Leuvense studentenkoepel niet te spreken over GAS-boete voor foutief geplaatste fietsen

 Leuvense studentenkoepel niet te spreken over GAS-boete voor foutief geplaatste fietsen

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) heeft kritiek op de beslissing van het stadsbestuur om vanaf 1 januari 2016 een GAS-boete van 55 euro in te voeren voor hinderlijk en gevaarlijk gestalde rijwielen. De studentenkoepel is ook niet te spreken over het gebrek aan overleg over deze maatregel.

LOKO wijst vooreerst op de problematische capaciteit op vlak van fietsenstallingen. "Het is bijzonder jammer dat de stad al boetes wil geven aan foutief geplaatste fietsen zonder te wachten op de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen, zoals bijvoorbeeld aan het station", stellen Delphine Ramon en Bram Van Baelen, studentenvertegenwoordigers bij LOKO, in een mededeling.

De studenten vragen zich ook af waarom dit nieuw politiereglement werd goedgekeurd zonder enig overleg met hen. Aan de KU Leuven en hogescholen studeren momenteel naar schatting 55.000 studenten waarvan er velen fietsen. "We hebben op dit moment geen flauw idee over de manier waarop de stad Leuven dit GAS-reglement wil gaan toepassen", aldus beide studentenvertegenwoordigers.

Tot nu toe moesten eigenaars van foutief gestalde fietsen een boete van vijf of tien euro betalen bij het afhalen van hun fiets, afhankelijk van het feit of de tweewieler al dan niet gegraveerd was. Vanaf 1 januari 2016 kan hiervoor een GAS-boete van 55 euro worden opgelegd. De boete geldt voor alle fietsen die hinderlijk en gevaarlijk gestald zijn.

Sinds enkele jaren is het overigens sowieso verboden om je fiets te parkeren op het Martelarenplein voor het station en op het Grote Markt, het Rector De Somerplein en het Benedenplein in het stadscentrum.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u