Spitsmijdenvoorstel sp.a - "Onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk"

 Spitsmijdenvoorstel sp.a - "Onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk"

Het voorstel van sp.a rond spitsmijden is "onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk". Dat zegt Vlaams parlementslid Dirk De Kort (CD&V). De CD&V'er gelooft veel meer in het sturende effect van een slimme kilometerheffing.

Oppositiepartij sp.a wil automobilisten die niet in de file gaan staan financieel belonen. Wie uit de spits blijft, zou in het voorstel tot 140 euro per maand kunnen verdienen, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag. De Vlaamse socialisten laten zich inspireren door een Rotterdams proefproject, waarbij fervente autogebruikers die regelmatig in de spits staan een beloning krijgen telkens ze de meest filegevoelige uren vermijden. De controle gebeurt via camera's die nummerplaten kunnen lezen.

N-VA brandde het voorstel meteen af en ook meerderheidspartij CD&V is - om het zacht uit te drukken - niet enthousiast. "Een onhaalbaar, onrealistisch en onwenselijk voorstel", zegt Dirk de Kort.

"We moeten mensen niet belonen omdat ze met de auto rijden, want we willen hen juist naar de alternatieven sturen. In alle visieteksten over mobiliteit staat dat men ervoor wilt zorgen dat mensen minder vaak de auto nemen en dat men dus de alternatieven, zoals openbaar vervoer, de (elektrische) fiets, autodelen, etc. wilt promoten. Met name voor woon-werk- of woon-schoolverkeer. Het is dan ook onvoorstelbaar dat men in dit voorstel autogebruik wilt belonen", aldus De Kort.

CD&V vindt de slimme kilometerheffing een veel beter instrument tegen de files. "Het mooie van die slimme kilometerheffing is juist dat je sturend kan werken door minder bijdragen te vragen buiten de spitsuren, maar nog steeds het principe "de gebruiker betaalt" te hanteren en zo mensen stimuleert om na te denken over het vervoersmiddel dat ze gebruiken", aldus De Kort.

Nog volgens De Kort is het sp.a-voorstel enkel interessant voor de 'happy few'. "Niet iedereen kan zomaar de files mijden en op een ander tijdstip naar zijn/haar werk gaan. Een slimme kilometerheffing is ook op dit vlak eerlijker, want hiervan profiteert iedereen die voor verstandig vervoer kiest".

Sp.a noemt de reactie van De Kort dan weer weinig geloofwaardig omdat de CD&V'er er recent nog zelf in de commissie Mobiliteit voor pleitte het Nederlandse systeem van spitsmijden te bekijken. "Dat klopt", reageert De Kort. "Maar dat pastte in een veel breder kader. Als we de fileproblemen duurzaam willen aanpakken, moeten we een brede aanpak kiezen met naast infrastructuurmaatregelen ook overleg met de bedrijfwereld. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met de werkgevers samenwerken om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren? Verder moet je kijken naar de oorzaken van ongevallen met vrachtwagens die vaak de oorzaak zijn van files. Wat zijn de mogelijkheden van informatica? enz... In heel dat breder kader kan je ook naar systemen van spitsmijden kijken, maar het beschouwen als dé oplossing voor het fileprobleem, zoals de sp.a suggereert, is onrealistisch", aldus De Kort.

BRUSSEL 17/09 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
close menu 1u