Kritiek op systeem van slimme verkeerslichten in Brussel

 Kritiek op systeem van slimme verkeerslichten in Brussel

Volgens Danny Smagghe van Touring heeft het Brussels Gewest 4 jaar geleden al slimme verkeerslichten aangekocht, maar zijn ze nog steeds niet geïnstalleerd. "Binnenkort is ook die technologie verouderd.", aldus Smagghe. Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet weerlegt die uitspraak.

"De uitspraak klopt niet. Er is al een systeem van intelligente verkeerslichten in Brussel. In 2014 nam Brussel Mobiliteit een verkeerslichtencentrale in gebruik waarop meer dan 500 verkeerslichten aangesloten kunnen worden en waarmee het verkeer veiliger en vlotter geregeld kan worden.", verklaart Smet. "Dankzij de centrale kunnen storingen sneller opgelost worden, kunnen verkeerslichten gestuurd worden als tunnels voor langere tijd dichtgaan, kan de verkeersstroom in real time aangepast worden en kunnen groene golven gecreëerd worden om de verkeersdrukte te verminderen. Die verkeerslichtencentrale kan nog tientallen jaren mee en is dus helemaal nog niet verouderd."

Er zijn momenteel 38 verkeersregelaars aangesloten op de verkeerslichtencentrale, maar tegen 2017 zouden dat er 140 moeten zijn. De levering van de nieuwe verkeersregelaars is al begroot, maar de plaatsing heeft vertraging opgelopen doordat beroep werd aangetekend bij de Raad van State tegen de gunningsbeslissing.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u