Te snel gereden: wanneer ontvang ik mijn verkeersboete?

 Te snel gereden: wanneer ontvang ik mijn verkeersboete?

De politiediensten hebben een termijn van 14 dagen om het PV van de verkeersovertreding op te sturen. Wanneer deze termijn voor het afleveren van het proces-verbaal niet wordt gerespecteerd, dan zal er nog altijd rekening mee gehouden worden en zal het dus ook niet nietig worden verklaard. Het proces-verbaal verliest wel zijn bijzondere bewijswaarde.

De datum van de vaststelling van de overtreding en de datum wanneer het proces-verbaal wordt toegezonden aan de overtreder zijn belangrijk om te beoordelen of de termijn van 14 dagen werd gerespecteerd door de politie. De datum van overtreding is niet noodzakelijk de datum van de vaststelling ervan. Een onbemande camera wordt bijvoorbeeld niet elke dag uitgelezen. Het is dan ook de datum van de vaststelling van de overtreding die telt.

Wat is de bijzondere bewijswaarde van een proces-verbaal?

De bijzondere bewijswaarde betekent dat wat de politie vaststelt wordt geacht juist te zijn en deze vaststellingen gelden dan ook tot bewijs van het tegendeel. Dit moet binnen de 14 dagen worden verstuurd omdat men anders het risico loopt geen getuigen of andere bewijsstukken te vinden die het tegendeel kunnen bewijzen. Als dit niet binnen de 14 dagen verstuurd is kunnen de rechten van verdediging in het gedrang komen.

Het proces tot de dagvaarding

Tijdens de periode tussen de verkeersovertreding en het ontvangen van de dagvaarding zit heel wat tijd. Het parket heeft enige tijd om te beslissen of zij zal overgaan tot dagvaarding voor de begane verkeersovertreding. Dit kan gaan van enkele maanden tot enkele jaren.

Bij een verkeersovertreding kan je worden gedagvaard door het Openbaar Ministerie. Er zal niet voor elke verkeersovertreding overgegaan worden tot een dagvaarding. Zo zal je bij kleinere overtredingen onmiddellijk een boete of een minnelijke schikking toegestuurd krijgen, in combinatie met het proces-verbaal. Bij zwaardere overtredingen word je voor de politierechtbank gedagvaard.

Zo word je bijvoorbeeld gedagvaard voor een verkeersovertreding als je de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u overschrijdt of wanneer je in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of een (woon)erf 30km/u sneller rijdt dan de wettelijk toegelaten snelheid. Je kan daarnaast ook opgeroepen worden wanneer je geen gevolg gaf tot onmiddellijke inning of minnelijke schikking.

De termijn wanneer je zal worden gedagvaard of wanneer je de verkeersboete ontvangt hangt dus af van de snelheid waaraan het parket en de politiediensten werken. In vele gevallen zal de zaak pas ongeveer een jaar na de overtreding voor de rechtbank komen.

Het proces-verbaal dat je normaal binnen de 14 dagen werd toegezonden, wordt door de rechter gebruikt ter informatie. Op basis van dit document kan de rechter een oordeel vellen.

Eens je door de rechter een boete opgelegd kreeg, duurt het gemiddeld twee maanden vooraleer je een uitnodiging tot betalen in de bus zal ontvangen.

Zit je nog met vragen of ben je op zoek naar juridisch advies, neem dan gerust contact met ons op.


Neem contact met ons op

Actueel

 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

Als Intolaw zijn we constant aan het zoeken hoe we kunnen verbeteren, leren en groeien. Het krijgen en geven van feedback is cruciaal in dit proces. Optimaliseer wat goed is en verbeter wat beter kan. Volledige transparantie! Dat is dan ook de reden geweest om twee jaar geleden een samenwerking met TrustPilot aan te gaan. Dat we vandaag de mijlpaal kunnen vieren van onze 1000ste review gaat dan ook niet ongemerkt voorbij. We zijn dan ook trots dat we het label “excellent” verdienen dankzij een score van 4,7 op 5.

Lees meer
close menu 1u