Welke boete krijgen senioren die zonder verzekering rijden?

 Welke boete krijgen senioren die zonder verzekering rijden?

Welke boete kunnen bejaarde bestuurders krijgen wanneer ze met een wagen rijden die niet verzekerd is? IntoLaw ging de wetgeving voor u na!

  • Waarom krijg ik een boete als mijn wagen niet verzekerd is?
  • Wat zijn de straffen voor wie zonder verzekering rijdt?
  • Welke verzekering moet ik nemen voor mijn wagen?

Gelijkekansencentrum Unia bericht dat het de laatste jaren regelmatig klachten krijgt van 70-plussers die enkel op basis van hun leeftijd een autoverzekering geweigerd wordt door hun verzekeraar. Zonder dat er een rijgeschiktheidsattest wordt gevraagd, gaat het hier simpelweg om discriminatie. Een groot aantal senioren grijpt bovendien uit zichzelf naar de fiets of e-bike wanneer rijden moeilijker wordt.

Waarom krijg ik een boete als mijn wagen niet verzekerd is?

De autoverzekering is in het leven geroepen opdat iedereen die slachtoffer wordt van een ongeval automatisch vergoed wordt voor de geleden lichamelijke, materiële of morele schade. Dit kan dankzij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Wanneer een bestuurder niet verzekerd is, dient het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de schade te vergoeden.

Het GMWF zal de som die het moet betalen echter terugvorderen van de bestuurder die in fout was. De financiële gevolgen wanneer iemand een ongeval veroorzaakt met een wagen die niet verzekerd is, zijn bijgevolg vaak niet te overzien. Afhankelijk van de ernst van het ongeval bestaat de kans dat de bestuurder in kwestie de rest van zijn leven zware schulden moet afbetalen.

Daarnaast zijn er eveneens strafrechtelijke risico’s verbonden aan het rijden zonder verzekering. De wetgeving voorziet verschillende straffen voor wie rijdt met een wagen die niet verzekerd is of zodoende een ongeval veroorzaakt.

Wat zijn de straffen voor wie zonder verzekering rijdt?

Per dag worden er in België een 80-tal inbreuken vastgesteld wegens onverzekerd rijden. Dit komt neer op ongeveer 29.233 overtredingen per jaar, ondanks de grote risico’s die verbonden zijn aan het rijden met een wagen die niet verzekerd is. U loopt kans op een boete als eigenaar van de wagen, maar ook als bestuurder van een onverzekerd voertuig van iemand anders.

De straffen verbonden aan de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen gaan van geldboetes en het intrekken van het rijbewijs tot de verbeurdverklaring van het voertuig en gevangenisstraffen van 8 dagen tot 6 maanden.

Welke verzekering moet ik nemen voor mijn wagen?

In België moet u voor elk motorvoertuig waarmee u deelneemt aan het verkeer minstens verzekerd zijn voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering vergoedt echter enkel de kosten van de tegenpartij. Om de kosten aan uw eigen wagen te dekken, dient u een aanvullende verzekering te nemen zoals een omniumverzekering. Deze aanvullende verzekering is echter niet verplicht.

Het bedrag van de verzekeringspremie is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, uw leeftijd en het vermogen van uw wagen. Er wordt eveneens rekening gehouden met het aantal ongevallen waarbij u reeds in fout was. Ook moet u steeds doorgeven aan uw verzekeraar of u al dan niet een ongeschiktheidsattest kreeg of uw wagen liet aanpassen.

Werd u tegengehouden met een wagen die niet verzekerd bleek te zijn of kreeg u onlangs een boete? Neem contact op met de advocaten van IntoLaw!


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u