Procedure verval van recht tot sturen

Hoe verloopt de procedure van de betekening van het verval van het recht tot sturen?

De procedure van een rijverbod kent verschillende fases. In eerste instantie wordt u door de politie in kennis gesteld van uw rijverbod. Zij betekenen uw rijverbod, daarna tekent u persoonlijk de kennisgeving van het verval van het recht tot sturen in drievoud en krijgt u één exemplaar. Is het vonnis bij verstek geveld en het vonnis is nog niet aan u betekend werd, kan u verzet of hoger beroep aantekenen.

Met uw exemplaar van de kennisgeving en uw rijbewijs biedt u zich aan op de griffie van de politierechtbank waar u werd veroordeeld. In de meeste arrondissementen kan u het rijbewijs met de kennisgeving ook door een derde partij laten aanbieden. U heeft hiervoor 4 werkdagen de tijd.

Zelfs als uw rijbewijs al op de griffie of op een andere rechtbank ligt, moet u zich toch aan te bieden om verdere gerechtelijke stappen te vermijden. Enkel in het geval dat u geen rijbewijs heeft, moet u zich niet aanbieden. Het rijverbod begint op de vijfde werkdag nadat u de kennisgeving heeft ondertekend of sluit aan bij een lopend rijverbod.

De termijnen zijn bij wet vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd. Het is ook een optie om het rijbewijs met de kennisgeving ook te laten aanbieden of aangetekend opsturen binnen de gestelde termijn. Dit gebeurt wel op eigen risico. De datum van ingang van de termijn wordt bepaald door de aankomst van het rijbewijs op de griffie.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u