Hoe we werken

IntoLaw debiteurenbeheer werkt in 3 stappen: voorafgaandelijk uitwerken van debiteurenbeheer op maat, de minnelijke fase en de gerechtelijke fase.

 

1. Voorafgaandelijk: nazicht van uw algemene voorwaarden en uitwerken van uw debiteurenbeheer op uw maat

Vooreerst wordt een analyse gemaakt van uw bestaande contract- en factuurvoorwaarden. Voor zoveel als nodig worden deze geoptimaliseerd, conform de huidige wetgeving en rechtspraak. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan het juridisch afdwingbaar maken van uw contract- en factuurvoorwaarden. Afhankelijk van het aantal dossiers dat u overmaakt zal hiervoor een minimale kost dan wel geen kost worden aangerekend. In overleg wordt een traject uitgewerkt op maat van uw onderneming waarbij onder meer rekening wordt gehouden met uw commerciële belangen.

2. Minnelijke fase

Na overleg worden uw dossiers opgeladen in onze online web applicatie. U kan vervolgens ten allen tijde de stand van een bepaald dossier controleren door in te loggen in ons systeem. In deze fase wordt een ingebrekestelling verstuurd naar de debiteur in de naam en op het briefpapier van ons kantoor. Hierbij wordt in overleg bepaald op welke wijze en op welke tijdstippen deze ingebrekestelling(en) wordt verstuurd. Indien uw factuur niet wordt betaald, kan uw dossier gerechtelijk worden ingevorderd.

3. Gerechtelijke fase

Indien er na de minnelijke fase niet wordt betaald, bestaan er twee mogelijkheden.

1. Ofwel wordt er ingevorderd door de gerechtsdeurwaarder, via een nieuwe procedure “onbetwiste schuldvordering”, van kracht sinds juli 2016. Dit lukt enkel indien uw klant een onderneming is (dus geen particuliere consument) én indien uw factuur niet werd betwist of geprotesteerd. Indien wij vaststellen dat uw dossier hieraan voldoet, maken wij alle nodige stukken over aan de gerechtsdeurwaarder. In dat geval wordt een aanmaning betekend door de gerechtsdeurwaarder, voor de hoofdsom, een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom en een bijkomende vergoeding van 40 EUR. Uw klant heeft 30 dagen om te betalen. Doet deze dat niet, dan wordt 8 dagen later een PV van niet-betwisting opgesteld, dat online wordt doorgestuurd naar een magistraat (rechter) die het uitvoerbaar verklaart. Daarna kan er verder ingevorderd worden, bv. door middel van beslag.

2. Indien uw klant een particulier is, of de factuur betwist, dan moeten wij overgaan tot dagvaarding. Een ontwerp van de dagvaarding wordt hierbij door ons opgemaakt, ter goedkeuring voorgelegd en overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Na het verkrijgen van het vonnis zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot uitvoering waarbij steeds overleg zal worden gepleegd bij de uitvoeringsmaatregelen (uitvoerend beslag, verkoop roerende goederen enz.).

Bij deze gerechtelijke procedures zal er ook steeds naar worden gestreefd dat al onze kosten en ereloon worden betaald door de debiteur.

Een analyse betreffende uw specifiek dossier inzake debiteurenbeheer?

Vul dit formulier in en u ontvangt van onze advocaten een eerste inschatting betreffende uw specifiek dossier. Gelieve uw factuur en algemene voorwaarden toe te voegen aan het formulier zodoende een efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Nicolas De Mulder

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u