Ecovignet in Brussel - Oppositie gematigd positief over plannen minister Fremault

  Ecovignet in Brussel - Oppositie gematigd positief over plannen minister Fremault

Vanuit de oppositie in het Brussels Parlement klinken overwegend positieve reacties op de plannen van minister van Leefmilieu Céline Fremault. N-VA spreekt van een positieve eerste stap, maar wacht nog op de uitvoering. Groen is het eens met het principe van een lage emissiezone, maar is minder gelukkig met de manier waarop de cdH-minister dit wil realiseren. MR tenslotte is verheugd dat zij zich na vier jaar achter de MR-resolutie over emissiezones schaart.

Minister Fremault kondigde vrijdag in Le Soir aan dat ze op termijn lage emissiezones wil invoeren in het Brussels gewest. In een eerste fase wil de minister automobilisten voorstellen vrijwillig een vignet op hun wagen te kleven dat de mate van vervuiling aangeeft. In een tweede fase wil ze vervuilende wagens uit de stad bannen bij pollutiepieken. In een derde fase zouden delen van Brussel of de hele stad een lage-emissiezone worden.

Voor de N-VA is het voorstel van de minister "een positieve eerste stap, maar is het wachten naar de concrete invulling", zegt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. Minister Fremault heeft geleerd uit haar Lucht-, Klimaat- en Energieplan, dat volgens de partij enkel gebakken lucht was. Zo voorzag het plan enkel een lage emissiezone bij vervuilingspieken, "dus eigenlijk als het al te laat is". Dhaene verwijst naar Antwerpen, waar men vanaf 2016 kiest voor een permanente lage emissiezone. "Ik ben blij dat minister Fremault nu ook inziet dat het voorstel van een LEZ enkel bij vervuilingspieken te licht weegt en dat ze de intentie heeft om permanente lage emissiezones in te richten in Brussel".

Liesbet Dhaene vindt het ook positief dat Brussel eindelijk werk maakt van de vergroening van de autofiscaliteit, terwijl men in Wallonië al sinds 2008 en in Vlaanderen sinds 2011 hiermee bezig is. "Ook hier kan ik dus maar verheugd zijn dat minister Fremault eindelijk de koe bij de horens lijkt te nemen door de verkeersbelasting af te stemmen op de ecoscore. Opvallend is dat er nu eindelijk ook sprake is van een concrete deadline, namelijk uiterlijk tegen 2017", besluit ze.

"Wij zijn voorstander van het principe van lage emissiezones, maar zijn het niet eens met de vorm waarin minister Fremault dit wil realiseren", reageert Groen-parlementslid Annemie Maes. Studies hebben immers aangetoond dat dergelijke maatregel niet meteen zorgt voor een significante verbetering van de luchtkwaliteit. Maes is het er ook niet mee eens dat de emissiezones op lokaal vlak worden ingericht en dat de handhaving ook op gemeentelijk niveau georganiseerd wordt. "De beste manier om de luchtkwaliteit te verbeteren is het verminderen van het autoverkeer. Het beste is dan ook om het volledige gewest tot lage emissiezone uit te roepen", vindt ook haar Ecolo-collega Arnaud Pinxteren.

De MR claimt dan weer het vaderschap van het idee van de lage emissiezones. Anne-Charlotte d'Ursel is verheugd dat Céline Fremault vier jaar na het indienen van een voorstel van resolutie om in Brussel lage emissiezones in te richten "eindelijk het liberale voorstel in overweging wil nemen". Ze spreekt van een schuchtere poging omdat de minister eerst enkel bij pollutiepieken een lage emissiezone wou invoeren.

BRUSSEL 09/10 16:03 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u