Leuvense studentenkoepel niet te spreken over GAS-boete voor foutief geplaatste fietsen

  Leuvense studentenkoepel niet te spreken over GAS-boete voor foutief geplaatste fietsen

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) heeft kritiek op de beslissing van het stadsbestuur om vanaf 1 januari 2016 een GAS-boete van 55 euro in te voeren voor hinderlijk en gevaarlijk gestalde rijwielen. De studentenkoepel is ook niet te spreken over het gebrek aan overleg over deze maatregel.

LOKO wijst vooreerst op de problematische capaciteit op vlak van fietsenstallingen. "Het is bijzonder jammer dat de stad al boetes wil geven aan foutief geplaatste fietsen zonder te wachten op de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen, zoals bijvoorbeeld aan het station", stellen Delphine Ramon en Bram Van Baelen, studentenvertegenwoordigers bij LOKO, in een mededeling.

De studenten vragen zich ook af waarom dit nieuw politiereglement werd goedgekeurd zonder enig overleg met hen. Aan de KU Leuven en hogescholen studeren momenteel naar schatting 55.000 studenten waarvan er velen fietsen. "We hebben op dit moment geen flauw idee over de manier waarop de stad Leuven dit GAS-reglement wil gaan toepassen", aldus beide studentenvertegenwoordigers.

Tot nu toe moesten eigenaars van foutief gestalde fietsen een boete van vijf of tien euro betalen bij het afhalen van hun fiets, afhankelijk van het feit of de tweewieler al dan niet gegraveerd was. Vanaf 1 januari 2016 kan hiervoor een GAS-boete van 55 euro worden opgelegd. De boete geldt voor alle fietsen die hinderlijk en gevaarlijk gestald zijn.

Sinds enkele jaren is het overigens sowieso verboden om je fiets te parkeren op het Martelarenplein voor het station en op het Grote Markt, het Rector De Somerplein en het Benedenplein in het stadscentrum.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
 Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

Donderdag 18 November 2021

Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

De Belgische wet is heel duidelijk: niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. Onder openbare weg wordt alles verstaan dat voor iedereen toegankelijk is, dus ook een parkeerterrein. Maar hoe zit het eigenlijk met de straffen voor rijden zonder rijbewijs?

Lees meer
 De nieuwe indicatieve tabel

Donderdag 04 November 2021

De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Lees meer
close menu 1u