Kritiek op systeem van slimme verkeerslichten in Brussel

 Kritiek op systeem van slimme verkeerslichten in Brussel

Volgens Danny Smagghe van Touring heeft het Brussels Gewest 4 jaar geleden al slimme verkeerslichten aangekocht, maar zijn ze nog steeds niet geïnstalleerd. "Binnenkort is ook die technologie verouderd.", aldus Smagghe. Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet weerlegt die uitspraak.

"De uitspraak klopt niet. Er is al een systeem van intelligente verkeerslichten in Brussel. In 2014 nam Brussel Mobiliteit een verkeerslichtencentrale in gebruik waarop meer dan 500 verkeerslichten aangesloten kunnen worden en waarmee het verkeer veiliger en vlotter geregeld kan worden.", verklaart Smet. "Dankzij de centrale kunnen storingen sneller opgelost worden, kunnen verkeerslichten gestuurd worden als tunnels voor langere tijd dichtgaan, kan de verkeersstroom in real time aangepast worden en kunnen groene golven gecreëerd worden om de verkeersdrukte te verminderen. Die verkeerslichtencentrale kan nog tientallen jaren mee en is dus helemaal nog niet verouderd."

Er zijn momenteel 38 verkeersregelaars aangesloten op de verkeerslichtencentrale, maar tegen 2017 zouden dat er 140 moeten zijn. De levering van de nieuwe verkeersregelaars is al begroot, maar de plaatsing heeft vertraging opgelopen doordat beroep werd aangetekend bij de Raad van State tegen de gunningsbeslissing.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u