Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

 Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

Hoewel de meeste politiekorpsen aangeven verkeersveiligheid hoog in het vaandel te dragen, slaagt slechts de helft er in om de vereiste norm van 8 procent van de totale werkcapaciteit aan verkeersopdrachten te besteden. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waaraan 75 verantwoordelijken voor verkeer van Vlaamse en Brusselse lokale politiezones en van de federale politie aan deelnamen.

De 8 procent-norm geldt sinds 2009, toen verkeershandhaving voor het eerst officieel als een basisfunctionaliteit van de lokale politie werd aangeduid. "Voordien was dat iets wat ze er moesten 'bijnemen', het had structureel gezien geen plaats in de lokale politiewerking", zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. "We zien nu dat 1 op de 3 de norm ruim haalt, maar ook dat de helft eronder zit, zelfs enkele korpsen die nochtans aangeven er een topprioriteit in te zien. Sancties voor korpsen die de norm niet halen, zijn er niet." Verder stellen 3 op de 10 respondenten dat in hun korps verkeersinbreuken niet afgehandeld worden door elke agent die op straat actief is en werken 45 procent van de zones niet met andere zones samen rond verkeersveiligheid.

Een verklaring voor de soms schijnbaar tegenstrijdige verklaringen valt mogelijk te vinden bij de middelen die de politie te besteden heeft. Meer dan 4 op de 10 respondenten (44 procent) vinden de huidige mensen en middelen ontoereikend om een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid binnen de politiezone te voeren. Een grote meerderheid (83 procent) is bereid om zich in te zetten voor de prioriteiten en doelstellingen die de overheid oplegt, op voorwaarde dat daar voldoende middelen tegenover staan en haast even veel respondenten vinden dat de verdeling van die middelen moet afhangen van de gedane inspanningen in plaats van vaste criteria zoals de grootte van de politiezone.

"Er wordt hier een belangrijk signaal gegeven met betrekking tot de verdeling van het Vlaamse Verkeersveiligheidsfonds dat er volgend jaar zou komen", zegt De Dobbeleer. "De meeste korpsen willen duidelijk de federale en regionale doelstellingen op vlak van verkeersveiligheid en -handhaving helpen realiseren, als daarvoor voldoende middelen worden voorzien. Ze staan ook positief tegenover het koppelen van die middelen aan resultaten."

Een andere frustratie die bij heel wat verkeersverantwoordelijken van de politie leeft, is de gerechtelijke afhandeling van overtredingen. Nagenoeg de helft (49 procent) vindt de minimumstraffen voor veroordeelde verkeersovertreders te laag en 72 procent vindt dat de strafuitvoering bij zware verkeersovertredingen te lang op zich laat wachten.

De resultaten werden donderdag voorgesteld en besproken op het tweejaarlijkse grote politiecongres in het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst. De VSV plant nu een vervolgonderzoek. "We zullen met alle korpschefs, ook van de zones die niet aan de bevraging wensten deel te nemen, dieper ingaan op de resultaten en de achterliggende oorzaken van de antwoorden", aldus De Dobbeleer. "Met hun bedenkingen gaan we dan verder aan de slag om hopelijk in de loop van 2016 een vervolg te presenteren."

ANTWERPEN 26/11 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu