Hoeveel kost een GAS-boete?

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Een GAS-boete wordt in het dagelijks leven gemakkelijk verward met een parkeerboete en parkeerretributie. Toch zijn dit in geen geval synoniemen van elkaar. Zo kan een gemeente een aanvullend reglement opstellen met betrekking tot het betalend parkeren, parkeren voor beperkte tijd en parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart. Inbreuken hierop worden dan bestraft aan de hand van een parkeerretributie. Een parkeerboete kan, net zoals de GAS-boete worden opgelegd bij inbreuken op het stilstaan en parkeren. In tegenstelling tot de GAS-boete, kan de parkeerboete enkel worden opgelegd door de politie.

Wanneer kan een gemeente een GAS-boete opleggen?

Al sinds 2014 kan een gemeente een inbreuk op het stilstaan en parkeren, net als inbreuken op de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen), F103 (voetgangerszone) bestraffen met een GAS-boete. Deze boete wordt opgelegd door een sanctionerende ambtenaar. Inbreuken kunnen daarnaast ook worden vastgesteld aan de hand van camera’s.

Veel recenter, sinds 1 februari 2021, kunnen ook snelheidsovertredingen worden bestraft via een GAS-boete. Het opleggen van een GAS-boete voor een snelheidsovertreding is niet onbeperkt mogelijk. We overlopen hieronder de voorwaarden die voldaan moeten zijn:

  • De gemeten snelheid mag niet hoger liggen dan 20km/u boven de toegelaten snelheid. Ook hier blijven de tolerantiemarges van toepassing. Zo wordt er dus een afwijking van 6km/uur toegepast voor snelheden tussen 30 en 100 km/uur.
  • De snelheidsovertreding moet plaatsvinden in een zone waar een snelheidsbeperking tot 30 of 50 km/uur wordt gehanteerd. Vindt de snelheidsovertreding dus plaats in bijvoorbeeld een woonerf, waar de snelheid beperkt is tot 20 km/uur, kan de overtreding niet worden bestraft via een GAS-boete.
  • De snelheidsovertreding moet worden vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
  • Een GAS-boete kan enkel worden opgelegd als de bestuurder meerderjarig is en de snelheidsovertreding niet gepaard gaat met een andere overtreding zoals bijvoorbeeld door het rood licht rijden.

Hoe hoog kan een GAS-boete zijn?

Het verkeerd parkeren van de wagen, is altijd een overtreding van de tweede graad. De hoogte van de GAS-boete hangt af van de ernst van de inbreuk en in welke categorie die inbreuk wordt ingedeeld. Meer informatie over de verschillende overtredingen per graad vindt u hier.

Overtredingen van de eerste graad, zoals het parkeren in een voetgangerszone, worden bestraft met een GAS-boete van 58 euro.

Een categorie hoger, zoals het parkeren op een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers levert een GAS-boete op van 116 euro.

GAS-boetes kunnen oplopen tot maar liefst 350 euro! De politierechter of sanctionerende ambtenaar kunnen GAS-boetes verminderen bij verzachtende omstandigheden.

Wat is de procedure bij een GAS-boete?

Ontvangt u een geldboete, heeft u 30 dagen tijd om de opgelegde boete te betalen. Betaalt u niet binnen deze termijn, zal u  een herinnering ontvangen met een nieuwe termijn.

Als u niet akkoord bent met de opgelegd boete, moet u binnen de 30 dagen bezwaar indienen. Wanneer de opgelegde boete minder dan 70 euro bedraagt, kan u enkel schriftelijk een verweer voeren. Is de boete hoger dan 70 euro, heeft u het recht om te worden gehoord en dus een mondeling verweer te voeren. Ook kan u steeds het dossier inkijken en u laten bijstaan door een advocaat.

Bijstand van een advocaat voor een GAS-boete

Het beroepen op een advocaat voor een GAS-boete had voor 2020 niet veel zin. Daar is sinds kort verandering in gekomen.

Zo kan een advocaat de sanctionerende ambtenaar of politierechter proberen te overtuigen van verzachtende omstandigheden om zo de GAS-boete te herleiden tot onder het wettelijk vastgelegd minimum. Mocht dit niet lukken, kan de advocaat proberen om beroep te doen op de gunstmaatregel van het uitstel.

Het raadplegen van een advocaat bij een GAS-boete kan dus zeker nuttig zijn, wanneer de boete meer dan 70 euro bedraagt en u dus recht heeft op een mondeling verweer.

Contacteer vrijblijvend een advocaat van Intolaw om uw opties te kennen.


Bereken je boete

Actueel

 GSM-gebruik achter het stuur: wat riskeer je?

Woensdag 03 Mei 2023

GSM-gebruik achter het stuur: wat riskeer je?

𝗡𝗲𝘁 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝟮𝟬% 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗲𝗹𝘁 𝗻𝗼𝗴 𝘀𝘁𝗲𝗲𝗱𝘀 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝘃𝗿𝗶𝗷 𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗮𝗿 𝗹𝗶𝗲𝗳𝘀𝘁 𝟮𝟱% 𝗹𝗲𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝘁 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻. Opmerkelijke cijfers wanneer je beseft dat het gebruik van een gsm de oorzaak is van 8% van alle verkeersongevallen. Uitgedrukt in cijfers komt dit neer op 50 doden en 4.500 slachtoffers. Reden genoeg voor de wetgever om de controles hierop gevoelig te versterken. Een omzendbrief van het parket van Oost-Vlaanderen gaat over de nieuwe richtlijnen die de verschillende politiediensten mee hebben gekregen om deze cijfers drastisch te doen dalen.

Lees meer
 Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

Woensdag 08 Maart 2023

Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

De Car-Pass is een document dat fraude bij verkoop van tweedehandsvoertuigen tegengaat. Dit standaarddocument kreeg onlangs een update. We bezorgen je hieronder een handig overzicht van de laatste aanpassingen.

Lees meer
 Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Woensdag 08 Maart 2023

Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Het aantal slachtoffers van internetfraude neemt nog elke dag toe. Oplichters worden dan ook steeds creatiever en professioneler. In dit artikel bespreken we kort de meest voorkomende vormen van internetfraude, enkele tips om te voorkomen dat jij het volgende slachtoffer wordt en welke juridische stappen ondernomen kunnen worden als het te laat is.

Lees meer
close menu 1u