Ecovignet in Brussel - Oppositie gematigd positief over plannen minister Fremault

  Ecovignet in Brussel - Oppositie gematigd positief over plannen minister Fremault

Vanuit de oppositie in het Brussels Parlement klinken overwegend positieve reacties op de plannen van minister van Leefmilieu Céline Fremault. N-VA spreekt van een positieve eerste stap, maar wacht nog op de uitvoering. Groen is het eens met het principe van een lage emissiezone, maar is minder gelukkig met de manier waarop de cdH-minister dit wil realiseren. MR tenslotte is verheugd dat zij zich na vier jaar achter de MR-resolutie over emissiezones schaart.

Minister Fremault kondigde vrijdag in Le Soir aan dat ze op termijn lage emissiezones wil invoeren in het Brussels gewest. In een eerste fase wil de minister automobilisten voorstellen vrijwillig een vignet op hun wagen te kleven dat de mate van vervuiling aangeeft. In een tweede fase wil ze vervuilende wagens uit de stad bannen bij pollutiepieken. In een derde fase zouden delen van Brussel of de hele stad een lage-emissiezone worden.

Voor de N-VA is het voorstel van de minister "een positieve eerste stap, maar is het wachten naar de concrete invulling", zegt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. Minister Fremault heeft geleerd uit haar Lucht-, Klimaat- en Energieplan, dat volgens de partij enkel gebakken lucht was. Zo voorzag het plan enkel een lage emissiezone bij vervuilingspieken, "dus eigenlijk als het al te laat is". Dhaene verwijst naar Antwerpen, waar men vanaf 2016 kiest voor een permanente lage emissiezone. "Ik ben blij dat minister Fremault nu ook inziet dat het voorstel van een LEZ enkel bij vervuilingspieken te licht weegt en dat ze de intentie heeft om permanente lage emissiezones in te richten in Brussel".

Liesbet Dhaene vindt het ook positief dat Brussel eindelijk werk maakt van de vergroening van de autofiscaliteit, terwijl men in Wallonië al sinds 2008 en in Vlaanderen sinds 2011 hiermee bezig is. "Ook hier kan ik dus maar verheugd zijn dat minister Fremault eindelijk de koe bij de horens lijkt te nemen door de verkeersbelasting af te stemmen op de ecoscore. Opvallend is dat er nu eindelijk ook sprake is van een concrete deadline, namelijk uiterlijk tegen 2017", besluit ze.

"Wij zijn voorstander van het principe van lage emissiezones, maar zijn het niet eens met de vorm waarin minister Fremault dit wil realiseren", reageert Groen-parlementslid Annemie Maes. Studies hebben immers aangetoond dat dergelijke maatregel niet meteen zorgt voor een significante verbetering van de luchtkwaliteit. Maes is het er ook niet mee eens dat de emissiezones op lokaal vlak worden ingericht en dat de handhaving ook op gemeentelijk niveau georganiseerd wordt. "De beste manier om de luchtkwaliteit te verbeteren is het verminderen van het autoverkeer. Het beste is dan ook om het volledige gewest tot lage emissiezone uit te roepen", vindt ook haar Ecolo-collega Arnaud Pinxteren.

De MR claimt dan weer het vaderschap van het idee van de lage emissiezones. Anne-Charlotte d'Ursel is verheugd dat Céline Fremault vier jaar na het indienen van een voorstel van resolutie om in Brussel lage emissiezones in te richten "eindelijk het liberale voorstel in overweging wil nemen". Ze spreekt van een schuchtere poging omdat de minister eerst enkel bij pollutiepieken een lage emissiezone wou invoeren.

BRUSSEL 09/10 16:03 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u