Samenwerking halveerde aantal verkeersdoden sinds oprichting Vlaams-Brabant

 Samenwerking halveerde aantal verkeersdoden sinds oprichting Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte kon donderdag tijdens een jaarlijkse ontmoeting met burgemeesters, korpschefs, procureurs en andere veiligheidsmensen een positief rapport voorleggen van het veiligheidsbeleid dat sinds het oprichten van de provincie in 1995 is gevoerd. De Witte wees onder andere op het aantal verkeersdoden dat met de helft gedaald is.

"Rond 1999-2000 telden we in onze provincie 100 tot 120 verkeersdoden. Dat aantal was in 2010 gedaald tot circa 40, maar sinds 2013 is er terug een stijging tot om en bij de 50.", aldus De Witte. Volgens de gouverneur is deze spectaculaire afname het gevolg van maatregelen op verschillende niveaus die door een goede samenwerking tot een positief resultaat leidden. "We ondernamen niet alleen acties op vlak van handhaving door een sterke uitbreiding van controles op rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, de gordeldracht en door bijvoorbeeld de plaatsing van ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning in enkele politiezones. Er werden na overleg door de wegbeheerders ook verschillende infrastructurele ingrepen uitgevoerd, gaande van het wegwerken van zwarte punten tot een vermindering van de maximumsnelheid op bijna alle niet-snelwegen tot 70 km. Voorts werd bijvoorbeeld ook in scholen sterk gesensibiliseerd rond verkeersveiligheid.", verklaart De Witte.

Een ander succes betreft de toenemende inspanningen op vlak van inbraakpreventie. Hieraan is het volgens De Witte te danken dat, ondanks het stijgend aantal woningbraken, ook het aantal pogingen ten opzichte van het aantal geslaagde inbraken toeneemt. Vlaams-Brabant was ook een trendsetter door provinciale ambtenaren ter beschikking te stellen voor het afhandelen van GAS-boetes. 58 van de 65 gemeenten maken hiervan gebruik. Daarnaast lag de gouverneur ook aan de basis om projecten van burenbemiddeling op te starten. Ongeveer 20 gemeenten bieden dit aan. Voor de inwoners van de andere gemeenten ontwikkelde men een provinciaal netwerk van vrijwillige burenbemiddelaars.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u