Sterke daling criminaliteit op openbaar vervoer in 2013

 Sterke daling criminaliteit op openbaar vervoer in 2013

In 2013 registreerden de veiligheidsdiensten op het openbaar vervoer 31.565 criminele feiten. Dat is een daling met 11,6 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van MR-Kamerlid Denis Ducarme.

Voor de meeste categorieën van criminaliteit werd in 2013 een daling vastgesteld. De meest frequente vorm van criminaliteit - met name diefstal en afpersing - nam zelfs af van 23.330 tot 19.869 feiten (-14,1%). Ook het aantal overtredingen van de vreemdelingenwetgeving daalde van 2.981 tot 2.517, net als het aantal misdrijven tegen lichamelijke integriteit van 2.034 tot 1.884, tegen openbare trouw van 1.042 tot 842 en tegen openbare veiligheid van 590 tot 542.

Voor 'drugs' werd echter een toename opgetekend van het aantal geregistreerde feiten van 1.485 tot 1.725, net als voor het aantal gevallen van dronkenschap en alcohol van 724 tot 782. Ook het aantal gevallen van 'beschadiging van eigendom' steeg van 919 tot 984. Er deed zich ook een lichte stijging van het aantal reizigers voor dat betrapt werd met 'wapens en springstoffen' van 296 tot 304, van het aantal geregistreerde zedenmisdrijven van 298 tot 305 en gevallen van informaticacriminaliteit van 178 tot 203.

BRUSSEL 10/03 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u