Brusselse voetgangerszone - Positieve evaluatie opsteker, maar nu zorgen voor gedragen project

 Brusselse voetgangerszone - Positieve evaluatie opsteker, maar nu zorgen voor gedragen project

Voor de Brusselse groenen is de positieve evaluatie van het circulatieplan voor de Vijfhoek een opsteker, maar de uitdaging is om tot een gedragen project te komen. De Ecolo-Groen-fractie in de Brusselse gemeenteraad pleit ervoor om een burgerkabinet samen te stellen zoals in Gent om het draagvlak te verhogen, zo stellen Bart Dhondt en Marie Nagy voor in een mededeling.

"De resultaten zijn een opsteker. Het toont aan dat het opdoeken van de autoriool die de Anspachlaan was de leefkwaliteit verbetert. Het is wat wij als ecologisten al jaar en dag verdedigen. Het is de richting die wij als groene partijen willen uitgaan. Maar we zijn er nog niet, want veel Brusselaars zijn verre van overtuigd. Vooral zij die op de Mini-Ring en de wijken rond de voetgangerszone wonen", zeggen ze.

Groen en Ecolo hebben zich van bij het begin uitgesproken voor de voetgangerszone, maar stelden hun alternatief lussenplan voor. "Er zijn heel wat zaken waar we met de meerderheid van mening verschillen, maar we zijn akkoord met de kern van de zaak, de voetgangerszone. Om het draagvlak te vergroten stellen Groen en Ecolo voor om naar Gents model een burgerkabinet samen te stellen met 100 Brusselaars die aanbevelingen kunnen doen om het circulatieplan te verfijnen en bij te sturen", luidt het.

De groenen wijzen erop dat de manier waarop het schepencollege het project van de voetgangerszone en het circulatieplan tot heden beheert er voor zorgt dat zelfs voorstanders hun rug keren naar het project. Daarom pleiten ze voor een duidelijke communicatie en een grotere betrokkenheid van de Brusselaars. Want er zijn nog heel wat problemen: het sluipverkeer en de overlast die zich verplaatst naar de woonwijken rond de voetgangerszone, degelijke fietsinfrastructuur, het aanbod van het openbaar vervoer, en de impact op en ondersteuning van de handelaars in het centrum.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u