Welke boete krijgen senioren die zonder verzekering rijden?

 Welke boete krijgen senioren die zonder verzekering rijden?

Welke boete kunnen bejaarde bestuurders krijgen wanneer ze met een wagen rijden die niet verzekerd is? IntoLaw ging de wetgeving voor u na!

  • Waarom krijg ik een boete als mijn wagen niet verzekerd is?
  • Wat zijn de straffen voor wie zonder verzekering rijdt?
  • Welke verzekering moet ik nemen voor mijn wagen?

Gelijkekansencentrum Unia bericht dat het de laatste jaren regelmatig klachten krijgt van 70-plussers die enkel op basis van hun leeftijd een autoverzekering geweigerd wordt door hun verzekeraar. Zonder dat er een rijgeschiktheidsattest wordt gevraagd, gaat het hier simpelweg om discriminatie. Een groot aantal senioren grijpt bovendien uit zichzelf naar de fiets of e-bike wanneer rijden moeilijker wordt.

Waarom krijg ik een boete als mijn wagen niet verzekerd is?

De autoverzekering is in het leven geroepen opdat iedereen die slachtoffer wordt van een ongeval automatisch vergoed wordt voor de geleden lichamelijke, materiële of morele schade. Dit kan dankzij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Wanneer een bestuurder niet verzekerd is, dient het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de schade te vergoeden.

Het GMWF zal de som die het moet betalen echter terugvorderen van de bestuurder die in fout was. De financiële gevolgen wanneer iemand een ongeval veroorzaakt met een wagen die niet verzekerd is, zijn bijgevolg vaak niet te overzien. Afhankelijk van de ernst van het ongeval bestaat de kans dat de bestuurder in kwestie de rest van zijn leven zware schulden moet afbetalen.

Daarnaast zijn er eveneens strafrechtelijke risico’s verbonden aan het rijden zonder verzekering. De wetgeving voorziet verschillende straffen voor wie rijdt met een wagen die niet verzekerd is of zodoende een ongeval veroorzaakt.

Wat zijn de straffen voor wie zonder verzekering rijdt?

Per dag worden er in België een 80-tal inbreuken vastgesteld wegens onverzekerd rijden. Dit komt neer op ongeveer 29.233 overtredingen per jaar, ondanks de grote risico’s die verbonden zijn aan het rijden met een wagen die niet verzekerd is. U loopt kans op een boete als eigenaar van de wagen, maar ook als bestuurder van een onverzekerd voertuig van iemand anders.

De straffen verbonden aan de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen gaan van geldboetes en het intrekken van het rijbewijs tot de verbeurdverklaring van het voertuig en gevangenisstraffen van 8 dagen tot 6 maanden.

Welke verzekering moet ik nemen voor mijn wagen?

In België moet u voor elk motorvoertuig waarmee u deelneemt aan het verkeer minstens verzekerd zijn voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering vergoedt echter enkel de kosten van de tegenpartij. Om de kosten aan uw eigen wagen te dekken, dient u een aanvullende verzekering te nemen zoals een omniumverzekering. Deze aanvullende verzekering is echter niet verplicht.

Het bedrag van de verzekeringspremie is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, uw leeftijd en het vermogen van uw wagen. Er wordt eveneens rekening gehouden met het aantal ongevallen waarbij u reeds in fout was. Ook moet u steeds doorgeven aan uw verzekeraar of u al dan niet een ongeschiktheidsattest kreeg of uw wagen liet aanpassen.

Werd u tegengehouden met een wagen die niet verzekerd bleek te zijn of kreeg u onlangs een boete? Neem contact op met de advocaten van IntoLaw!


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u