Brusselse voetgangerszone - Positieve evaluatie opsteker, maar nu zorgen voor gedragen project

 Brusselse voetgangerszone - Positieve evaluatie opsteker, maar nu zorgen voor gedragen project

Voor de Brusselse groenen is de positieve evaluatie van het circulatieplan voor de Vijfhoek een opsteker, maar de uitdaging is om tot een gedragen project te komen. De Ecolo-Groen-fractie in de Brusselse gemeenteraad pleit ervoor om een burgerkabinet samen te stellen zoals in Gent om het draagvlak te verhogen, zo stellen Bart Dhondt en Marie Nagy voor in een mededeling.

"De resultaten zijn een opsteker. Het toont aan dat het opdoeken van de autoriool die de Anspachlaan was de leefkwaliteit verbetert. Het is wat wij als ecologisten al jaar en dag verdedigen. Het is de richting die wij als groene partijen willen uitgaan. Maar we zijn er nog niet, want veel Brusselaars zijn verre van overtuigd. Vooral zij die op de Mini-Ring en de wijken rond de voetgangerszone wonen", zeggen ze.

Groen en Ecolo hebben zich van bij het begin uitgesproken voor de voetgangerszone, maar stelden hun alternatief lussenplan voor. "Er zijn heel wat zaken waar we met de meerderheid van mening verschillen, maar we zijn akkoord met de kern van de zaak, de voetgangerszone. Om het draagvlak te vergroten stellen Groen en Ecolo voor om naar Gents model een burgerkabinet samen te stellen met 100 Brusselaars die aanbevelingen kunnen doen om het circulatieplan te verfijnen en bij te sturen", luidt het.

De groenen wijzen erop dat de manier waarop het schepencollege het project van de voetgangerszone en het circulatieplan tot heden beheert er voor zorgt dat zelfs voorstanders hun rug keren naar het project. Daarom pleiten ze voor een duidelijke communicatie en een grotere betrokkenheid van de Brusselaars. Want er zijn nog heel wat problemen: het sluipverkeer en de overlast die zich verplaatst naar de woonwijken rond de voetgangerszone, degelijke fietsinfrastructuur, het aanbod van het openbaar vervoer, en de impact op en ondersteuning van de handelaars in het centrum.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u