden, geeft het BIVV enkele aanbevelingen voor zowel infrastructuur als sensibilisering. Dit betreft het gebruik van ribbelstroken en het aanleggen van rustplaatsen enerzijds en informatiecampagnes rond de risico's van slaperig rijden en de gezondheidsrisico's die een goede slaaphygiëne in de weg staan anderzijds.

In plaats van een vraag gebaseerd op een tijdsinterval, werd voor dit onderzoek voor het eerst gevraagd naar een concrete rit. Volgens de onderzoekers is dat "te vergelijken met de manier waarop bestuurders door de politie op alcohol worden getest".

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u