Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Wanneer wordt een wagen geïmmobiliseerd?

De immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel, wordt geregeld in artikel 58bis van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Het wordt uitgevoerd in volgende gevallen:

  • Wanneer een voertuig wordt bestuurd zonder een geldig (verkregen) rijbewijs, of zonder dat er voldaan wordt aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan een rijbewijs;

Denk dan aan het besturen van een wagen zonder een theoretisch of praktisch examen.

  • Wanneer een voertuig wordt bestuurd tijdens een lopend rijverbod of spijts een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs; 

Deze beveiligingsmaatregel kan beëindigd worden door de persoon die de oplegging heeft bevolen, door de procureur des Konings, door de procureur-generaal, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de overtreder.

Geen beroepsmogelijkheid?

Tot recent was er voor de eigenaar geen mogelijkheid voorzien om in beroep te gaan, indien hij zelf niet de overtreder was. Gelukkig is hier met de wetswijziging verandering in gekomen. Dit brengt twee belangrijke wijzigingen met zich mee:

  • De mogelijkheid om de opheffing van de immobilisering aan te vragen als eigenaar werd in de wet expliciet ingeschreven;
     
  • Er werd een beroepsprocedure uitgewerkt, zodat deze aanvraag kan worden behandeld door de politierechtbank;

Neem contact met ons op

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u