Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

 Helft politiekorpsen zet te weinig mensen in voor verkeersopdrachten

Hoewel de meeste politiekorpsen aangeven verkeersveiligheid hoog in het vaandel te dragen, slaagt slechts de helft er in om de vereiste norm van 8 procent van de totale werkcapaciteit aan verkeersopdrachten te besteden. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waaraan 75 verantwoordelijken voor verkeer van Vlaamse en Brusselse lokale politiezones en van de federale politie aan deelnamen.

De 8 procent-norm geldt sinds 2009, toen verkeershandhaving voor het eerst officieel als een basisfunctionaliteit van de lokale politie werd aangeduid. "Voordien was dat iets wat ze er moesten 'bijnemen', het had structureel gezien geen plaats in de lokale politiewerking", zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. "We zien nu dat 1 op de 3 de norm ruim haalt, maar ook dat de helft eronder zit, zelfs enkele korpsen die nochtans aangeven er een topprioriteit in te zien. Sancties voor korpsen die de norm niet halen, zijn er niet." Verder stellen 3 op de 10 respondenten dat in hun korps verkeersinbreuken niet afgehandeld worden door elke agent die op straat actief is en werken 45 procent van de zones niet met andere zones samen rond verkeersveiligheid.

Een verklaring voor de soms schijnbaar tegenstrijdige verklaringen valt mogelijk te vinden bij de middelen die de politie te besteden heeft. Meer dan 4 op de 10 respondenten (44 procent) vinden de huidige mensen en middelen ontoereikend om een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid binnen de politiezone te voeren. Een grote meerderheid (83 procent) is bereid om zich in te zetten voor de prioriteiten en doelstellingen die de overheid oplegt, op voorwaarde dat daar voldoende middelen tegenover staan en haast even veel respondenten vinden dat de verdeling van die middelen moet afhangen van de gedane inspanningen in plaats van vaste criteria zoals de grootte van de politiezone.

"Er wordt hier een belangrijk signaal gegeven met betrekking tot de verdeling van het Vlaamse Verkeersveiligheidsfonds dat er volgend jaar zou komen", zegt De Dobbeleer. "De meeste korpsen willen duidelijk de federale en regionale doelstellingen op vlak van verkeersveiligheid en -handhaving helpen realiseren, als daarvoor voldoende middelen worden voorzien. Ze staan ook positief tegenover het koppelen van die middelen aan resultaten."

Een andere frustratie die bij heel wat verkeersverantwoordelijken van de politie leeft, is de gerechtelijke afhandeling van overtredingen. Nagenoeg de helft (49 procent) vindt de minimumstraffen voor veroordeelde verkeersovertreders te laag en 72 procent vindt dat de strafuitvoering bij zware verkeersovertredingen te lang op zich laat wachten.

De resultaten werden donderdag voorgesteld en besproken op het tweejaarlijkse grote politiecongres in het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst. De VSV plant nu een vervolgonderzoek. "We zullen met alle korpschefs, ook van de zones die niet aan de bevraging wensten deel te nemen, dieper ingaan op de resultaten en de achterliggende oorzaken van de antwoorden", aldus De Dobbeleer. "Met hun bedenkingen gaan we dan verder aan de slag om hopelijk in de loop van 2016 een vervolg te presenteren."

ANTWERPEN 26/11 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Vrijdag 18 November 2022

Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Lees meer
 Betrapt met je GSM achter het stuur? Rijverbod!

Woensdag 16 November 2022

Betrapt met je GSM achter het stuur? Rijverbod!

Het parket van Oost-Vlaanderen organiseert een nieuwe actieweek. Alle Oost-Vlaamse politiezones zullen extra controles uitvoeren op het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur. Gebruik je een mobiel apparaat niet in de daartoe bestemde houder, dan riskeer je een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen. De actieweek loopt van 17 november tot 25 november, u bent gewaarschuwd!

Lees meer
close menu 1u