Wat betekent het als een rechter het rijverbod beperkt?

 Wat betekent het als een rechter het rijverbod beperkt?

Een vrachtwagenchauffeur die in zijn vrije tijd een verkeersovertreding begaat, krijgt een rijverbod opgelegd. Mag die nog rijden met zijn vrachtwagen?
Rechters hebben de mogelijkheid om bij het uitspreken van een rijverbod een beperkende gunstmaatregel toe te passen. Maar wat die gunstmaatregel exact inhoudt en wat de gevolgen zijn voor beroepschauffeurs lees je hieronder!

Wat zegt de wet?

De wegverkeerswet stelt duidelijk dat de rechter het rijverbod kan beperken, maar dat het wel betrekking moet hebben op de categorie waarmee de overtreding werd begaan. 

Omdat het gaat over een gunstmaatregel, is de rechter uiteraard niet verplicht om aan dit verzoek gehoor te geven. Er zijn wel twee uitzonderingen die het vermelden waard zijn:

1. Vragen voor een beperking is niet mogelijk als het herstel in het recht tot sturen afhankelijk wordt gemaakt voor het slagen voor één of meerdere herstelexamens. Met andere woorden: als je rijverbod afhankelijk is voor het al dan niet krijgen van een rijverbod, kan je geen beperking aanvragen.

2. Wanneer er een alcoholslot wordt opgelegd, is het ook niet mogelijk om een beperking aan te vragen.

Een concreet voorbeeld

Een taxichauffeur werd met zijn motorfiets (categorie A) geflitst aan 170 km/uur in een zone waar de toegelaten snelheid werd vastgesteld op 90 km/ uur. Gezien zijn beroep vraagt de advocaat een beperking van het rijverbod aan. De rechter stemt hiermee in door het rijverbod enkel op te leggen voor de categorieën AM, A, A1, A2 en A3, maar niet voor categorie B.

De taxichauffeur kan zijn beroep blijven uitoefenen. Wanneer hij de snelheidsovertreding had begaan met zijn auto, dan had de rechter geen andere optie gehad dan het rijverbod op te leggen voor minstens categorie B.


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u