Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Wanneer wordt een wagen geïmmobiliseerd?

De immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel, wordt geregeld in artikel 58bis van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Het wordt uitgevoerd in volgende gevallen:

  • Wanneer een voertuig wordt bestuurd zonder een geldig (verkregen) rijbewijs, of zonder dat er voldaan wordt aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan een rijbewijs;

Denk dan aan het besturen van een wagen zonder een theoretisch of praktisch examen.

Deze beveiligingsmaatregel kan beëindigd worden door de persoon die de oplegging heeft bevolen, door de procureur des Konings, door de procureur-generaal, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de overtreder.

Geen beroepsmogelijkheid?

Tot recent was er voor de eigenaar geen mogelijkheid voorzien om in beroep te gaan, indien hij zelf niet de overtreder was. Gelukkig is hier met de wetswijziging verandering in gekomen. Dit brengt twee belangrijke wijzigingen met zich mee:

  • De mogelijkheid om de opheffing van de immobilisering aan te vragen als eigenaar werd in de wet expliciet ingeschreven;
     
  • Er werd een beroepsprocedure uitgewerkt, zodat deze aanvraag kan worden behandeld door de politierechtbank;

Neem contact met ons op

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u