Snelheidsboetes in België ten gevolge van een overtreding

 Snelheidsboetes in België ten gevolge van een overtreding

U werd geflitst?

U reed aan een te hoge snelheid en werd geflitst door een (on)bemande camera. Dan krijgt u een boete of een proces verbaal in de bus. Afhankelijk van de grootorde van de overtreding kan u zelfs gedagvaard worden en uitgenodigd worden om voor de politierechtbank te verschijnen.
 
De berekening van de boete of/en het rijverbod bij een snelheidsovertreding is afhankelijk van verschillende factoren: 
 • de snelheid waarmee u het toegelaten maximum heeft overschreden,
 • de omstandigheden (plaatsgesteldheid, ...),
 • mogelijke voorgeschiedenis en dus kans op recidive.

Maar de boetes en rijverboden verschillen ook per politierechtbank.

Hoe ontsnappen motards aan de flitsboete?

Hoe rij ik groen en verminder ik snelheidsboetes? 5 eco-driving tips.

Kan u op voorhand uw boete of rijverbod berekenen?

Ja, dat kan! Op deze pagina vindt u alvast een korte introductie betreffende de mogelijke gevolgen van een snelheidsovertreding.

Lichte snelheidsovertreding

Voorstel tot onmiddellijike inning en minnelijke schikking
 • Bij een lichte snelheidsovertreding volgt meestal een voorstel tot betaling van een geldsom.
 • Indien het voorstel afkomstig is van het parket (Openbaar Ministerie) dan spreekt men van een minnelijke schikking.
 • Door betaling van de minnelijke schikking zal er geen rechtszaak meer violgen.

U betwist de overtreding en dus ook het voorstel tot betalen van een geldsom!

 • Wanneer u niet akkoord gaat met de minnelijke schikking, u de geldsom niet (tijdig) betaalt, dan zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechter.
 • U bent misschien van oordeel dat er verzachtende omstandigheden of andere verweermiddelen aanwezig zijn die u een strafvermindering of zelfs vrijspraak kunnen opleveren.

Indien u meent een dergelijke snelheidsovertreding te kunnen betwisten is het aangewezen ons te contacteren. Wij geven u alvast gratis juridische eerstelijnsbijstand

Zware snelheidsovertreding

Zware overschrijding van maximaal toegelaten snelheid

 • Wanneer u de toegelaten maximumsnelheid met een veel hogere snelheid overschreed, moet u hoogstwaarschijnlijk verschijnen voor de politierechtbank. 
 • Snelheidsovertredingen zonder ongeval worden bestraft met een geldboete en in bepaalde gevallen ook met een rijverbod.

Uitspraak door een politierechter

 • Bij de berekening van een boete voor een snelheidsovertreding, hou je er best rekening mee dat het tarief varieert. Het varieert namelijk van 80 tot 4000 Euro (al dan niet met uitstel), naargelang de plaats en de gecorrigeerde snelheid van de overtreding.
 • Voor de berekening van de periode van het rijverval of rijverbod hangt u af van de beslissing van de rechter, de wet voorziet termijnen tussen 8 dagen en 5 jaar. Het is daarom net heel belangrijk dat u goed motiveert waarom u geen of een beperkt rijverbod verdient.

Bijstand van een gespecialiseerde advocaat

 • In veel gevallen heeft een goed pleidooi invloed op de uitspraak van een rijverbod.
 • Een gespecialiseerde advocaat kan u daarin het beste advies geven.
Hoe lang het rijverbod zal duren en hoeveel de boete precies zal bedragen, hangt niet enkel af van de gemeten snelheid, maar ook van de omstandigheden. Zo zie je, de berekening van de boete bij een snelheidsovertreding is afhankelijk van verschillende factoren. 

Verzwarende omstandigheden

Verschillende overtredingen binnen een jaar

 • Bij meerdere snelheidsovertredingen binnen hetzelfde jaar, loopt u het risico dat er een verdubbeling van de tarieven plaatsvindt.

Jonge bestuurders

 • Bestuurders die minder dan twee jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B, jonge bestuurders genaamd, moeten bovendien rekening houden met extra sancties.
 • Wanneer een jonge bestuurder meer dan 20 km/uur binnen of 30 km/uur buiten de bebouwde kom te snel rijdt, wordt hem verplicht een rijverbod opgelegd.
 • Bovendien moet de jonge bestuurder bij elk rijverbod zijn rijvaardigheid opnieuw bewijzen in een theoretische en/of praktische proef.

Snelheidsovertreding en verkeersongeval

 • Wanneer uw snelheidsovertreding een ongeval veroorzaakte, kan de rechter een veel zwaardere straf uitspreken en hogere tarieven hanteren.
 • Indien het ongeval enkel blik- of materiële schade betreft, blijven de boetetarieven gelijk.
 • Bij gewonden of dodelijke slachtoffers worden de sancties evenwel veel zwaarder.
 • Naast een grotere straf voor uw snelheidsovertreding riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen.

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu