Wat is de visie van het Duitse verkeersrecht op autonome wagens?

 Wat is de visie van het Duitse verkeersrecht op autonome wagens?

Hoever staat het Duitse verkeersrecht met de uitbouw van een wettelijk kader rond autonome wagens? Wat is de situatie in België? IntoLaw legt uit.

  • Wat beslisten Duitse verkeersspecialisten?
  • Wat zegt het Duitse verkeersrecht over aansprakelijkheid?
  • Hoever staat België?

Een van de doelen van zelfrijdende wagens is minder verkeersslachtoffers maken. Onderzoeken wijzen uit dat de ontwikkelaars wat dat betreft in elk geval ferme vooruitgang boeken. Kritische stemmen zeggen wel dat autonome wagens nooit de weg op zouden mogen omdat ze ethische vraagstukken niet kunnen oplossen, hoewel ze wel minder verkeersovertredingen zouden opleveren. In het verkeer moeten honderden keuzes gemaakt worden, de ene al moeilijker dan de andere. Het Duitse verkeersrecht wacht niet af en probeert al een wettelijk kader op te stellen. De specialisten van IntoLaw verklaren.

Wat beslisten Duitse verkeersspecialisten?

Duitsland is altijd al vooruitstrevend geweest in de automobielindustrie. Het land blijft dan ook niet bij de pakken zitten en wil het verkeersrecht aanpassen aan autonome wagens. De Technische Universiteit van München stelde een commissie samen om te debatteren over ethische kwesties bij autonome wagens. Onder andere toenmalige Duitse minister van Mobiliteit Alexander Dobrindt en Christoph Lütge, een professor zakelijke ethiek namen deel aan de commissie. Ze stelden een aantal kernregels op voor autonome wagens als aanvulling op het bestaande verkeersrecht.

Ze beslisten onder andere dat er enkel autonome wagens mogen komen als wordt bewezen dat ze veiliger zijn dan gewone auto’s. Een autonome wagen zou ook nooit bewust de bestuurder mogen doden. Als een ongeval niet te vermijden is, is heel hard remmen de enige optie. Het is daarbij wel acceptabel dat de wagen kiest voor het scenario met het minste aantal slachtoffers. De wagen mag geen onderscheid maken tussen personen. Bijvoorbeeld een kind en een bejaarde moeten als gelijken behandeld worden.

Wat zegt het Duitse verkeersrecht over aansprakelijkheid?

Hoe autonomer de wagen, hoe hoger de aansprakelijkheid voor de fabrikant, is een logische denkwijze. Ook aansprakelijkheid was een hot topic bij de commissie. Twee belangrijke conclusies willen we even aanhalen.

Ten eerste zouden de ontwikkelaars en fabrikanten de verantwoordelijkheid dragen bij ongevallen en allerhande incidenten, niet de technologie zelf. Hoe ver de verantwoordelijkheid van de gebruiker reikt, is niet duidelijk.

Ten tweede moeten menselijke bestuurders te allen tijde in staat zijn het voertuig over te nemen. Zo spreken ze zich uit tegen modellen waarin er geen stuur en pedalen zitten maar enkel een bank. Als zo’n auto gehackt wordt, staat u als gebruiker machteloos.

Hoever staat België?

België is minder vooruitstrevend dan Duitsland. Belgische onderzoekers en experten inzake mobiliteit pleitten vooral voor het gebruik van zelfrijdende deelwagens om het fileprobleem op te lossen. Al zeggen onderzoekers dat autonome wagens files misschien enkel maar voeden. Verder zouden deelwagens veel meer ruimte creëren en de luchtkwaliteit verbeteren.

Mobiliteitsexpert Pieter Morlion pleitte in een open brief in januari 2018 er nog voor dat de Belgische ministers dringend moeten beginnen aan de uitbouw van een visionair beleid omtrent zelfrijdende wagens. Vanaf het moment dat de type 5 zelfrijdende wagens op onze wegen rondrijden, is het al te laat.

Veroorzaakte u onlangs een ongeval, al dan niet met een gedeeltelijk autonome wagen? Vraag advies aan de specialisten van IntoLaw.


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u