Ecovignet in Brussel - Oppositie gematigd positief over plannen minister Fremault

  Ecovignet in Brussel - Oppositie gematigd positief over plannen minister Fremault

Vanuit de oppositie in het Brussels Parlement klinken overwegend positieve reacties op de plannen van minister van Leefmilieu Céline Fremault. N-VA spreekt van een positieve eerste stap, maar wacht nog op de uitvoering. Groen is het eens met het principe van een lage emissiezone, maar is minder gelukkig met de manier waarop de cdH-minister dit wil realiseren. MR tenslotte is verheugd dat zij zich na vier jaar achter de MR-resolutie over emissiezones schaart.

Minister Fremault kondigde vrijdag in Le Soir aan dat ze op termijn lage emissiezones wil invoeren in het Brussels gewest. In een eerste fase wil de minister automobilisten voorstellen vrijwillig een vignet op hun wagen te kleven dat de mate van vervuiling aangeeft. In een tweede fase wil ze vervuilende wagens uit de stad bannen bij pollutiepieken. In een derde fase zouden delen van Brussel of de hele stad een lage-emissiezone worden.

Voor de N-VA is het voorstel van de minister "een positieve eerste stap, maar is het wachten naar de concrete invulling", zegt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. Minister Fremault heeft geleerd uit haar Lucht-, Klimaat- en Energieplan, dat volgens de partij enkel gebakken lucht was. Zo voorzag het plan enkel een lage emissiezone bij vervuilingspieken, "dus eigenlijk als het al te laat is". Dhaene verwijst naar Antwerpen, waar men vanaf 2016 kiest voor een permanente lage emissiezone. "Ik ben blij dat minister Fremault nu ook inziet dat het voorstel van een LEZ enkel bij vervuilingspieken te licht weegt en dat ze de intentie heeft om permanente lage emissiezones in te richten in Brussel".

Liesbet Dhaene vindt het ook positief dat Brussel eindelijk werk maakt van de vergroening van de autofiscaliteit, terwijl men in Wallonië al sinds 2008 en in Vlaanderen sinds 2011 hiermee bezig is. "Ook hier kan ik dus maar verheugd zijn dat minister Fremault eindelijk de koe bij de horens lijkt te nemen door de verkeersbelasting af te stemmen op de ecoscore. Opvallend is dat er nu eindelijk ook sprake is van een concrete deadline, namelijk uiterlijk tegen 2017", besluit ze.

"Wij zijn voorstander van het principe van lage emissiezones, maar zijn het niet eens met de vorm waarin minister Fremault dit wil realiseren", reageert Groen-parlementslid Annemie Maes. Studies hebben immers aangetoond dat dergelijke maatregel niet meteen zorgt voor een significante verbetering van de luchtkwaliteit. Maes is het er ook niet mee eens dat de emissiezones op lokaal vlak worden ingericht en dat de handhaving ook op gemeentelijk niveau georganiseerd wordt. "De beste manier om de luchtkwaliteit te verbeteren is het verminderen van het autoverkeer. Het beste is dan ook om het volledige gewest tot lage emissiezone uit te roepen", vindt ook haar Ecolo-collega Arnaud Pinxteren.

De MR claimt dan weer het vaderschap van het idee van de lage emissiezones. Anne-Charlotte d'Ursel is verheugd dat Céline Fremault vier jaar na het indienen van een voorstel van resolutie om in Brussel lage emissiezones in te richten "eindelijk het liberale voorstel in overweging wil nemen". Ze spreekt van een schuchtere poging omdat de minister eerst enkel bij pollutiepieken een lage emissiezone wou invoeren.

BRUSSEL 09/10 16:03 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu