Meer en sneller flitsen: mogelijks vervijfvoudiging aantal boetes

 Meer en sneller flitsen: mogelijks vervijfvoudiging aantal boetes

Zowel de trajectcontroles langs de E19 in Antwerpen en de E314 in Leuven werken vanaf 20/10 dag én nacht. Rijd je dus als bestuurder ook maar iets sneller dan de toegelaten snelheid mag je je dus aan een boete verwachten. Volgens de recente tellingen zal dit op sommige plaatsen leiden tot een vervijfvoudiging van het aantal boetes.

Minister van Justitite Vincent Van Quickenborne wil de quota’s en tolerantiemarges overboord gooien om zo de verkeersveiligheid te verhogen.

Zo wordt er in Wallonië vaak gewerkt met tolerantiemarges waardoor er pas geflitst wordt vanaf 141 km per uur. In Vlaanderen hanteert men dan weer een ander systeem, de zogenaamde quota. Hierbij worden sommige camera’s de ene week wel geactiveerd en de andere niet.

Flitsen vanaf 129 km/uur

De reden voor deze beslissing ligt volgens Van Quickenborne aan het hoge aantal dodelijke verkeersongevallen in België, zeker als we de vergelijking maken met onze buurlanden.

De eerste proefprojecten zijn dus reeds opgestart. Concreet betekent dit dat je op autosnelwegen vanaf 129 km per uur geflitst wordt, want aan de technische foutenmarge van de camera’s kan niet worden geraakt.

Trajecten in Vlaanderen

Zowel de trajectcontrole langs de E19 ter hoogte van Lode Craeybeckxtunnel in de rijrichting van Brussel, als de trajectcontrole langs de E314 tussen het klaverblad van Lummen en Halen in de rijrichting van Leuven is uitgekozen om continue te flitsen en te beboeten.

Verwerken grotere stroom boetes

De uitdaging ligt nu bij politie en justitie om de grotere stroom boetes te verwerken. Tellingen brachten al aan het licht dat deze aanpassingen voor de trajectcontrole in Nijvel mogelijks een vervijfvoudiging aan boetes kan opleveren.


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u