Stijgend aantal verkeersongevallen met voertuigen van Defensie

 Stijgend aantal verkeersongevallen met voertuigen van Defensie

Na een daling van het aantal ongevallen met voertuigen van Defensie van 877 in 2010 tot 606 in 2012 is het aantal weer fors gestegen tot 765 in 2013 en 805 in 2014. Dat blijkt uit het antwoord van Defensieminister Steven Vandeput op een schriftelijke vraag van Veli Yüksel (CD&V). Het gaat zowel om ongevallen met klassieke commerciële wagens als met specifieke militaire voertuigen.

Parallel met deze evolutie daalde het aantal ongevallen met gekwetsten in de periode 2010-2012 van 40 tot 18 om vervolgens weer te stijgen tot 31 in 2013 en 32 in 2014. Het bedrag van de materiële schade daalde in de periode 2010-2013 van 266.765 tot 157.279 euro om in 2014 terug toe te nemen tot 233.744. De meeste ongevallen doen zich voor het binnenland. Het aantal ongevallen in het buitenland daalde in de periode 2010-2012 van 156 tot 68 om terug te stijgen tot 96 in 2013 en 105 in 2014.

BRUSSEL 01/07 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u