Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

 Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

Hoewel de meeste politiekorpsen aangeven verkeersveiligheid hoog in het vaandel te dragen, slaagt slechts de helft er in om de vereiste norm van 8 procent van de totale werkcapaciteit aan verkeersopdrachten te besteden. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waaraan 75 verantwoordelijken voor verkeer van Vlaamse en Brusselse lokale politiezones en van de federale politie aan deelnamen.

De 8 procent-norm geldt sinds 2009, toen verkeershandhaving voor het eerst officieel als een basisfunctionaliteit van de lokale politie werd aangeduid. "Voordien was dat iets wat ze er moesten 'bijnemen', het had structureel gezien geen plaats in de lokale politiewerking", zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. "We zien nu dat 1 op de 3 de norm ruim haalt, maar ook dat de helft eronder zit, zelfs enkele korpsen die nochtans aangeven er een topprioriteit in te zien. Sancties voor korpsen die de norm niet halen, zijn er niet." Verder stellen 3 op de 10 respondenten dat in hun korps verkeersinbreuken niet afgehandeld worden door elke agent die op straat actief is en werken 45 procent van de zones niet met andere zones samen rond verkeersveiligheid.

Een verklaring voor de soms schijnbaar tegenstrijdige verklaringen valt mogelijk te vinden bij de middelen die de politie te besteden heeft. Meer dan 4 op de 10 respondenten (44 procent) vinden de huidige mensen en middelen ontoereikend om een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid binnen de politiezone te voeren. Een grote meerderheid (83 procent) is bereid om zich in te zetten voor de prioriteiten en doelstellingen die de overheid oplegt, op voorwaarde dat daar voldoende middelen tegenover staan en haast even veel respondenten vinden dat de verdeling van die middelen moet afhangen van de gedane inspanningen in plaats van vaste criteria zoals de grootte van de politiezone.

"Er wordt hier een belangrijk signaal gegeven met betrekking tot de verdeling van het Vlaamse Verkeersveiligheidsfonds dat er volgend jaar zou komen", zegt De Dobbeleer. "De meeste korpsen willen duidelijk de federale en regionale doelstellingen op vlak van verkeersveiligheid en -handhaving helpen realiseren, als daarvoor voldoende middelen worden voorzien. Ze staan ook positief tegenover het koppelen van die middelen aan resultaten."

Een andere frustratie die bij heel wat verkeersverantwoordelijken van de politie leeft, is de gerechtelijke afhandeling van overtredingen. Nagenoeg de helft (49 procent) vindt de minimumstraffen voor veroordeelde verkeersovertreders te laag en 72 procent vindt dat de strafuitvoering bij zware verkeersovertredingen te lang op zich laat wachten.

De resultaten werden donderdag voorgesteld en besproken op het tweejaarlijkse grote politiecongres in het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst. De VSV plant nu een vervolgonderzoek. "We zullen met alle korpschefs, ook van de zones die niet aan de bevraging wensten deel te nemen, dieper ingaan op de resultaten en de achterliggende oorzaken van de antwoorden", aldus De Dobbeleer. "Met hun bedenkingen gaan we dan verder aan de slag om hopelijk in de loop van 2016 een vervolg te presenteren."

ANTWERPEN 26/11 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 GSM-gebruik achter het stuur: wat riskeer je?

Woensdag 03 Mei 2023

GSM-gebruik achter het stuur: wat riskeer je?

𝗡𝗲𝘁 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝟮𝟬% 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗲𝗹𝘁 𝗻𝗼𝗴 𝘀𝘁𝗲𝗲𝗱𝘀 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝘃𝗿𝗶𝗷 𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗮𝗿 𝗹𝗶𝗲𝗳𝘀𝘁 𝟮𝟱% 𝗹𝗲𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝘁 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻. Opmerkelijke cijfers wanneer je beseft dat het gebruik van een gsm de oorzaak is van 8% van alle verkeersongevallen. Uitgedrukt in cijfers komt dit neer op 50 doden en 4.500 slachtoffers. Reden genoeg voor de wetgever om de controles hierop gevoelig te versterken. Een omzendbrief van het parket van Oost-Vlaanderen gaat over de nieuwe richtlijnen die de verschillende politiediensten mee hebben gekregen om deze cijfers drastisch te doen dalen.

Lees meer
 Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

Woensdag 08 Maart 2023

Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

De Car-Pass is een document dat fraude bij verkoop van tweedehandsvoertuigen tegengaat. Dit standaarddocument kreeg onlangs een update. We bezorgen je hieronder een handig overzicht van de laatste aanpassingen.

Lees meer
 Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Woensdag 08 Maart 2023

Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Het aantal slachtoffers van internetfraude neemt nog elke dag toe. Oplichters worden dan ook steeds creatiever en professioneler. In dit artikel bespreken we kort de meest voorkomende vormen van internetfraude, enkele tips om te voorkomen dat jij het volgende slachtoffer wordt en welke juridische stappen ondernomen kunnen worden als het te laat is.

Lees meer
close menu 1u