Motards rijden sneller en begaan meer snelheidsovertredingen dan automobilisten

 Motards rijden sneller en begaan meer snelheidsovertredingen dan automobilisten

Volgens een studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) rijden motorrijders gemiddeld sneller dan automobilisten en begaan ze proportioneel gezien meer snelheidsovertredingen. De helft van de motards houdt zich niet aan de regels in de file. Het was de eerste representatieve en objectieve snelheidsmeting van gemotoriseerde tweewielers die het BIVV uitvoerde in ons land. Tegelijkertijd onderzochten ze ook hun rijgedrag in de file.

Motorrijders zijn goed voor ongeveer 1 procent van de gereden kilometers, maar zijn in 8 procent van de ongevallen betrokken en vertegenwoordigen 14 procent van de verkeersdoden. "Ze zijn hiermee oververtegenwoordigd in het aantal verkeersslachtoffers. Snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen.", klinkt het. Hun gemiddelde snelheid ligt, op het merendeel van de wegen, iets hoger dan de toegelaten snelheid. De helft rijdt te snel. De enige wegen waar ze zich wel aan de maximumsnelheid houden, zijn de wegen met slechts één rijstrook per rijrichting en waar er maximum 90 km/u mag gereden worden. Motards rijden in het algemeen sneller dan autobestuurders, behalve in de zone 30 - waar ze iets trager rijden - en op snelwegen, waar ze ongeveer even snel rijden.

Een andere vaststelling: het is sinds september 2011 toegestaan dat motorrijders laveren tussen de files. Ze mogen wel niet sneller dan 50 km/u rijden en het snelheidsverschil met de andere voertuigen in de file mag niet meer dan 20 km/u zijn. "Vooral op snelwegen laat het respecteren van deze verkeersregel de wensen over: de gemiddelde snelheid van motards bedraagt 72 km/u in de file. Vijfendertig procent rijdt sneller dan 80 km/u. En zelfs bij de groep motorrijders die niet sneller dan 50 km/u rijdt, rijden sommigen nog te snel in verhouding tot het andere verkeer in de file.", aldus het BIVV.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u