Meer en sneller flitsen: mogelijks vervijfvoudiging aantal boetes

 Meer en sneller flitsen: mogelijks vervijfvoudiging aantal boetes

Zowel de trajectcontroles langs de E19 in Antwerpen en de E314 in Leuven werken vanaf 20/10 dag én nacht. Rijd je dus als bestuurder ook maar iets sneller dan de toegelaten snelheid mag je je dus aan een boete verwachten. Volgens de recente tellingen zal dit op sommige plaatsen leiden tot een vervijfvoudiging van het aantal boetes.

Minister van Justitite Vincent Van Quickenborne wil de quota’s en tolerantiemarges overboord gooien om zo de verkeersveiligheid te verhogen.

Zo wordt er in Wallonië vaak gewerkt met tolerantiemarges waardoor er pas geflitst wordt vanaf 141 km per uur. In Vlaanderen hanteert men dan weer een ander systeem, de zogenaamde quota. Hierbij worden sommige camera’s de ene week wel geactiveerd en de andere niet.

Flitsen vanaf 129 km/uur

De reden voor deze beslissing ligt volgens Van Quickenborne aan het hoge aantal dodelijke verkeersongevallen in België, zeker als we de vergelijking maken met onze buurlanden.

De eerste proefprojecten zijn dus reeds opgestart. Concreet betekent dit dat je op autosnelwegen vanaf 129 km per uur geflitst wordt, want aan de technische foutenmarge van de camera’s kan niet worden geraakt.

Trajecten in Vlaanderen

Zowel de trajectcontrole  langs de E19 ter hoogte van Lode Craeybeckxtunnel in de rijrichting van Brussel, als de trajectcontrole langs de E314 tussen het klaverblad van Lummen en Halen in de rijrichting van Leuven is uitgekozen om continue te flitsen en te beboeten.

Verwerken grotere stroom boetes

De uitdaging ligt nu bij politie en justitie om de grotere stroom boetes te verwerken. Tellingen brachten al aan het licht dat deze aanpassingen voor de trajectcontrole in Nijvel mogelijks een vervijfvoudiging aan boetes kan opleveren.


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u