Pendelaars naar Brussel steeds langer onderweg

 Pendelaars naar Brussel steeds langer onderweg

Pendelen naar Brussel duurt steeds langer. In vergelijking met 2012 zijn negen op de tien werknemers in de hoofdstad gemiddeld een kwart langer onderweg. Vrijwel geen enkel bedrijf merkt een verbetering tegenover enkele jaren terug. Dat blijkt uit een mobiliteitsenquête van werkgeversfederatie Agoria.

"Deze situatie heeft grote gevolgen voor de economische aantrekkelijkheid van Brussel: twee op de drie bedrijven hebben moeite om personeel te vinden of te behouden en zes op de tien zijn van mening dat dit hen ertoe kan aanzetten om de hoofdstad te verlaten", aldus Agoria.

 De werkgeversfederatie roept de overheid op om "eindelijk" maatregelen te nemen, met name inzetten op een versterking van het openbaar vervoer, intelligent verkeersmanagement, intergewestelijke samenwerking en bereikbaarheid van de industriezones.

Agoria vertegenwoordigt de technologiebedrijven, goed voor ruim 31.000 banen. Die bedrijven zijn meestal in de rand van Brussel gevestigd. "Eén op de twee is niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De meerderheid ziet hier geen verbetering in vergelijking met 2008, toen de eerste mobiliteitsenquête werd uitgevoerd", aldus de federatie. "En ook met de auto is de bereikbaarheid verslechterd, volgens acht op de tien ondervraagden".

De ondernemingen zoeken dan ook naar individuele oplossingen, zoals telewerk. Maar ze verwachten dat de overheid gaat voor een "ambitieus totaalplan, waarbij intelligent verkeersmanagement wordt gekoppeld aan een beter openbaar vervoer". Hiervoor is samenwerking nodig tussen de gewesten -de Brusselse ring ligt immers grotendeels in Vlaanderen- én met de federale overheid, die verantwoordelijk is voor het gewestelijk expressnet (GEN).

Bij intelligent verkeersmanagement denkt men onder meer aan slimme verkeerslichten, coördinatie van verkeersinformatie of een intelligente kilometerheffing. Op het vlak van openbaar vervoer zouden de gewestelijke netten (MIVB, De Lijn, TEC) op elkaar moeten aansluiten en zou het GEN moeten starten op lijnen die al zijn afgewerkt. Ook een oplossing voor de noord-zuid-verbinding bij het spoor, een uitbreiding van de metro én tram- of busverbindingen naar de industriezones staan op het verlanglijstje van de technologiefederatie.


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u