Kritiek op systeem van slimme verkeerslichten in Brussel

 Kritiek op systeem van slimme verkeerslichten in Brussel

Volgens Danny Smagghe van Touring heeft het Brussels Gewest 4 jaar geleden al slimme verkeerslichten aangekocht, maar zijn ze nog steeds niet geïnstalleerd. "Binnenkort is ook die technologie verouderd.", aldus Smagghe. Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet weerlegt die uitspraak.

"De uitspraak klopt niet. Er is al een systeem van intelligente verkeerslichten in Brussel. In 2014 nam Brussel Mobiliteit een verkeerslichtencentrale in gebruik waarop meer dan 500 verkeerslichten aangesloten kunnen worden en waarmee het verkeer veiliger en vlotter geregeld kan worden.", verklaart Smet. "Dankzij de centrale kunnen storingen sneller opgelost worden, kunnen verkeerslichten gestuurd worden als tunnels voor langere tijd dichtgaan, kan de verkeersstroom in real time aangepast worden en kunnen groene golven gecreëerd worden om de verkeersdrukte te verminderen. Die verkeerslichtencentrale kan nog tientallen jaren mee en is dus helemaal nog niet verouderd."

Er zijn momenteel 38 verkeersregelaars aangesloten op de verkeerslichtencentrale, maar tegen 2017 zouden dat er 140 moeten zijn. De levering van de nieuwe verkeersregelaars is al begroot, maar de plaatsing heeft vertraging opgelopen doordat beroep werd aangetekend bij de Raad van State tegen de gunningsbeslissing.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u