Hardrijders onbestraft: "verkeersveiligheid blijft zeer belangrijk"

 Hardrijders onbestraft: "verkeersveiligheid blijft zeer belangrijk"

Echte hardrijders blijven onbestraft. In een reactie herhaalt federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant dat "verkeersveiligheid zeer belangrijk" blijft voor de federale regering. "Dat staat zo in het regeerakkoord, maar het blijft niet enkel bij woorden.", beklemtoont haar woordvoerder, en verwijst naar 3 concrete maatregelen die de voorbije weken en maanden al genomen werden. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verwijst naar de trajectcontroles op gewestwegen die hij, samen met de politiezones, wil realiseren.

De cijfers tonen aan dat in 7 jaar tijd 65 procent meer snelheidsboetes zijn uitgedeeld. Hiervoor werden in totaal bijna 33 miljoen boetes geanalyseerd. Binnen de snelheidsboetes steeg vooral het aandeel van de kleine - zij die maximaal 10 km/uur te snel rijden - overtreders. Het cijfer van de echte snelheidsduivels is dan weer lichtjes gedaald. "Één van de doelstellingen van ons beleid is recidivisme aanpakken.", zegt Galant. "Sinds 1 januari zijn er zwaardere straffen voor recidivisten. Bovendien moet dat niet langer dezelfde inbreuk zijn. Daarnaast is de alcohollimiet voor professionele chauffeurs verlaagd naar 0,2 promille. Met een derde, recentere, maatregel willen we een eind maken aan onbetaalde boetes. Zo worden boetes na 30 dagen 'uitvoerbaar', wat betekent dat de overheid alle middelen mag inzetten, zoals het inhouden van terug te storten belastingen, om boetes te innen die niet binnen die termijn betaald zijn." De federale regering wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 met de helft doen dalen tegenover 2010, tot 420.

Johan De Mol pleit voor meer trajectcontroles en zoals bekend is ook minister Weyts hier voorstander van. "We hebben onderzocht op welke tracés ongevallen gebeuren die veroorzaakt zijn door te hoge snelheid, en hebben een ranglijst van 26 trajecten opgesteld.", aldus Weyts. "Momenteel stellen we de betrokken zones voor om op die tracés een trajectcontrole te installeren, met een tussenkomst van 40 à 50 procent van onze kant. Op die manier willen we 8 controles afleveren." De Mol is eveneens voorstander van een andere weginrichting. Ook daar heeft Weyts oren naar. "Het is nu al zo dat elke ingreep op de weg, zelfs als die niet om verkeersveiligheid draait, moet leiden tot meer verkeersveiligheid."

Het BIVV wijst er ten slotte op dat een snelheidsovertreding van 10 km/uur in een zone 30 "een wezenlijk verschil" maakt, en dus niet altijd als een "kleine overtreding" mag gezien worden, zegt woordvoerder Koen Peeters. Hij voegt er verder nog aan toe dat ze niet over genoeg informatie beschikken om de cijfers verder te becommentariëren.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u