Chaos dreigt bij het innen van penale boetes door gerechtsdeurwaarders

 Chaos dreigt bij het innen van penale boetes door gerechtsdeurwaarders

Reeds in 2000 en 2007 had het Rekenhof de alarmklok geluid over de gebrekkige invordering van penale boetes. In een nieuw auditverslag van 2014 werd vastgesteld dat er weinig verbeteringen vastgesteld konden worden.

Er zouden op vandaag nog voor zo een  €293 miljoen boetes liggen opgestapeld. De Minister van Financiën maakte recent bekend dat de overheid gerechtsdeurwaarders zal inschakelen om de achterstand van het innen van penale boetes weg te werken.

Het idee van de Minister van Financiën is eenvoudig en kan efficiënt werken: de veroordeelde burger ontvangt -in principe- van de fiscus eerst een aanmaning, wordt hier geen gevolg aan gegeven dan wordt er een gerechtsdeurwaarder aangesteld om de boete te innen. In een eerste fase ging het volgens minister van Overtveldt over een proefproject in Gent en Luik dat, indien succesvol, snel zal worden uitgebreid over het volledige land. Volgens de minister zijn de eerste resultaten van het proefproject veelbelovend en verloopt de uitwerking ervan normaal.

Meer dan 80.000 personen zouden dan ook binnen korte termijn een dergelijke aanmaning in de bus krijgen.

Wij hebben op ons kantoor evenwel vastgesteld dat cliënten soms pas na meer dan 4-5 jaar zonder ook maar enige voorafgaandelijke verwittiging een aanmaning krijgen van de gerechtsdeurwaarder om binnen de 8 dagen over te gaan tot betaling.

Vaak valt de cliënt dan ook volledig uit de lucht en weet men zelfs soms niet op welke overtreding deze boete betrekking heeft. Bij bepaalde boetes hebben wij zelfs vastgesteld dat een verkeerde afrekening werd overgemaakt en sommige boetes zijn verjaard.

Door de invordering van de penale boetes aan een gerechtsdeurwaarder uit te besteden komen er ook sowieso bijkomende kosten bij voor de burger (onder meer inningskosten).  Dit is in vele gevallen onrechtvaardig  gezien in de meeste gevallen de veroordeelde burger nooit zelfs maar de mogelijkheid heeft gehad om de boete te betalen.

In de audits van het Rekenhof werden meerdere structurele oplossingen voorgesteld. De keuze van een gerechtsdeurwaarder is ongetwijfeld eenvoudiger en efficiënt maar dit is ons inziens  geen behoorlijk bestuur wanneer dit wordt gedaan zonder eerst verwijdering van de verjaarde boetes en zonder minstens dat de burger de mogelijkheid heeft gekregen om de boete vrijwillig te betalen. Minstens is het onbehoorlijk dat de burger moet opdraaien voor de inningsrechten van een gerechtsdeurwaarder wanneer zij zelfs niet eens de mogelijkheid heeft gehad om de boete te betalen.

Ten slotte stellen wij ook vast dat de gerechtsdeurwaarders vaak geen enkele kennis hebben over wat de boete gaat en ook volledig onbereikbaar zijn om enige toelichting te geven. Gezien er klaarblijkelijk ook verkeerde afrekeningen en verjaarde boetes worden gemaakt, wringt dit des te meer.

Het is ons inziens aangewezen dat er eerst werk wordt gemaakt van de structurele voorstellen van het Rekenhof en is de invordering van deze oude openstaande penale boetes door een gerechtsdeurwaarder te kortzichtig en onrechtvaardig ten aanzien van een veroordeelde burger die nooit de gelegenheid heeft gehad om de boete vrijwillig te betalen.


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u