Rijden door een rood licht heeft niet overal dezelfde gevolgen!

 Rijden door een rood licht heeft niet overal dezelfde gevolgen!

Gent 06/04/2015 - Rijden door een rood licht heeft niet in alle gerechtelijke arrondissementen dezelfde gevolgen. Niet noodzakelijk omdat de ene bestuurder enkele seconden later of vroeger door het rood licht reed of hiervoor al eerder was veroordeeld, maar vaak louter door de locatie waar men door het rood reed. Waar u door het rood licht rijdt, bepaalt de hoogte van de geldboete, de lengte van het rijverbod en of u überhaupt zal worden vervolgd.

Wij verzamelden de laatste jaren meer dan duizend vonnissen van politierechtbanken voor diverse verkeersovertredingen. Deze uitgebreide database laat toe een kwalitatieve en onderbouwde vergelijking uit te voeren van de manier waarop de verschillende politierechtbanken in België recht spreken in verkeersrechtdossiers. In februari 2015 werd voor het eerst deze vergelijking uitgevoerd met als primaire onderzoeksvraag: hoe consequent en rechtlijnig is het vervolgingsbeleid en strafmaatbepaling in de verschillende arrondissementen met betrekking tot negeren van een rood licht?

Welke criteria & data werden gebruikt voor deze vergelijking?

 • 87 vonnissen uitgesproken door de politierechtbanken van Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Veurne en Vilvoorde voor het negeren van een rood verkeerslicht.
 • Alle vonnissen werden uitgesproken in 2013, 2014 of 2015.
 • Alle vermelde geldboetes zijn vermeerderd met de wettelijke opdeciemen.
 • Enkel de politierechtbanken waarvan minstens 4 vonnissen in aanmerking werden weerhouden

De vaststellingen:

1.       Wanneer wordt men gedagvaard voor het negeren van een rood licht?

Uit telefonische navraag bij verschillende politieparketten blijkt dat het politieparket  er een verschillend vervolgbeleid op nahoudt afhankelijk van het gerechtelijk arrondissement waar de overtreding plaatsvond:

 • Antwerpen: ongeacht het aantal seconden rood licht zal u een minnelijke schikking worden voorgesteld.
 • Beringen: ongeacht het aantal seconden rood licht zal u normaliter een minnelijke schikking van 175 euro worden voorgesteld.
 • Brugge: indien het licht meer dan 3 seconden rood was zal men overgaan tot dagvaarding .
 • Brussel: indien het licht meer dan 3 seconden rood was gaat men over tot dagvaarding.
 • Dendermonde:  indien het licht meer dan 3 seconden rood was gaat men over tot dagvaarding.
 • Gent: indien het licht meer dan 4 seconden rood was gaat men over tot dagvaarding.
 • Hasselt: ongeacht het aantal seconden rood licht zal u een minnelijke schikking van 175 euro worden voorgesteld.
 • Ieper: in de meeste gevallen zal het parket overgaan tot dagvaarding.
 • Kortrijk: ongeacht het aantal seconden rood zal u een minnelijke schikking van 175 euro worden voorgesteld.
 • Leuven: indien u na meer dan 3 seconden door het rood heeft gereden, zal u worden gedagvaard.
 • Mechelen: indien u na meer dan 3,1 seconden door het rood heeft gereden, zal u worden gedagvaard.
 • Oudenaarde: indien u na meer dan 2 seconden door het rood heeft gereden, zal u worden gedagvaard. Men houdt wel rekening met voorgaande verkeersinbreuken.
 • Tongeren: in de meeste gevallen zal u een minnelijke schikking ontvangen.
 • Turnhout: in de meeste gevallen zal het parket overgaan tot dagvaarding.
 • Veurne: het parket kon geen toelichting geven omtrent hun vervolgingsbeleid.
 • Vilvoorde: ongeacht het aantal seconden rood licht zal u een minnelijke schikking worden voorgesteld.

Belangrijke opmerkingen:

Wanneer deze overtreding gepaard gaat met een andere verkeersovertreding (bvb. snelheid, gevaarlijk rijgedrag, alcohol, edm.) is de kans groot dat er in ieder geval zal worden gedagvaard.

Afhankelijk van het strafblad zal men in sommige gerechtelijke arrondissementen geen minnelijke schikking voorstellen en wordt er gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank.

Een bijzondere vermelding moet worden gemaakt voor vrachtwagenbestuurders. Voor deze categorie van weggebruikers is en zal het parket steeds strenger zijn en in principe consequent overgaan tot dagvaarding.

2.       Hoe consequent wordt de strafmaat voor de politierechtbank bepaald?

Wanneer we de gemiddelde geldboete, het gemiddeld rijverbod en de gemiddelde kans dat er effectief een rijverbod of vrijspraak wordt uitgesproken, vergelijken tussen de verschillende politierechtbanken onderling worden duidelijk verschillen in strafmaatbepaling vastgesteld.

Over alle politierechtbanken heen bedraagt de gemiddelde geldboete €216  voor het negeren van een rood verkeerslicht. Ook hier kunnen de bedragen sterk variëren: voor het negeren van een rood verkeerslicht werd de laagste geldboete bepaald op €150 (politierechtbank Gent) en de hoogste geldboete op €600 (politierechtbank Veurne) waarvan €300 met uitstel.

3.       Waar bestaat de grootste kans op een rijverbod voor het negeren van een rood verkeerslicht?

Ook de rijverboden opgelegd voor het negeren van een rood verkeerslicht variëren sterk: in 33 vonnissen legde men helemaal geen rijverbod op, de politierechtbank Leuven strafte het strengst en legde in 2 vonnissen zelfs een rijverbod op van 22 dagen.

Over alle politierechtbanken heen telt het gemiddeld rijverbod 9 dagen voor het negeren van een rood verkeerslicht. Verder werden volgende zaken stelden ook vastgesteld:

 • In Leuven & Sint-Niklaas kreeg elke overtreder een rijverbod opgelegd.
 • In Vilvoorde kreeg geen enkele overtreder een rijverbod opgelegd.
 • In Brussel wordt minder snel een rijverbod uitgesproken voor deze overtreding: in slechts 28% van de onderzochte vonnissen werd een rijverbod uitgesproken.
 • De politierechtbank van Dendermonde spreekt met een gemiddelde van 15 dagen het langste rijverbod uit voor het negeren van een rood verkeerslicht.
 • De politierechtbanken van Gent & Sint-Niklaas spreken de minst lange rijverboden uit met een gemiddelde van 8 dagen.

4.       Besluitend

Er bestaan grote verschillen in het vervolgingsbeleid door de verschillende parketten in de verschillende arrondissementen in Vlaanderen. Indien men dient te verschijnen voor de politierechtbank hangt het vervolgens ook sterk af voor welke politierechter u dient te verschijnen of u al dan ook een rijverbod opgelegd krijgt. Men kan zich de vraag stellen of minstens een consequent(er)  vervolgingsbeleid zich ook niet opdringt mbt het rijden door een rood licht.


Bereken je boete

Actueel

 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
 Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

Donderdag 18 November 2021

Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

De Belgische wet is heel duidelijk: niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. Onder openbare weg wordt alles verstaan dat voor iedereen toegankelijk is, dus ook een parkeerterrein. Maar hoe zit het eigenlijk met de straffen voor rijden zonder rijbewijs?

Lees meer
 De nieuwe indicatieve tabel

Donderdag 04 November 2021

De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Lees meer
close menu 1u