Te snel gereden: wanneer ontvang ik mijn verkeersboete?

 Te snel gereden: wanneer ontvang ik mijn verkeersboete?

De politiediensten hebben een termijn van 14 dagen om het PV van de verkeersovertreding op te sturen. Wanneer deze termijn voor het afleveren van het proces-verbaal niet wordt gerespecteerd, dan zal er nog altijd rekening mee gehouden worden en zal het dus ook niet nietig worden verklaard. Het proces-verbaal verliest wel zijn bijzondere bewijswaarde.

De datum van de vaststelling van de overtreding en de datum wanneer het proces-verbaal wordt toegezonden aan de overtreder zijn belangrijk om te beoordelen of de termijn van 14 dagen werd gerespecteerd door de politie. De datum van overtreding is niet noodzakelijk de datum van de vaststelling ervan. Een onbemande camera wordt bijvoorbeeld niet elke dag uitgelezen. Het is dan ook de datum van de vaststelling van de overtreding die telt.

Wat is de bijzondere bewijswaarde van een proces-verbaal?

De bijzondere bewijswaarde betekent dat wat de politie vaststelt wordt geacht juist te zijn en deze vaststellingen gelden dan ook tot bewijs van het tegendeel. Dit moet binnen de 14 dagen worden verstuurd omdat men anders het risico loopt geen getuigen of andere bewijsstukken te vinden die het tegendeel kunnen bewijzen. Als dit niet binnen de 14 dagen verstuurd is kunnen de rechten van verdediging in het gedrang komen.

Het proces tot de dagvaarding

Tijdens de periode tussen de verkeersovertreding en het ontvangen van de dagvaarding zit heel wat tijd. Het parket heeft enige tijd om te beslissen of zij zal overgaan tot dagvaarding voor de begane verkeersovertreding. Dit kan gaan van enkele maanden tot enkele jaren.

Bij een verkeersovertreding kan je worden gedagvaard door het Openbaar Ministerie. Er zal niet voor elke verkeersovertreding overgegaan worden tot een dagvaarding. Zo zal je bij kleinere overtredingen onmiddellijk een boete of een minnelijke schikking toegestuurd krijgen, in combinatie met het proces-verbaal. Bij zwaardere overtredingen word je voor de politierechtbank gedagvaard.

Zo word je bijvoorbeeld gedagvaard voor een verkeersovertreding als je de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u overschrijdt of wanneer je in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of een (woon)erf 30km/u sneller rijdt dan de wettelijk toegelaten snelheid. Je kan daarnaast ook opgeroepen worden wanneer je geen gevolg gaf tot onmiddellijke inning of minnelijke schikking.

De termijn wanneer je zal worden gedagvaard of wanneer je de verkeersboete ontvangt hangt dus af van de snelheid waaraan het parket en de politiediensten werken. In vele gevallen zal de zaak pas ongeveer een jaar na de overtreding voor de rechtbank komen.

Het proces-verbaal dat je normaal binnen de 14 dagen werd toegezonden, wordt door de rechter gebruikt ter informatie. Op basis van dit document kan de rechter een oordeel vellen.

Eens je door de rechter een boete opgelegd kreeg, duurt het gemiddeld twee maanden vooraleer je een uitnodiging tot betalen in de bus zal ontvangen.

Zit je nog met vragen of ben je op zoek naar juridisch advies, neem dan gerust contact met ons op.


Neem contact met ons op

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u