Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

 Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

Hoewel de meeste politiekorpsen aangeven verkeersveiligheid hoog in het vaandel te dragen, slaagt slechts de helft er in om de vereiste norm van 8 procent van de totale werkcapaciteit aan verkeersopdrachten te besteden. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waaraan 75 verantwoordelijken voor verkeer van Vlaamse en Brusselse lokale politiezones en van de federale politie aan deelnamen.

De 8 procent-norm geldt sinds 2009, toen verkeershandhaving voor het eerst officieel als een basisfunctionaliteit van de lokale politie werd aangeduid. "Voordien was dat iets wat ze er moesten 'bijnemen', het had structureel gezien geen plaats in de lokale politiewerking", zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. "We zien nu dat 1 op de 3 de norm ruim haalt, maar ook dat de helft eronder zit, zelfs enkele korpsen die nochtans aangeven er een topprioriteit in te zien. Sancties voor korpsen die de norm niet halen, zijn er niet." Verder stellen 3 op de 10 respondenten dat in hun korps verkeersinbreuken niet afgehandeld worden door elke agent die op straat actief is en werken 45 procent van de zones niet met andere zones samen rond verkeersveiligheid.

Een verklaring voor de soms schijnbaar tegenstrijdige verklaringen valt mogelijk te vinden bij de middelen die de politie te besteden heeft. Meer dan 4 op de 10 respondenten (44 procent) vinden de huidige mensen en middelen ontoereikend om een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid binnen de politiezone te voeren. Een grote meerderheid (83 procent) is bereid om zich in te zetten voor de prioriteiten en doelstellingen die de overheid oplegt, op voorwaarde dat daar voldoende middelen tegenover staan en haast even veel respondenten vinden dat de verdeling van die middelen moet afhangen van de gedane inspanningen in plaats van vaste criteria zoals de grootte van de politiezone.

"Er wordt hier een belangrijk signaal gegeven met betrekking tot de verdeling van het Vlaamse Verkeersveiligheidsfonds dat er volgend jaar zou komen", zegt De Dobbeleer. "De meeste korpsen willen duidelijk de federale en regionale doelstellingen op vlak van verkeersveiligheid en -handhaving helpen realiseren, als daarvoor voldoende middelen worden voorzien. Ze staan ook positief tegenover het koppelen van die middelen aan resultaten."

Een andere frustratie die bij heel wat verkeersverantwoordelijken van de politie leeft, is de gerechtelijke afhandeling van overtredingen. Nagenoeg de helft (49 procent) vindt de minimumstraffen voor veroordeelde verkeersovertreders te laag en 72 procent vindt dat de strafuitvoering bij zware verkeersovertredingen te lang op zich laat wachten.

De resultaten werden donderdag voorgesteld en besproken op het tweejaarlijkse grote politiecongres in het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst. De VSV plant nu een vervolgonderzoek. "We zullen met alle korpschefs, ook van de zones die niet aan de bevraging wensten deel te nemen, dieper ingaan op de resultaten en de achterliggende oorzaken van de antwoorden", aldus De Dobbeleer. "Met hun bedenkingen gaan we dan verder aan de slag om hopelijk in de loop van 2016 een vervolg te presenteren."

ANTWERPEN 26/11 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u