Spitsmijdenvoorstel sp.a - "Onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk"

 Spitsmijdenvoorstel sp.a - "Onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk"

Het voorstel van sp.a rond spitsmijden is "onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk". Dat zegt Vlaams parlementslid Dirk De Kort (CD&V). De CD&V'er gelooft veel meer in het sturende effect van een slimme kilometerheffing.

Oppositiepartij sp.a wil automobilisten die niet in de file gaan staan financieel belonen. Wie uit de spits blijft, zou in het voorstel tot 140 euro per maand kunnen verdienen, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag. De Vlaamse socialisten laten zich inspireren door een Rotterdams proefproject, waarbij fervente autogebruikers die regelmatig in de spits staan een beloning krijgen telkens ze de meest filegevoelige uren vermijden. De controle gebeurt via camera's die nummerplaten kunnen lezen.

N-VA brandde het voorstel meteen af en ook meerderheidspartij CD&V is - om het zacht uit te drukken - niet enthousiast. "Een onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk voorstel", zegt Dirk de Kort.

"We moeten mensen niet belonen omdat ze met de auto rijden, want we willen hen juist naar de alternatieven sturen. In alle visieteksten over mobiliteit staat dat men ervoor wilt zorgen dat mensen minder vaak de auto nemen en dat men dus de alternatieven, zoals openbaar vervoer, de (elektrische) fiets, autodelen, etc. wilt promoten. Met name voor woon-werk- of woon-schoolverkeer. Het is dan ook onvoorstelbaar dat men in dit voorstel autogebruik wilt belonen", aldus De Kort.

CD&V vindt de slimme kilometerheffing een veel beter instrument tegen de files. "Het mooie van die slimme kilometerheffing is juist dat je sturend kan werken door minder bijdragen te vragen buiten de spitsuren, maar nog steeds het principe "de gebruiker betaalt" te hanteren en zo mensen stimuleert om na te denken over het vervoersmiddel dat ze gebruiken", aldus De Kort.

Nog volgens De Kort is het sp.a-voorstel enkel interessant voor de 'happy few'. "Niet iedereen kan zomaar de files mijden en op een ander tijdstip naar zijn/haar werk gaan. Een slimme kilometerheffing is ook op dit vlak eerlijker, want hiervan profiteert iedereen die voor verstandig vervoer kiest".

Sp.a noemt de reactie van De Kort dan weer weinig geloofwaardig omdat de CD&V'er er recent nog zelf in de commissie Mobiliteit voor pleitte het Nederlandse systeem van spitsmijden te bekijken. "Dat klopt", reageert De Kort. "Maar dat pastte in een veel breder kader. Als we de fileproblemen duurzaam willen aanpakken, moeten we een brede aanpak kiezen met naast infrastructuurmaatregelen ook overleg met de bedrijfwereld. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met de werkgevers samenwerken om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren? Verder moet je kijken naar de oorzaken van ongevallen met vrachtwagens die vaak de oorzaak zijn van files. Wat zijn de mogelijkheden van informatica? enz... In heel dat breder kader kan je ook naar systemen van spitsmijden kijken, maar het beschouwen als dé oplossing voor het fileprobleem, zoals de sp.a suggereert, is onrealistisch", aldus De Kort.

BRUSSEL 17/09 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u