De tarieven onmiddellijke inning de lucht in met 5 procent!

 De tarieven onmiddellijke inning de lucht in met 5 procent!

Indien men een verkeersovertreding administratief afhandelt kan je eerst een onmiddellijke inning krijgen. De politie vraagt je met andere woorden om een boete te betalen. Het zijn deze boetes die sinds 1/05/2017 verhoogd werden met 5 procent.

Concreet betekent deze verhoging bijvoorbeeld dat de welgekende minimumboete voor een snelheidsovertreding van 50 euro opgetrokken wordt naar 53 euro. Rij je meer dan 10 km per uur te snel buiten de bebouwde kom, betaal je voortaan 7 euro i.p.v. 6 euro extra per kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom verhoogt dit bedrag van 10 euro naar 11 euro (telkens rekening houdend met de gecorrigeerde snelheid).

De stijging geldt uiteraard ook voor alle andere verkeersovertredingen. Zo stijgen de minimumboetes voor overtredingen van de eerste tot de vierde graad van respectievelijk 55, 110, 165 en 450 euro naar 58, 116, 174 en 473 euro.

Indien je deze onmiddellijke inning niet betaalt, gaat je dossier naar het parket. Ook het parket heeft de mogelijkheid je nog een boete voor te stellen, teneinde de zaak af te handelen. Dit is de zogenaamde minnelijke schikking. De minnelijke schikking is steeds 10 euro duurder dan de onmiddellijke inning. Het parket kan echter ook beslissen je meteen te dagvaarden voor de politierechtbank zonder je eerst een minnelijke schikking voor te stellen.


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u