Te snel gereden: wanneer ontvang ik mijn verkeersboete?

 Te snel gereden: wanneer ontvang ik mijn verkeersboete?

De politiediensten hebben een termijn van 14 dagen na de datum van de vaststelling van het misdrijf om het proces-verbaal van deze verkeersovertreding op te sturen. Wanneer deze termijn voor het afleveren van het proces-verbaal niet wordt gerespecteerd, zal er nog altijd rekening mee gehouden worden en zal het proces-verbaal ook niet nietig worden verklaard. Het proces-verbaal verliest dan wel zijn “bijzondere bewijswaarde”.

De datum van de vaststelling van de overtreding en de datum waarop het proces-verbaal wordt verzonden aan de overtreder zijn belangrijk om te beoordelen of deze termijn van 14 dagen werd gerespecteerd door de politie. De datum van overtreding is niet noodzakelijk de datum van de vaststelling ervan. Een onbemande camera wordt bijvoorbeeld niet elke dag uitgelezen. Het is dan ook de datum van de vaststelling van de overtreding die telt.

Wat is de bijzondere bewijswaarde van een proces-verbaal?

De zogenaamde bijzondere bewijswaarde bij een proces-verbaal betekent dat wat de politie vaststelt wordt geacht juist te zijn. Deze vaststellingen gelden dan ook tot het bewijs van het tegendeel. Om die reden werd de verzendtermijn van 14 dagen in de wet opgenomen. Het proces-verbaal moet binnen de 14 dagen worden na de datum van de vaststelling van de overtreding verstuurd omdat men anders het risico loopt geen getuigen of andere bewijsstukken te vinden die het tegendeel zouden kunnen bewijzen. Samengevat: als het proces-verbaal niet binnen de 14 dagen verstuurd is, kunnen uw rechten van verdediging in het gedrang komen 

Het proces tot de dagvaarding

Tijdens de periode tussen de verkeersovertreding en het ontvangen van de dagvaarding zit heel wat tijd. Het parket heeft enige tijd om te beslissen of zij zullen overgaan tot dagvaarding voor de begane verkeersovertreding. Dit kan gaan van enkele maanden tot een jaar, of zelfs nog langer. een jaar, of zelfs nog langer. 

Bij een verkeersovertreding kan je worden gedagvaard door het Openbaar Ministerie. Er zal niet voor elke verkeersovertreding overgegaan worden tot een dagvaarding. Zo zal je bij kleinere overtredingen onmiddellijk een boete of een minnelijke schikking toegestuurd krijgen, in combinatie met het proces-verbaal. Bij zwaardere overtredingen word je voor de politierechtbank gedagvaard.

Zo word je bijvoorbeeld gedagvaard voor een verkeersovertreding als je de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u overschrijdt of wanneer je in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of een (woon)erf 30km/u sneller rijdt dan de wettelijk toegelaten snelheid. Je kan daarnaast ook opgeroepen worden wanneer je geen gevolg gaf tot onmiddellijke inning of minnelijke schikking.

De termijn waarbinnen je zal worden gedagvaard of wanneer je de verkeersboete ontvangt is overigens afhankelijk van het parket en de politiediensten werken. In vele gevallen zal de zaak pas ongeveer een jaar na de overtreding voor de rechtbank komen.

Het proces-verbaal dat je normaal binnen de 14 dagen werd toegezonden, wordt door de rechter gebruikt ter informatie. Op basis van dit document kan de rechter een oordeel vellen.

Eens je door de rechter een boete opgelegd kreeg, duurt het gemiddeld twee maanden vooraleer je een uitnodiging tot betalen in de bus zal ontvangen.

Zit je nog met vragen of ben je op zoek naar juridisch advies, neem dan gerust contact met ons op.


Neem contact met ons op

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u