Rechtbank Leuven - Rechter moet oordelen of de stad borden met parkeerverbod voor rijwielen mag plaatsen

 Rechtbank Leuven - Rechter moet oordelen of de stad borden met parkeerverbod voor rijwielen mag plaatsen

Voor de burgerlijke rechtbank in Leuven startte vrijdag het proces dat Erik Daems namens de Fietsersbond aanspande tegen de stad Leuven. Volgens de Fietsersbond zijn gemeentelijke borden met een parkeerverbod voor rijwielen illegaal. Het stadsbestuur zegt, dat er een verschil is tussen een politiereglement en een aanvullend verkeersreglement. De rechter zal moeten oordelen en doet dat op 16 oktober.

Het stadsbestuur van Leuven keurde op 24 juni 2013 een aanpassing van het politiereglement over het plaatsen en verwijderen van rijwielen goed. Daartoe behoort een parkeerverbod voor fietsen op enkele drukke locaties in de binnenstad, aangegeven met speciale verkeersborden.

Volgens Erik Daems, secretaris van de Fietsersbond in Leuven, heeft een gemeentebestuur niet de bevoegdheid om eigen verkeersborden te maken. Zijn raadsman Philippe Declercq stelde dat het reglement onwettig is. "Leuven wil de overlast in het centrum regelen. De borden zijn echter niet informatief, maar drukken een verbod uit. Een wegcode dient om verwarring te vermijden. Die bepaalt dat fietsen buiten de rijbaan moeten worden opgesteld zonder ander verkeer te hinderen. De stad mag niet naar eigen goeddunken verkeersborden maken. De schade voor mijn cliënt is de beperking die hij moet ondergaan door de illegaliteit van de borden. Wij vragen dan ook om de borden weg te halen."

Volgens Thomas Beelen, de advocaat van de stad, is de dagvaarding onontvankelijk. "Er is geen enkel bewijs van hinder", zegt hij. "De fietser moet enkele meters verder stappen, maar dat kan je bezwaarlijk schade noemen."

LEUVEN 18/09 BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u