Graag traag in heel Brussel?

 Graag traag in heel Brussel?

Boete voor te snel rijden? Binnenkort krijgt u die misschien al bij meer dan 30 km/u. Ontdek meer met IntoLaw.

·      Waarom moet ik binnenkort misschien 30 rijden in het hele Brusselse Gewest?

·      Welke maatregelen wil de Brusselse regering treffen?

·      Wat verandert er als het plan wordt goedgekeurd?

·      Wat zijn de argumenten van voor- en tegenstanders?

 

Binnenkort krijgt u in het Brusselse Gewest misschien veel sneller een boete voor te snel rijden. De Brusselse regering stelde namelijk een plan op om op alle lokale wegen de zone 30 in te voeren. Waarom? Dat leest u hier.

 

Waarom moet ik binnenkort misschien 30 rijden in het hele Brusselse Gewest?

Jaarlijks laten 30 mensen het leven in het Brusselse verkeer. Dat aantal is niet bijzonder hoog ten opzichte van de rest van België, maar stagneert wel al enkele jaren. Daar wil de regering verandering in brengen. Ze hopen met een grootschalige zone 30 het aantal fatale verkeersslachtoffers terug te dringen.

 

Welke maatregelen wil de Brusselse regering treffen?

Handhaving van de voorgestelde regelgeving zou moeilijker zijn. Een boete voor te snel rijden kan u pas in de bus verwachten als er voldoende controle is. Dat is momenteel nog niet voorzien. Wel wil staatssecretaris van Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) gebruik maken van de camera’s die werden geïnstalleerd om de lage-emissiezone te controleren. Ook wil ze de boetes niet door het parket, maar door een extern orgaan laten innen zodat de opbrengsten naar meer controles en acties kunnen gaan.

 

Wat verandert er als het plan wordt goedgekeurd?

Sinds 2010 is de zone in de binnenring van Brussel al zone 30. Bij goedkeuring van het plan worden alle lokale wegen van het Brusselse Gewest aan dezelfde regels onderworpen. Er blijft wel ruimte voor onderhandeling over grote doorgangswegen om file en verkeersagressie te vermijden. Op grote wegen krijgt u dus minder snel een boete voor te snel rijden.

 

Wat zijn de argumenten van voor- en tegenstanders?

Voorstander van het plan en Brussels parlementslid Bruno De Lille vindt 30 doden per jaar in verhouding met de rest van België meevallen, maar wil dat aantal wel verlagen. Hij haalt aan dat 90% van de slachtoffers een aanrijding aan 30 kilometer per uur overleeft, terwijl dat aan 50 kilometer per uur maar 50% is. Een groot verschil. Bovendien ziet hij ook bijkomende voordelen zoals betere verkeersdoorstroming en hogere luchtkwaliteit. Binnenkort dus opletten, want u heeft liever geen boete voor te snel rijden. 

 

Een van de tegenstanders is woordvoerder van Touring Danny Smagghe. Volgens hem is overal zone 30 een gemakkelijkheidsoplossing. Zeker zonder constante controle. Daarbij kan het nieuwe plan ook in plaats van minder, meer files veroorzaken, wat op zich dan weer leidt tot meer luchtvervuiling. Volgens hem moet de snelheid voor elke weg individueel worden bepaald om voor iedereen het beste resultaat te krijgen.

 

Kreeg u een boete voor te snel rijden die u wil aanvechten? Neem contact op met de advocaten van IntoLaw voor bijstand


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u