Motards rijden sneller en begaan meer snelheidsovertredingen dan automobilisten

 Motards rijden sneller en begaan meer snelheidsovertredingen dan automobilisten

Volgens een studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) rijden motorrijders gemiddeld sneller dan automobilisten en begaan ze proportioneel gezien meer snelheidsovertredingen. De helft van de motards houdt zich niet aan de regels in de file. Het was de eerste representatieve en objectieve snelheidsmeting van gemotoriseerde tweewielers die het BIVV uitvoerde in ons land. Tegelijkertijd onderzochten ze ook hun rijgedrag in de file.

Motorrijders zijn goed voor ongeveer 1 procent van de gereden kilometers, maar zijn in 8 procent van de ongevallen betrokken en vertegenwoordigen 14 procent van de verkeersdoden. "Ze zijn hiermee oververtegenwoordigd in het aantal verkeersslachtoffers. Snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen.", klinkt het. Hun gemiddelde snelheid ligt, op het merendeel van de wegen, iets hoger dan de toegelaten snelheid. De helft rijdt te snel. De enige wegen waar ze zich wel aan de maximumsnelheid houden, zijn de wegen met slechts één rijstrook per rijrichting en waar er maximum 90 km/u mag gereden worden. Motards rijden in het algemeen sneller dan autobestuurders, behalve in de zone 30 - waar ze iets trager rijden - en op snelwegen, waar ze ongeveer even snel rijden.

Een andere vaststelling: het is sinds september 2011 toegestaan dat motorrijders laveren tussen de files. Ze mogen wel niet sneller dan 50 km/u rijden en het snelheidsverschil met de andere voertuigen in de file mag niet meer dan 20 km/u zijn. "Vooral op snelwegen laat het respecteren van deze verkeersregel de wensen over: de gemiddelde snelheid van motards bedraagt 72 km/u in de file. Vijfendertig procent rijdt sneller dan 80 km/u. En zelfs bij de groep motorrijders die niet sneller dan 50 km/u rijdt, rijden sommigen nog te snel in verhouding tot het andere verkeer in de file.", aldus het BIVV.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u