Brussels taxiplan - Strikt wettelijk kader voor nieuwe initiatieven zoals Uber

 Brussels taxiplan - Strikt wettelijk kader voor nieuwe initiatieven zoals Uber

Het Brusselse taxiplan dat de Brusselse regering donderdag goedkeurde, moet zorgen voor een klantvriendelijke en betrouwbare dienstverlening en zal de werkomstandigheden van de chauffeurs en de rentabiliteit van de sector verbeteren. Tegelijk komt er een wettelijke omkadering van technologische innovaties zoals Uber om sociale dumping onmogelijk te maken. Dat is geen legalisering van Uber, benadrukte minister van Mobiliteit Pascal Smet.

Smet betreurde dat de taxisector vrijdagochtend niet is ingegaan op de uitnodiging van hemzelf en minister-president Rudi Vervoort om het plan toe te lichten. "Het probleem is dat de sector tegen Uber is, maar het nieuwe taxiplan is ook in hun belang", aldus de minister, die erop wees dat er 73 bijeenkomsten zijn geweest in de voorbije maanden ter voorbereiding van het plan. Dat gebeurde zowel bilateraal als in grote groep, en met alle actoren van de taxisector in de brede zin.

Het taxiplan zal nu in uitvoering gebracht worden in samenwerking met de sector. De regering blijft openstaan voor overleg, ook na de manifestatie van de sector - op dinsdag 3 maart. "Overleg betekent dat er nog marge is om te onderhandelen. Het plan is niet te nemen of te laten. Enkel de principes liggen vast", zei Pascal Smet.

Het doel van het plan is de modernisering van de sector van het bezoldigd reizigersvervoer. Het moet zorgen voor een klantvriendelijke en betrouwbare sector met onder meer een duidelijker en eenvoudiger tariefbeleid, de mogelijkheid om elektronisch te betalen en een smartphone-applicatie waarop alle taxi's verplicht moeten aansluiten.

Om de mobiliteit in het Brussels gewest te verhogen zullen taxi's voortaan op alle vrije busbanen mogen rijden. Daarnaast wordt het taxidelen uitgebreid, met subsidies van het gewest 's nachts.

Voorts wordt er ook gewerkt aan de werkomstandigheden van de chauffeurs. De opleiding en gedragtest van de chauffeurs wordt geëvalueerd en desnoods bijgestuurd, chauffeurs die drie jaar zonder klacht of PV rijden krijgt een "certificate of excellence", en de telefooncentrales worden gereglementeerd.

Het plan verhoogt ook de rentabiliteit van de sector in ruil voor transparantie. De Brusselse regering subsidieert de installatie van de nieuwe digitale taximeter die tegen oktober 2016 geïnstalleerd moeten zijn.

De gewestbelasting van 575 euro wordt geschrapt en publiciteit in de taxi wordt onder duidelijke voorwaarden toegelaten. Het gewest wil ook de organisatie van groepsaankopen voor wagens, kaartlezers, brandstof en verzekeringen helpen organiseren. Tot slot wordt de numerus clausus van 1.300 taxiritten geëvalueerd en eventueel aangepast.

De Brusselse regering wil tenslotte in overleg met de sector een algemeen wettelijke kader voor alle vormen van betaald vervoer uitwerken, dat oneerlijke concurrentie en sociale dumping onmogelijk moet maken. Nieuwe diensten zoals Uber kunnen daardoor een wettelijke basis krijgen, indien ze zich schikken naar een aantal eisen inzake veiligheid, transparantie, aansprakelijkheid en de sociale en fiscale regels.

Deze diensten krijgen niet dezelfde privileges als de taxibedrijven. Zo mogen de chauffeurs niet voltijds voor de dienst werken, kunnen de wagens geen gebruik maken van de busbanen of klanten op de straat oppikken. De vervoersdienst moet een register bijhouden van alle chauffeurs, hun wagens en alle uitgevoerde ritten. De sociale, fiscale en taxi-inspectie hebben inzage in die gegevens. De aanbieder moet ook instaan voor de verzekering van de klant en voor de veiligheid van de wagen.

"Indien Uber zich aan deze regels houdt, kan het bedrijf in het Brussels gewest werken. Intussen blijft Uber verboden", stelde Pascal Smet. De minister verwacht dat Uber haar tarieven zal moeten optrekken en haar werkwijze moet aanpassen als gevolg van de reglementering.

BRUSSEL 27/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

Vrijdag 01 Juli 2022

Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

‘Deze keer ben ik BOB’ luidt de titel van de nieuwe BOB-zomercampagne. Dat België uitermate slecht scoort in een Europees onderzoek naar alcohol achter het stuur, toont het blijvende belang van dergelijke campagnes aan.

Lees meer
 Nieuwe wet voor de elektrische step

Woensdag 29 Juni 2022

Nieuwe wet voor de elektrische step

De regels voor elektrische steps staan op het punt te veranderen als gevolg van een wijziging in de verkeerswetgeving. Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2022. Intolaw biedt u een overzicht van de wijzigingen die van kracht zullen worden:

Lees meer
 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
close menu 1u