Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Casus Intolaw 

Verschillende tenlasteleggingen 

In een recent dossier dat door één van onze advocaten werd gepleit, werd een chauffeur uit het verkeer gehaald omdat hij met een ballon in zijn mond rondreed. De politiediensten hadden een vermoeden van het gebruik van lachgas en met het oog op de verkeersveiligheid, traden zij in actie. De man volgde de instructies op en haalde zijn voertuig veilig uit het verkeer. Na de controle bleek de man effectief 3 lachgasflessen in de auto te hebben, maar er werden geen tekenen van dronkenschap of soortgelijke staat vastgesteld door de politie. Wat waren de feitelijke tenlasteleggingen en wat was het uiteindelijke oordeel? 

  1. Voertuig bestuurd in staat van dronkenschap of soortgelijke staat (invloed van lachgas) (Art.35 wegverkeerswet) 

  1. Als bestuurder van een voertuig niet in staat zijn geweest te sturen of beschikken over de juiste lichaamsgeschiktheid (Art. 8.3 lid 1 KB) (het in de mond hebben van een ballon) 

  1. Nagelaten te hebben gevaarlijke stoffen (gassen) te vervoeren zonder de voorschriften van de ADR-wetgeving na te leven. 

Uitspraak rechter 

Wat betreft tenlastelegging A was er volgens de rechter na het pleidooi onvoldoende bewijs dat de cliënt onder invloed was van de gassen die hij geïnhaleerd zou hebben. Ondanks de vaststelling dat hij een ballon in zijn mond had, stelde de politie niet vast dat hij een wazige of dronken indruk gaf op het moment van de feiten. Aangezien er sprake is van twijfel, is de vrijspraak een logisch gevolg. 

In verband met het niet beschikken over de juiste lichaamsgeschiktheid, volgde de rechter evenzeer de advocaat toen er werd gesteld dat er voldoende tegenbewijzen waren. Zo had hij zijn 2 handen op het stuur en haalde hij zijn auto veilig uit het verkeer. Ook hier was vrijspraak het oordeel. 

Tenslotte was er nog de tenlastelegging rond het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Waar de andere twee tenlasteleggingen de moeilijkheid tot effectief bewijs aantoonden, is dit voor deze derde tenlastelegging niet het geval. In dit specifieke dossier ontbraken eenvoudigweg de foto’s waardoor ook deze beschuldiging niet bewezen kon worden, maar in andere dossiers gaat dit steeds gepaard met een stevige boete. 

Een correcte juridische toepassing 

Als gespecialiseerd advocatenkantoor merken we de laatste maanden een sterke toename van dagvaardingen voor het gebruik van lachgas in het verkeer die de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. Evenzeer merken we dat het allesbehalve evident is om de gerelateerde tenlasteleggingen te bewijzen. Uiteraard is het ook onze rol als advocaat om mensen zo goed mogelijk bij te staan, wanneer er effectief sprake is van een incorrecte juridische toepassing. 


Neem contact met ons op

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u