Kwart van bestuurders rijdt nog altijd te snel in Gentse zone 30

 Kwart van bestuurders rijdt nog altijd te snel in Gentse zone 30

In de Gentse zone 30, die sinds een maand nagenoeg in de hele binnenstad van kracht is, rijdt nog altijd een kwart van de bestuurders te snel. In mei ging de politie enkel over tot sensibilisering, maar vanaf juni worden overtreders beboet.

Sinds 22 april is het gehele gebied binnen de stadsring R40 één grote zone 30, uitgezonderd de assen Nieuwewandeling - Blaisantvest, Gustaaf Callierlaan - Franklin Rooseveltlaan en de Zuiderparklaan. De stad startte de grote campagne "Gent daagt uit" en liet de lokale politie in een eerste fase alleen sensibiliserend optreden.

In mei deed de Gentse politie er 25 snelheidscontroles en controleerde men 6.743 voertuigen. "Rekening houdend met de tolerantiemarge (37 km/u) reden 1.758 (26%) onder hen te snel. De Bargiekaai scoorde het slechtst: daar reed 81% van de chauffeurs te snel, met een gemiddelde snelheid van 47,7 km/u. Daarnaast zijn ook de Coupure, Lousbergkaai en Lange Violettestraat aandachtspunten. Dieper in het centrum dragen de verkeersdrukte en verkeersinfrastructuur bij tot een positiever resultaat.", aldus de lokale politie.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
 Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

Donderdag 18 November 2021

Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

De Belgische wet is heel duidelijk: niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. Onder openbare weg wordt alles verstaan dat voor iedereen toegankelijk is, dus ook een parkeerterrein. Maar hoe zit het eigenlijk met de straffen voor rijden zonder rijbewijs?

Lees meer
 De nieuwe indicatieve tabel

Donderdag 04 November 2021

De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Lees meer
close menu 1u