Brusselse voetgangerszone - Positieve evaluatie opsteker, maar nu zorgen voor gedragen project

 Brusselse voetgangerszone - Positieve evaluatie opsteker, maar nu zorgen voor gedragen project

Voor de Brusselse groenen is de positieve evaluatie van het circulatieplan voor de Vijfhoek een opsteker, maar de uitdaging is om tot een gedragen project te komen. De Ecolo-Groen-fractie in de Brusselse gemeenteraad pleit ervoor om een burgerkabinet samen te stellen zoals in Gent om het draagvlak te verhogen, zo stellen Bart Dhondt en Marie Nagy voor in een mededeling.

"De resultaten zijn een opsteker. Het toont aan dat het opdoeken van de autoriool die de Anspachlaan was de leefkwaliteit verbetert. Het is wat wij als ecologisten al jaar en dag verdedigen. Het is de richting die wij als groene partijen willen uitgaan. Maar we zijn er nog niet, want veel Brusselaars zijn verre van overtuigd. Vooral zij die op de Mini-Ring en de wijken rond de voetgangerszone wonen", zeggen ze.

Groen en Ecolo hebben zich van bij het begin uitgesproken voor de voetgangerszone, maar stelden hun alternatief lussenplan voor. "Er zijn heel wat zaken waar we met de meerderheid van mening verschillen, maar we zijn akkoord met de kern van de zaak, de voetgangerszone. Om het draagvlak te vergroten stellen Groen en Ecolo voor om naar Gents model een burgerkabinet samen te stellen met 100 Brusselaars die aanbevelingen kunnen doen om het circulatieplan te verfijnen en bij te sturen", luidt het.

De groenen wijzen erop dat de manier waarop het schepencollege het project van de voetgangerszone en het circulatieplan tot heden beheert er voor zorgt dat zelfs voorstanders hun rug keren naar het project. Daarom pleiten ze voor een duidelijke communicatie en een grotere betrokkenheid van de Brusselaars. Want er zijn nog heel wat problemen: het sluipverkeer en de overlast die zich verplaatst naar de woonwijken rond de voetgangerszone, degelijke fietsinfrastructuur, het aanbod van het openbaar vervoer, en de impact op en ondersteuning van de handelaars in het centrum.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u