Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

 Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

Hoewel de meeste politiekorpsen aangeven verkeersveiligheid hoog in het vaandel te dragen, slaagt slechts de helft er in om de vereiste norm van 8 procent van de totale werkcapaciteit aan verkeersopdrachten te besteden. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waaraan 75 verantwoordelijken voor verkeer van Vlaamse en Brusselse lokale politiezones en van de federale politie aan deelnamen.

De 8 procent-norm geldt sinds 2009, toen verkeershandhaving voor het eerst officieel als een basisfunctionaliteit van de lokale politie werd aangeduid. "Voordien was dat iets wat ze er moesten 'bijnemen', het had structureel gezien geen plaats in de lokale politiewerking", zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. "We zien nu dat 1 op de 3 de norm ruim haalt, maar ook dat de helft eronder zit, zelfs enkele korpsen die nochtans aangeven er een topprioriteit in te zien. Sancties voor korpsen die de norm niet halen, zijn er niet." Verder stellen 3 op de 10 respondenten dat in hun korps verkeersinbreuken niet afgehandeld worden door elke agent die op straat actief is en werken 45 procent van de zones niet met andere zones samen rond verkeersveiligheid.

Een verklaring voor de soms schijnbaar tegenstrijdige verklaringen valt mogelijk te vinden bij de middelen die de politie te besteden heeft. Meer dan 4 op de 10 respondenten (44 procent) vinden de huidige mensen en middelen ontoereikend om een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid binnen de politiezone te voeren. Een grote meerderheid (83 procent) is bereid om zich in te zetten voor de prioriteiten en doelstellingen die de overheid oplegt, op voorwaarde dat daar voldoende middelen tegenover staan en haast even veel respondenten vinden dat de verdeling van die middelen moet afhangen van de gedane inspanningen in plaats van vaste criteria zoals de grootte van de politiezone.

"Er wordt hier een belangrijk signaal gegeven met betrekking tot de verdeling van het Vlaamse Verkeersveiligheidsfonds dat er volgend jaar zou komen", zegt De Dobbeleer. "De meeste korpsen willen duidelijk de federale en regionale doelstellingen op vlak van verkeersveiligheid en -handhaving helpen realiseren, als daarvoor voldoende middelen worden voorzien. Ze staan ook positief tegenover het koppelen van die middelen aan resultaten."

Een andere frustratie die bij heel wat verkeersverantwoordelijken van de politie leeft, is de gerechtelijke afhandeling van overtredingen. Nagenoeg de helft (49 procent) vindt de minimumstraffen voor veroordeelde verkeersovertreders te laag en 72 procent vindt dat de strafuitvoering bij zware verkeersovertredingen te lang op zich laat wachten.

De resultaten werden donderdag voorgesteld en besproken op het tweejaarlijkse grote politiecongres in het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst. De VSV plant nu een vervolgonderzoek. "We zullen met alle korpschefs, ook van de zones die niet aan de bevraging wensten deel te nemen, dieper ingaan op de resultaten en de achterliggende oorzaken van de antwoorden", aldus De Dobbeleer. "Met hun bedenkingen gaan we dan verder aan de slag om hopelijk in de loop van 2016 een vervolg te presenteren."

ANTWERPEN 26/11 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u