Trajectcontroles in België: een overzicht

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Wat is een trajectcontrole?

Met een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van voertuigen gemeten over een specifiek traject. Waar de klassieke toestellen, denk aan een flitspaal, slechts één punt meten en dus te omzeilen zijn door even op de rem te gaan staan, lukt dit niet voor een trajectcontrole.

Hoe werkt een trajectcontrole?

Een trajectcontrole neemt als het ware twee punten waartussen camera's de tijd meten die elk voertuig nodig heeft om dat specifieke traject af te leggen. Op die manier wordt een gemiddelde snelheid berekent en wanneer het langsrijdende voertuig een gemiddelde snelheid heeft, diat hoger ligt dan de toegestane limiet, wordt de overtreding vastgesteld.

Waar zijn trajectcontroles te vinden?

Trajectcontroles zijn, vooral in Vlaanderen, sterk vertegenwoordigd. Ze zijn zowel terug te vinden op snelwegen als gewestwegen. Een overzicht vind je hier.

Wat is de impact van een trajectcontrole op de verkeersveiligheid?

Het feit dat ze zo talrijk aanwezig zijn en quasi niet te omzeilen, zorgt ervoor dat trajectcontroles een aanzienlijke impact gehad hebben op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid. Het aanhouden van een constante snelheid die gelijk of minder is dan de toegestane limiet zorgt niet enkel voor minder overtredingen, maar ook op het aantal ongevallen.

Weg me de flitspaal?

Ondanks de positieve impact en resultaten, botsen de trajectcontroles ook op hun beperkingen. De flitspalen zullen daarom (nog) niet helemaal verdwijnen door de trajectcontroles. Om de constante snelheid over een bepaalde afstand te meten, moet de locatie voldoende geschikt zijn. Plaatsen waar er automatisch een verandering van snelheid gebeurt, denk aan bochten of opritten van de snelweg, zijn daarom niet geschikt voor trajectcontroles. 


Neem contact met ons op

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u