Weggebruikers dienden vorig jaar 891 schadeclaims in voor slechte staat wegen

 Weggebruikers dienden vorig jaar 891 schadeclaims in voor slechte staat wegen

In 2014 hebben weggebruikers 891 schadeclaims ingediend wegens de slechte staat van de Vlaamse wegen. Dat zijn er een pak minder dan de vorige jaren. De daling is onder meer te verklaren door de minder strenge winter en het beter onderhoud van de wegen. Dat blijkt uit gegevens opgevraagd bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken registreerde vorig jaar 891 schadeclaims. "Het gaat hierbij om schadeclaims met betrekking tot de toestand van de weg", zegt Ilse Luypaerts van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het gaat niet alleen om de rijbaan, maar ook de aanhorigheden zoals bermen, signalisatie, verlichting en beplantingen."

In totaal gaat het om een bedrag van 1,35 miljoen euro. Er werden reeds 740 dossiers beoordeeld. "Bij 219 gevallen was er sprake van een minnelijk regelingsvoorstel, terwijl de aansprakelijkheid in de overige zaken wordt betwist. De reeds betaalde schadevergoeding bedraagt iets meer dan 197.000 euro", aldus Luypaerts.

Het aantal schadeclaims zit in dalende lijn. In 2011 waren er 2.337 claims voor 2,36 miljoen euro. In 2012 daalde het aantal naar 1.692 claims voor 1,9 miljoen euro en twee jaar geleden waren er 1.366 claims voor 1,43 miljoen euro. De daling valt volgens Luypaerts te verklaren door de minder strenge winters van de afgelopen jaren en door de inspanningen die het Agentschap Wegen en Verkeer leverde om de achterstand op het gebied van onderhoud weg te werken.

Los van de schadeclaims ontving Wegen en Verkeer in 2014 minder meldingen van burgers van diverse problemen aan de weginfrastructuur. "Dat kan gaan over schade aan de weg, kapotte verlichting, verkeersborden, overhangende takken, geluidsoverlast door wegverkeer, trillingshinder en dies meer", aldus Luypaerts. "Schadeclaims zijn claims die burgers aangeven als ze schade hebben geleden en zij ons hiervoor verantwoordelijk achten.

Dit staat dus volledig los van de meldingen die wij krijgen." In 2014 kreeg Wegen en Verkeer 11.512 meldingen binnen. Dat zijn er een pak minder dan de 13.125 in 2013. In 2012 waren dat er 11.309 en in 2011 slechts 8.595. De uitschieter in 2013 is volgens Luypaerts vooral te wijten aan de campagne rond het meldpunt Wegen die het Agentschap Wegen en Verkeer dat jaar voerde.

BRUSSEL 27/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u