Wat betekent het als een rechter het rijverbod beperkt?

 Wat betekent het als een rechter het rijverbod beperkt?

Een vrachtwagenchauffeur die in zijn vrije tijd een verkeersovertreding begaat, krijgt een rijverbod opgelegd door de politierechtbank. Kan hij zijn werk nog blijven uitoefenen?

Rechters hebben de mogelijkheid om daarvoor, bij het uitspreken van een rijverbod, een gunstmaatregel toe te passen. Wat die gunstmaatregel exact inhoudt en wat de gevolgen zijn voor beroepschauffeurs lees je hieronder!

Wat zegt de wet?

Voor heel wat verkeersinbreuken voorziet de wegverkeerswet dat de rechter een rijverbod kan, of soms zelfs moet opleggen. Voor veel mensen is dat uiteraard een enorme beperking van hun vrijheid. Dat geldt eens te meer voor mensen die hun rijbewijs nodig hebben om hun tewerkstelling uit te oefenen.

 

De wegverkeerswet voorziet daarvoor echter een bijzondere gunstmaatregel: de beperking van het rijverbod tot de categorie van rijbewijs waarmee de verkeersinbreuk werd begaan.

 

Omdat het gaat over een gunstmaatregel, is de rechter uiteraard niet verplicht om aan dit verzoek gehoor te geven. Er zijn wel twee uitzonderingen die het vermelden waard zijn:

1. Vragen voor een beperking is niet mogelijk als het herstel in het recht tot sturen afhankelijk wordt gemaakt voor het slagen voor één of meerdere herstelexamens. Met andere woorden: als je rijverbod afhankelijk is voor het al dan niet krijgen van een rijverbod, kan je geen beperking aanvragen.

2. Wanneer er een alcoholslot wordt opgelegd, is het ook niet mogelijk om een beperking aan te vragen.

Een concreet voorbeeld

Een vrachtwagenchauffeur werd met zijn privé-voertuig (categorie B) geflitst aan 170 km/uur in een zone waar de toegelaten snelheid werd vastgesteld op 90 km/ uur. Omdat de vrachtwagenchauffeur zijn beroep niet kan uitoefenen zonder zijn rijbewijs C, vraagt de advocaat een beperking van het rijverbod aan tot de categorie waarmee de verkeersinbreuk werd begaan; in dit geval het rijbewijs B. De rechter stemt hiermee in door het rijverbod enkel op te leggen voor de categorie B, maar niet voor het rijbewijs categorie C.

De vrachtwagenchauffeur kan zo zijn beroep blijven uitoefenen. Wanneer hij de snelheidsovertreding had begaan met zijn vrachtwagen, dan had de rechter geen andere optie gehad dan het rijverbod op te leggen voor minstens categorie C, aangezien hiermee de verkeersinbreuk werd begaan.

Eenzelfde voorbeeld kan gelden voor een taxichauffeur (categorie B) die in zijn vrije tijd geflitst wordt met de motorfiets (rijbewijs A). De advocaat kan aan de Rechtbank vragen het rijverbod alleen te willen opleggen voor het rijbewijs waarmee de verkeersinbreuk werd begaan (rijbewijs A), zodat de taxichauffeur met zijn taxi (categorie B) kan blijven rondrijden.


Neem contact met ons op

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u