Hoeveel kost een GAS-boete?

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Een GAS-boete wordt in het dagelijks leven gemakkelijk verward met een parkeerboete en parkeerretributie. Toch zijn dit in geen geval synoniemen van elkaar. Zo kan een gemeente een aanvullend reglement opstellen met betrekking tot het betalend parkeren, parkeren voor beperkte tijd en parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart. Inbreuken hierop worden dan bestraft aan de hand van een parkeerretributie. Een parkeerboete kan, net zoals de GAS-boete worden opgelegd bij inbreuken op het stilstaan en parkeren. In tegenstelling tot de GAS-boete, kan de parkeerboete enkel worden opgelegd door de politie.

Wanneer kan een gemeente een GAS-boete opleggen?

Al sinds 2014 kan een gemeente een inbreuk op het stilstaan en parkeren, net als inbreuken op de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen), F103 (voetgangerszone) bestraffen met een GAS-boete. Deze boete wordt opgelegd door een sanctionerende ambtenaar. Inbreuken kunnen daarnaast ook worden vastgesteld aan de hand van camera’s.

Veel recenter, sinds 1 februari 2021, kunnen ook snelheidsovertredingen worden bestraft via een GAS-boete. Het opleggen van een GAS-boete voor een snelheidsovertreding is niet onbeperkt mogelijk. We overlopen hieronder de voorwaarden die voldaan moeten zijn:

  • De gemeten snelheid mag niet hoger liggen dan 20km/u boven de toegelaten snelheid. Ook hier blijven de tolerantiemarges van toepassing. Zo wordt er dus een afwijking van 6km/uur toegepast voor snelheden tussen 30 en 100 km/uur.
  • De snelheidsovertreding moet plaatsvinden in een zone waar een snelheidsbeperking tot 30 of 50 km/uur wordt gehanteerd. Vindt de snelheidsovertreding dus plaats in bijvoorbeeld een woonerf, waar de snelheid beperkt is tot 20 km/uur, kan de overtreding niet worden bestraft via een GAS-boete.
  • De snelheidsovertreding moet worden vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
  • Een GAS-boete kan enkel worden opgelegd als de bestuurder meerderjarig is en de snelheidsovertreding niet gepaard gaat met een andere overtreding zoals bijvoorbeeld door het rood licht rijden.

Hoe hoog kan een GAS-boete zijn?

Het verkeerd parkeren van de wagen, is altijd een overtreding van de tweede graad. De hoogte van de GAS-boete hangt af van de ernst van de inbreuk en in welke categorie die inbreuk wordt ingedeeld. Meer informatie over de verschillende overtredingen per graad vindt u hier.

Overtredingen van de eerste graad, zoals het parkeren in een voetgangerszone, worden bestraft met een GAS-boete van 58 euro.

Een categorie hoger, zoals het parkeren op een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers levert een GAS-boete op van 116 euro.

GAS-boetes kunnen oplopen tot maar liefst 350 euro! De politierechter of sanctionerende ambtenaar kunnen GAS-boetes verminderen bij verzachtende omstandigheden.

Wat is de procedure bij een GAS-boete?

Ontvangt u een geldboete, heeft u 30 dagen tijd om de opgelegde boete te betalen. Betaalt u niet binnen deze termijn, zal u  een herinnering ontvangen met een nieuwe termijn.

Als u niet akkoord bent met de opgelegd boete, moet u binnen de 30 dagen bezwaar indienen. Wanneer de opgelegde boete minder dan 70 euro bedraagt, kan u enkel schriftelijk een verweer voeren. Is de boete hoger dan 70 euro, heeft u het recht om te worden gehoord en dus een mondeling verweer te voeren. Ook kan u steeds het dossier inkijken en u laten bijstaan door een advocaat.

Bijstand van een advocaat voor een  GAS-boete

Het beroepen op een advocaat voor een GAS-boete had voor 2020 niet veel zin. Daar is sinds kort verandering in gekomen.

Zo kan een advocaat de sanctionerende ambtenaar of politierechter proberen te overtuigen van verzachtende omstandigheden om zo de GAS-boete te herleiden tot onder het wettelijk vastgelegd minimum. Mocht dit niet lukken, kan de advocaat proberen om beroep te doen op de gunstmaatregel van het uitstel.

Het raadplegen van een advocaat bij een GAS-boete kan dus zeker nuttig zijn, wanneer de boete meer dan 70 euro bedraagt en u dus recht heeft op een mondeling verweer.

Contacteer vrijblijvend een advocaat van Intolaw om uw opties te kennen.


Bereken je boete

Actueel

 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Vrijdag 18 November 2022

Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Lees meer
 Betrapt met je GSM achter het stuur? Rijverbod!

Woensdag 16 November 2022

Betrapt met je GSM achter het stuur? Rijverbod!

Het parket van Oost-Vlaanderen organiseert een nieuwe actieweek. Alle Oost-Vlaamse politiezones zullen extra controles uitvoeren op het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur. Gebruik je een mobiel apparaat niet in de daartoe bestemde houder, dan riskeer je een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen. De actieweek loopt van 17 november tot 25 november, u bent gewaarschuwd!

Lees meer
close menu 1u