Samenwerking halveerde aantal verkeersdoden sinds oprichting Vlaams-Brabant

 Samenwerking halveerde aantal verkeersdoden sinds oprichting Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte kon donderdag tijdens een jaarlijkse ontmoeting met burgemeesters, korpschefs, procureurs en andere veiligheidsmensen een positief rapport voorleggen van het veiligheidsbeleid dat sinds het oprichten van de provincie in 1995 is gevoerd. De Witte wees onder andere op het aantal verkeersdoden dat met de helft gedaald is.

"Rond 1999-2000 telden we in onze provincie 100 tot 120 verkeersdoden. Dat aantal was in 2010 gedaald tot circa 40, maar sinds 2013 is er terug een stijging tot om en bij de 50.", aldus De Witte. Volgens de gouverneur is deze spectaculaire afname het gevolg van maatregelen op verschillende niveaus die door een goede samenwerking tot een positief resultaat leidden. "We ondernamen niet alleen acties op vlak van handhaving door een sterke uitbreiding van controles op rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, de gordeldracht en door bijvoorbeeld de plaatsing van ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning in enkele politiezones. Er werden na overleg door de wegbeheerders ook verschillende infrastructurele ingrepen uitgevoerd, gaande van het wegwerken van zwarte punten tot een vermindering van de maximumsnelheid op bijna alle niet-snelwegen tot 70 km. Voorts werd bijvoorbeeld ook in scholen sterk gesensibiliseerd rond verkeersveiligheid.", verklaart De Witte.

Een ander succes betreft de toenemende inspanningen op vlak van inbraakpreventie. Hieraan is het volgens De Witte te danken dat, ondanks het stijgend aantal woningbraken, ook het aantal pogingen ten opzichte van het aantal geslaagde inbraken toeneemt. Vlaams-Brabant was ook een trendsetter door provinciale ambtenaren ter beschikking te stellen voor het afhandelen van GAS-boetes. 58 van de 65 gemeenten maken hiervan gebruik. Daarnaast lag de gouverneur ook aan de basis om projecten van burenbemiddeling op te starten. Ongeveer 20 gemeenten bieden dit aan. Voor de inwoners van de andere gemeenten ontwikkelde men een provinciaal netwerk van vrijwillige burenbemiddelaars.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u