Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Wanneer wordt een wagen geïmmobiliseerd?

De immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel, wordt geregeld in artikel 58bis van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Het wordt uitgevoerd in volgende gevallen:

  • Wanneer een voertuig wordt bestuurd zonder een geldig (verkregen) rijbewijs, of zonder dat er voldaan wordt aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan een rijbewijs;

Denk dan aan het besturen van een wagen zonder een theoretisch of praktisch examen.

  • Wanneer een voertuig wordt bestuurd tijdens een lopend rijverbod of spijts een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs; 

Deze beveiligingsmaatregel kan beëindigd worden door de persoon die de oplegging heeft bevolen, door de procureur des Konings, door de procureur-generaal, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de overtreder.

Geen beroepsmogelijkheid?

Tot recent was er voor de eigenaar geen mogelijkheid voorzien om in beroep te gaan, indien hij zelf niet de overtreder was. Gelukkig is hier met de wetswijziging verandering in gekomen. Dit brengt twee belangrijke wijzigingen met zich mee:

  • De mogelijkheid om de opheffing van de immobilisering aan te vragen als eigenaar werd in de wet expliciet ingeschreven;
     
  • Er werd een beroepsprocedure uitgewerkt, zodat deze aanvraag kan worden behandeld door de politierechtbank;

Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u