Staten-Generaal Verkeersveiligheid: de opinies

 Staten-Generaal Verkeersveiligheid: de opinies

Gouverneur Decaluwé tevreden met voorstel nultolerantie alcoholDe West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé is blij met het voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) om een alcoholverbod in te voeren voor jonge bestuurders. Decaluwé had begin december het plan al opgeworpen na matige resultaten van de controleactie "Verkeersveilige Nachten". "Dit is een stap in de goede richting", aldus Decaluwé.

De gouverneur is positief gestemd over het voorstel om een nultolerantie in te voeren voor bestuurders die nog geen drie jaar hun rijbewijs hebben. Voor jonge bestuurders zou daarmee een maximum van 0,2 promille gelden. Voor alle andere bestuurders blijft de grens op 0,5 promille. Nul promille is technisch niet haalbaar.

"We hebben na de Verkeersveilige Nachten toch een maatschappelijk signaal gegeven. We zijn blij dat de politiek dit oppikt. Het gaat toch om een belangrijke risicogroep, dus het is goed dat er strenger zal opgetreden worden voor die categorie."

Decaluwé had wel opgeworpen om de nultolerantie voor alle bestuurders in te voeren. "Maar je voelt dat België nog niet klaar is voor een beleid zoals in Scandinavië waar er al langer een compleet alcoholverbod is. Het maatschappelijk debat werd de jongste weken al te vaak een karikatuur waarbij het probleem gebanaliseerd werd."

De gouverneur vindt het voorstel een stevige stap in de goede richting. "Al blijven er bijkomende maatregelen nodig, zoals een verhoogde pakkans", besluit hij.

Vlaamse Jeugdraad: "Verlaging promillegrens moet voor iedereen gelden"

"Jongeren zijn absoluut niet de grote boosdoeners", reageert Dries De Smet, coördinator bij de Vlaamse Jeugdraad, op het voorstel van Verkeersminister Jacqueline Galant (MR) om de promillegrens voor chauffeurs die minder dan drie jaar hun rijbewijs hebben te verlagen tot 0,2 promille, in plaats van 0,5 voor andere chauffeurs. De Smet verwijst daarvoor naar een BIVV-studie uit 2012. Daaruit bleek dat 1,6 pct van de -25-jarigen reed onder invloed, tegenover 2,1 pct voor 55-plussers en 2,8 pct voor chauffeurs tussen 40 en 54. "Met die cijfers in de hand pleiten we ervoor de promillegrens voor iedereen te verlagen", zegt De Smet.

De Smet vraagt zich ook af welk signaal de overheid geeft met deze maatregel. "Dat ze na die drie jaar wel mogen drinken en rijden? En dat het voor oudere chauffeurs minder kwaad kan als ze gedronken hebben en achter het stuur kruipen?"

Voor de Vlaamse Jeugdraad is er sprake van discriminatie van jongeren. De Smet verwijst ook naar het nieuws, begin deze maand, dat de rijopleiding duurder wordt. "Met dit nieuwe beleidsvoorstel wordt bevestigd dat jongeren gediscrimineerd worden in het verkeer."

De Jeugdraad sluit zich aan bij het pleidooi van zowel Groen als Vlaams Verkeersminister Ben Weyts om een rijbewijs met punten in te voeren. "Dat is een veel educatievere maatregel", zegt De Smet. "Daarmee wordt gestraft en beloond tegelijk, en dat is veel efficiënter dan jongeren straffen."

Nultolerantie: CD&V pleit voor hogere pakkans, Weyts voor rijbewijs met punten

Belangrijker dan een nultolerantie voor jonge chauffeurs is een hogere pakkans, laten enkele politici dinsdag weten in een reactie op het voorstel van Verkeersminister Jacqueline Galant (MR) om nultolerantie in te voeren voor chauffeurs die minder dan drie jaar hun rijbewijs hebben. CD&V-verkeersspecialist Jef Van den Bergh wijst erop dat andere maatregelen nodig zijn "om het structureel alcoholgebruik in het verkeer te verminderen". Ook Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts waarschuwt ervoor jongeren te viseren. Hij vindt, net zoals Groen en CD&V, een rijbewijs met punten de beste maatregel.

Van den Bergh verwijst in een mededeling naar cijfers van de gedragsmeting van het BIVV, uit 2012. Het percentage min-25-jarigen dat rijdt onder invloed van alcohol ligt op 1,6 pct , bij automobilisten van 40 tot 54 gaat het om 2,8 pct van de chauffeurs. "Meer nog, de -25-jarigen zijn zelfs vandaag al de groep die het best onder de 0,2 pct-grens blijven. Het zijn daarentegen vooral mannen boven de 25 jaar die tot de groep stevig drinkende chauffeurs behoren. (...) Bewust deze leeftijdscategorie eruit pikken, is dan ook een slag in het gezicht van net die leeftijdsgroep waarin alcoholgebruik in het verkeer het minst getolereerd wordt."

Een van de andere maatregelen die de CD&V'er voorstelt, is het verhogen van de subjectieve pakkans. Verder wijst hij erop dat (jonge) bestuurders nu al dubbel gestraft worden voor ernstige overtredingen in de eerste twee jaar na het behalen van het rijbewijs.

Vlaams verkeersminister Weyts verwelkomt de "zeer goede maatregelen". Toch waarschuwt hij ook voor het viseren van jongeren. "Echt consequent is het ook niet. Inzake alcohol zijn vooral 35- tot 50-jarigen de grootste risicogroep. Gaan we die dan ook strengere straffen opleggen?" Weyts pleit voor consequentie: voor alle overtredingen dezelfde regels en straffen. "Daarom is het rijbewijs met punten volgens mij de beste maatregel. Streng en rechtvaardig voor iedereen."

Weyts vindt voor dat rijbewijs met punten steun bij Groen en CD&V. "Het is een gedragsverandering bij bestuurders die we nodig hebben", meldt Groen in een persbericht. "Die bereik je niet door een nieuwe norm af te kondigen, wel door de pakkans te vergroten. Galant moet daar de nodige middelen voor vrijmaken en een rijbewijs met punten invoeren." Jef Van den Bergh diende eind vorig jaar al met twee andere CD&V-parlementsleden een wetsvoorstel in voor het invoeren van een rijbewijs met punten.

VAB: "Ook pakkans en straffen moeten voldoende hoog zijn"

Voor mobiliteitsorganisatie VAB is het voorstel van Mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) om nultolerantie in te voeren voor wie minder dan drie jaar een rijbewijs heeft, een "goed signaal". Toch vraagt de organisatie dat er eerder wordt ingezet op pakkans en straffen die "voldoende hoog" zijn. Volgens VAB is er een probleem met de mentaliteit in België. "Wie in Zweden met een glas op achter het stuur kruipt, wordt daar beschouwd als een crimineel", zegt woordvoerster Joni Junes. "Hier kijken mensen op sites die chauffeurs die iets gedronken hebben waarschuwen langswaar ze beter niet rijden."

"Die mentaliteit zit er ingebakken", zegt Junes. "Het is goed dat jongeren nu het signaal krijgen dat drinken en rijden niet kan. Bij jongeren is de kans op ongevallen nu eenmaal groter. Zij hebben ook niet de ervaring waar oudere chauffers wel nog op kunnen terugvallen." Voor een nultolerantie voor alle chauffeurs pleit VAB niet.

Maar daarnaast beklemtoont VAB ook dat de pakkans en de straffen naar omhoog moeten. "Er kan nog veel winst gemaakt worden door recidivisten zwaarder aan te pakken", meent Junes. CD&V-verkeersspecialist Jef Van den Bergh maakte dinsdag bekend dat hij een wetsvoorstel klaar heeft waarmee de voertuigen van probleembestuurders sneller in beslag kunnen genomen worden. "Dat is een goede eerste stap die echt gaat werken", meent Junes.

Vijftien maatregelen moeten leiden tot derde minder zwaargewonden in verkeer tegen 2025

Mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) komt met 15 maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het aantal verkeersdoden met 30 procent daalt tegen 2025. Dat kondigde ze dinsdag aan op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. De vijf thema's waarop de minister focust zijn wegcode, veelplegers, recidive en accidentologie. Sommige van die maatregelen zijn al in uitvoering, anderen komen eraan en nog anderen zijn voor de langere termijn.

Na een eerdere Staten-Generaal had de federale regering zich voorgenomen om het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren. Galant gaf toe dat België achterloopt op die doelstelling, maar voegde eraan toe dat deze Staten-Generaal een trendbreuk moet inluiden. Bovenop de halvering tegen 2020 formuleerde ze dus ook de doelstelling om tegen 2025 30 pct minder zwaargewonden te hebben. De 15 maatregelen die ze dinsdag lanceerde, passen in die doelstellingen.

De opvallendste zijn: wegcode de te vereenvoudigen, verkeersboetes beter uitvoeren, alcoholslot verplichten in personenvervoer en voor recidivisten, een hogere objectieve en subjectieve pakkans door het gebruik van een betrouwbare en continu geactualiseerde databank en de kwaliteit van alchol- en drugscontroles verbeteren.

In de aanloop naar de Staten-Generaal had de minister ook de hulp van de bevolking gevraagd. "Het grote succes van die actie wijst erop dat de burger hiervoor vragende partij was", aldus nog Galant.

Jef Van den Bergh: "Diepgaande maatregelen nodig om doelstellingen te halen"

CD&V-verkeersspecialist Jef Van den Bergh ziet in de vijftien maatregelen die Mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) dinsdag heeft voorgesteld op de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid een aantal maatregelen "die in de diepte gaan". Volgens Van den Bergh is echter meer nodig om de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 en 2025 te halen. Hij verwijst onder meer naar de noodzaak van een rijbewijs met punten. Karin Genoe, directrice van het BIVV, vindt de maatregelen "voldoende concreet" om tegen 2019 af te vinken. Van een rijbewijs met punten is ze echter geen voorstander, omdat nog niet duidelijk is welk effect dat heeft op lange termijn. "Een hogere pakkans is prioritair", zegt Genoe.

Van den Bergh is zeer te spreken over de verplichting om een event data recorder, een zwarte doos, in nieuwe voertuigen te ondersteunen om zo de kennis van ongevallen te verbeteren. Frankrijk heeft daarover binnen Europa al een initiatief genomen.

Een tweede maatregel die de CD&V'er toejuicht is de installatie van de Mercuriusdatabank voor verkeersovertreders, waardoor onder meer politierechters een overzicht zullen kunnen krijgen van eerdere uitspraken van collega-rechters. "Dat koppelen met het gebruik van de ANPR-camera's, voor automatische nummerplaatherkenning, kan chauffeurs zonder rijbewijs uit het verkeer halen", zegt Van den Bergh. "Dat is iets wat echt in de diepte gaat."

Hij is minder te spreken over de maatregel om nultolerantie in te voeren voor bestuurders die minder dan drie jaar hun rijbewijs hebben. Het kabinet-Galant beklemtoont dat het niet gaat om het stigmatiseren van jongeren. "In Frankrijk en Nederland doen ze hetzelfde", aldus Galants woordvoerder. "Het gaat ons om de onervarenheid, en dat gecombineerd met alcoholgebruik. We willen zo de nieuwe chauffeurs leren dat een echte Bob niet drinkt, en zo zorgen voor een mentaliteitswijziging." Volgens Van den Bergh is het vooral een symbolische maatregel. "Het is me ook niet duidelijk of dat zal bijdragen tot de verkeersveiligheid."

Om tegen 2020 het aantal verkeersdoden te halveren, in vergelijking met 2012, en het aantal zwaargewonden tussen 2015 en 2025 met 30 pct te laten dalen, zijn nog meer ingrijpende maatregelen nodig, meent Van den Bergh. "Zoals een rijbewijs met punten. Anders krijg je geen trendbreuk in de ongevallencijfers. En die trendbreuk is nodig." In een prognose raamt het BIVV het aantal verkeersdoden tegen eind dit jaar op 755, of een stijging met 4 procent in vergelijking met 2014. Tegen 2020 mogen dat er nog 420 zijn.

Ook voor Genoe zullen de dinsdag aangekondigde maatregelen niet volstaan, al kijkt zij daarvoor ook naar de gewestministers. "Galant neemt enkel maatregelen die binnen haar bevoegdheden vallen", zegt Genoe, die niet vindt dat het invoeren van een rijbewijs met punten een van die maatregelen moet zijn. "Dat zorgt inderdaad voor een trendbreuk, maar het is nog niet duidelijk wat het effect is op lange termijn. Sowieso is een hoge pakkans prioritair. Wat ben je met een volledig nieuw systeem, als de pakkans gering is?"

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u